Co hledáte?
...
Magazine

Akustika - město budoucnosti bude tiché

Zhušťování městských aglomerací a rostoucí provoz vede ke stále většímu okolnímu hluku. Ten dokáže nejen rušit a snižovat kvalitu života, může dokonce vést ke zdravotním poruchám. V tomto ohledu se při plánování nových budov v městských aglomeracích stále více dostávají do popředí vylepšená opatření pro potlačení hluku.

S cílem chránit lidské zdraví před okolním hlukem vypracovala Světová zdravotnická organizace (WHO) nové „Pokyny pro okolní hluk v evropském prostoru“. Ty například doporučují snížit hladinu hluku způsobenou silničním provozem na méně než 53 decibelů (dB), neboť vyšší silniční hluk má škodlivý vliv na lidské zdraví. Je alarmující, že na rušné silnici se dnes měří 80 decibelů a více.

Vývojáři oken a fasád proto čelí výzvám po nových konstrukčních řešeních stavebních povrchů., coby Prodejce systémů Schüco se intenzivně zabývá inovativními přístupy pro snižování hluku pomocí fasádního pláště.

schueco-fenster1

Snížení šíření hluku pomocí fasád

V oknech a v typických obvodových pláštích pokrývá sklo většinu exponovaného povrchu a určuje přenos hladiny zvukové energie z vnějšku dovnitř. Požadavky na zvukovou izolaci jsou v zásadě určeny příslušným zasklením. Pokud jsou kladeny vysoké požadavky na zvukovou izolaci oken a fasád, je třeba vzít v úvahu také cesty přenosu zvuku rámem a neprůhlednými panelovými poli fasády. Laboratorní měření v technologickém centru Schüco jsou základem optimálního řešení rámů a výplňových fasádních elementů.

Stále důležitější jsou však i další požadavky na zvukovou izolaci oken a fasád. Potřeby přirozeného větrání okny a fasádami, kdy je nutno současně zabránit pronikání venkovního hluku do interiéru, vedou k požadavkům na specifickou zvukovou izolaci okna, které je otevřeno za účelem větrání. Směrnice HafenCity pro zvukovou izolaci u pootevřených oken je nejznámějším předpisem pro oblast HafenCity v Hamburku. Schüco nabízí zvukově izolovaná ventilační řešení šitá na míru požadavkům příslušných objektů.

Snížit šíření hluku v městských aglomeracích je úkolem městského plánování, které by mělo zajistit zdravější a atraktivnější životní prostor. K tomu mohou významně přispět vhodné fasádní povrchy. V zásadě existují dva způsoby, jak snížit šíření hluku povrchy fasád. Jednou z možností je vědomě naklonit povrchy fasády tak, aby se zvukové vlny odrážely nekritickým směrem. K tomu lze použít např. předsazené textilní nebo lamelové systémy. Další možností je použití neprůhledných fasádních ploch s elementy pohlcujícími zvuk.

Tlumení hluku pomocí absorpčních fasád

Vnější fasády pohlcující zvuk mohou významně přispět ke snížení šíření hluku v městských aglomeracích. Neprůhledné fasádní plochy s prvky pohlcujícími zvuk hluk absorbují, namísto aby ho odrážely – jako je tomu u konvenčních elementů. Základní struktura fasádního elementu pohlcujícího zvuk sestává z vnější vzduchopropustné roviny, která je tvořena například textilním potahem nebo perforovanými kovovými plechy, a za ní plošně uspořádaného porézního absorpčního materiálu. Takovéto systémové řešení představuje fasáda Schüco FACID Silence. S prvky pohlcujícími zvuk integrovanými do fasády lze snížit šíření hluku ve vnitřních dvorech, na silnicích nebo příjezdových cestách.

schueco-fenster1

Akustický plánovací nástroj Schüco SoundCal

Se Schüco SoundCal lze u komplexních elementů jednoduše a rychle vypočítat osvědčenou hodnotu zvukotěsnosti Rw,ges – a to v závislosti na velikosti a členění elementu, použitém profilovém systému a zasklení. Uživatel může také porovnat vhodné zvukotěsné sklo a určit nejlepší kombinaci rámu a zasklení. Má také možnost sledovat dosažený účinek zvukové izolace – pomocí grafického a zvukového výstupu.

Schüco SoundCal slouží k hrubému určení technických parametrů. Základem výpočtu jsou směrnice DIN 4109-2:2016-07, DIN EN 12354 a DIN EN 14351-1. Výsledky těchto předběžných návrhů nenahrazují nezbytné podrobné plánování a nepředstavují doklad pro stavební dozor.

Schüco SoundCal je k dispozici pro architekty a výrobce kovových konstrukcí na  www.schueco.cz v sekci Mé pracoviště.

Sie haben Fragen?

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

acoustics@schueco.com