Schüco zoeken
...

Schüco Carbon Control

Duurzame exploitatie, onderhoud en recycling

Recycling is een belangrijke factor als het gaat om het bereiken van klimaatneutraliteit. Het heeft een enorm potentieel om de CO₂ te verminderen – met wel 23% in 2030 en maar liefst 60% in 2050. Dit betekent dat bij zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten altijd rekening moet worden gehouden met de recyclebaarheid van alle materialen die voor de gevels van gebouwen worden gebruikt. 

Volledig gebruik maken van de maximale langere levensduur van de gevel en het recyclingpotentieel

Elk gebouw dat voortaan wordt gebouwd, moet voldoen aan strenge duurzaamheidseisen en criteria voor de circulaire economie om op de lange termijn duurzaam en toekomstbestendig te blijven. Een sleutelfactor voor succesvolle CO₂-reductie is de optimale recyclebaarheid van gemonteerde materialen, zodat ze aan het einde van hun materiaallevensduur kunnen worden hergebruikt. Aluminium heeft als materiaal hier een bijzonder groot potentieel. Aluminium is een veelzijdig materiaal dat keer op keer kan worden gerecycled met een relatief lage CO₂-uitstoot, waardoor aluminium op de lange termijn een duurzaam gerecycled materiaal is.


Bouwdelen - zoals de gevels - zijn echter pas écht duurzaam als ze langdurig gebruikt kunnen worden. Dit kan worden bereikt door regelmatig onderhoud te plegen en het upgraden of achteraf aanbrengen van afzonderlijke componenten ter verbetering. Pas nadat alle mogelijkheden voor de verdere werking van het betreffende gevelelement zijn uitgeput, heeft recycling van de afzonderlijke componenten zin. Vervolgens is het gebouw via 'Urban Mining' beschikbaar voor hergebruik als ‘grondstoffenmagazijn van de toekomst’.

Cradle to Cradle gecertificeerde systemen

Cradle to Cradle-gecertificeerde systemen leveren een beslissende bijdrage aan het hergebruik van aluminium. De materialen worden gescheiden en het recyclebare materiaal wordt versnipperd en gesmolten voordat het opnieuw wordt gebruikt. Dit betekent dat ramen en deuren aan het einde van hun levensduur kunnen worden teruggevoerd naar de A/U/F-kringloop (Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau), waardoor de behoefte aan nieuwe vervaardigd aluminium voor gevelconstructies in belangrijke mate afneemt.


Met momenteel 76 gecertificeerde systemen is Schüco een van de Cradle to Cradle pioniers in de bouwsector. Schüco zet zich ook in voor een duurzame aluminiumindustrie en het creëren van bindende duurzaamheidsnormen. Deze inzet heeft er toe geleid dat Schüco als een van de eerste bedrijven in de bouwsector gecertificeerd is volgens de internationaal erkende Chain of Custody Standard van het Aluminium Stewardship Initiative (ASI).

Een kleine tag met een grote impact:

Digitalisering van de gevels van gebouwen met IoF (Internet of Façades)

Om de grondstoffen snel klaar te maken voor hergebruik, is het essentieel om te weten welke onderdelen van een gevel gerecycled kunnen worden en in welke mate. Deze informatie moet daarom voor nieuw gemonteerd gevelelementen onmiddellijk worden gedocumenteerd en beschikbaar zijn om de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden gedurende de gehele levensduur te vereenvoudigen en tijdens het demontageproces worden opgeroepen, zelfs decennia nadat het gebouw is gebouwd.


Schüco kent aan elk gevelelement een unieke digitale identiteit toe met de Internet of Façades (IoF) ID om alle belangrijke gegevens snel toegankelijk te maken. De IoF ID is een kleine tag die op de gemonteerde Schüco ramen en deuren wordt aangebracht. Met de IoF ID kunt u bijvoorbeeld op uw smartphone informatie opvragen over de toegepaste onderdelen, uw garantieaanspraken, onderhoudshistorie of recyclingmogelijkheden van de gebruikte materialen en componenten. De IoF ID vereenvoudigt ook serviceaanvragen voor reparaties, onderhoud en upgrades.


De opgeslagen informatie helpt de levensduur van de met een IoF-ID gemarkeerde gevelelementen te verlengen, maakt een duurzame werking mogelijk en maakt demontage tientallen jaren eenvoudiger, omdat het exacte details geeft over welke recyclebare materialen in welke hoeveelheid in het gebouw zijn toegepast.