Co hledáte?
...
Magazine

Bezbariérové stavitelství

Pro dnešek. Pro zítřek. Pro domy s budoucností. 

„Bezbariérovost“ představuje řadu nových poznatků v oblasti stavebnictví a bydlení. V mnoha oblastech je základem aplikované architektury a techniky. Bezbariérovost je synonymem dosažitelnosti, rozpoznatelnosti, průchodnosti a obslužnosti, možností, kdy si každý člověk může uspořádat všechny bezbariérové ​​prvky svého obytného prostoru dle svých vlastních potřeb a využívat je převážně bez cizí pomoci. To umožňuje obyvatelům budovy žít prakticky po celý život ve velmi komfortním prostředí. 

Základní německou normou pro bezbariérovou výstavbu a plánování je DIN 18040. Cílem této normy je zpřístupnit budovy tak, aby je mohly běžným způsobem, bez zvláštních obtíží a zásadně bez cizí pomoci využívat osoby se zdravotním postižením (podle § 4 zákona o rovnosti osob se zdravotním postižením). Tato norma platí pro bezbariérové ​​plánování, implementaci a vybavení.

Zohledněny jsou přitom potřeby osob

 • se zrakovým nebo sluchovým postižením
 • s motorickým postižením, které používají pomůcky pro zlepšení pohybu a invalidní vozíky
 • velkého nebo malého vzrůstu
 • s kognitivními poruchami
 • starší generace
 • mladší generace - děti 
 • s dětskými kočárky nebo zavazadly

Zdroj: dguv.de

DIN 18040-1 stanoví technické požadavky, podle nichž jsou veřejně přístupné budovy a jejich venkovní prostory bezbariérové.

DIN 18040-2 platí pro bezbariérové ​​plánování, realizaci a vybavení bytů, budov s byty a jejich venkovních prostorů, které se používají pro jejich rozšíření a v souvislosti s bydlením. Jinak řečeno: obytné prostředí, ve kterém se má člověk cítit dobře. Požadavky na obytné budovy upravené v normě zohledňují také neomezené použití s ​​invalidním vozíkem. Přitom se v rámci bytů rozlišuje mezi:

 1. bezbariérovými byty a
 2. bezbariérovými byty s neomezeným pohybem invalidních vozíků

jsou používány prakticky denně a chyby provedené během jejich plánování a výroby pak mohou znamenat každodenní nepříjemnosti.“

ift Rosenheim, 2014

Přehled důležitých požadavků:

 • Světlý průchod: šířka min. 90 cm, výška min. 205 cm
 • Prahy jsou principiálně nepřípustné (výjimka: 2 cm, pokud je to technicky nezbytné)
 • Výška madla a ovládacích prvků: 85 cm (při použití invalidního vozíku) až 105 cm

Okna:

 • Min. jedno okno v místnosti musí jít lehce otevřít
 • Ovládací síla max. 30 N, resp. 5 Nm (třída 2 dle DIN EN 13115)

Dveře:

 • Ovládací síla: max. 25 N (třída 3 dle DIN EN 12217), ovšem s obecným doporučením automatizace
 • Připevnění orientačních pomůcek

Okenní systémy

Bezbariérová okenní konstrukce Schüco AWS byla vyvinuta tak, aby splňovala všechny požadavky na komfort a design. Především bezbariérový „nulový“ práh zajišťuje rovný a ničím neomezující přechod mezi vnitřním a venkovním prostředím. Díky tomuto systémovému rozšíření jsou kompletně splněny podmínky směrnice ift „Určení klasifikace pro překonávání prahů (BA-01/1)“ s maximálně dosažitelnou třídou 6. Dosedací těsnění se zpožděným hydraulickým poklesem vyvinuté pro tento systém přitom umožňuje lehké zavření bez vynaložení síly. Podle provedení může být okenní element otvírán jak dovnitř, tak i ven. Pokud není instalace nulového prahu technicky proveditelná, nabízí Schüco 20 mm práh, který je rovněž v souladu s touto normou.

Kromě prahového řešení vyvinutého pro dveře i okna umožňuje stavebnicové kování SimplySmart komfortní a snadné ovládání oken – a to za využití ovládacích sil třídy 2. Díky tomu lze kompletně splnit technické požadavky DIN 18040, takže i manuální ovládání oken splňuje podmínky této normy. Okenní systémy AWS však lze alternativně ovládat také elektronicky. Jedním z příkladů je mechatronické kování TipTronic SimplySmart.

Kombinace bezbariérového nulového prahu a dalších komfortních pomůcek umožňuje pohodlné a snadné ovládání elementů. Instalovaná okna přitom mohou být až 1300 mm široká a 2500 mm vysoká, takže pohodlný domov lze vytvořit i lidem s omezenými schopnostmi pohybu.

Bezbariérové mohou být následující okenní systémy:

Dveřní systémy

Aby byl umožněn neomezený přístup do budov i lidem s omezenými schopnostmi pohybu, musí být především vchodové dveře bezbariérové.


Dveřní systém Schüco AD UP splňuje všechny požadavky normy DIN 18040. Speciální konstrukční princip bezbariérového „nulového“ prahu, který lze kombinovat se širokou škálou našich produktů, umožňuje neomezený bezbariérový přístup do budovy. Splněny jsou přitom všechny podmínky směrnice ift „Určení klasifikace pro překonávání prahů (BA-01/1)“ s maximálně dosažitelnou třídou 6. Na nejvyšší úrovni jsou přitom realizovány také všechny klasické požadavky na dveře, jako je vodotěsnost nebo průvzdušnost. Přídavný automatický pohon otvíravých dveří přitom redukuje vynaložení otvíravé síly natolik, že je umožněno jednoduché a pohodlné ovládání dveří.

Přístup do budovy lze navíc zjednodušit přidáním modulu elektronické vstupní kontroly, jako např Schüco BlueCon. Pomocí technologie Schüco BlueCon lze dveřní zámek jednoduše odemknout stisknutím tlačítka v mobilní aplikaci. S funkcí Auto-Unlock a pohonem otvíravých dveří je pak možno dveře samočinně otevřít, jakmile se mobilní telefon spojí pomocí Bluetooth se zámkem.
 

Dveřní systém Schüco AD UP představuje komfortní vstup do budovy, kde v cestě nestojí nic ani lidem s omezenými schopnostmi pohybu.

Bezbariérové mohou být následující dveří systémy:

Posuvné systémy

Kromě oken a dveří musí zvláštní požadavky splňovat také posuvné systémy, aby byly komfortní a snadno použitelné i pro osoby s omezenou schopností pohybu a vozíčkáře. Důraz je kladen především na přechod mezi vnitřním a venkovním prostorem, totiž na práh. Ten je v oblasti bezbariérovosti přípustný pouze tehdy, pokud je to technicky nezbytné. V takovém to případě je povolena max. 2 cm výška prahu.

Druhou hlavní položkou bezbariérovosti je potřebná síla ovládání. Alternativní ovládání je rozhodující především u mimořádně velkých hmotností křídel. Jen tak lze zajistit, aby mohl posuvný systém snadno otvírat a zavírat každý člověk.

Posuvné systémy Schüco ASE 60 TT a ASE 80.HI TT splňují tyto požadavky. Komfort a rovnoměrný přechod mezi vnitřním a venkovním prostorem přitom zajišťuje bezbariérový „nulový“ práh.

Pomocí mechatronického systému Schüco TipTronic pak lze bez problémů pohybovat i těmi nejtěžšími křídly.

Bezbariérové mohou být následující posuvné systémy: