Wat zoekt u?
Unbenannt

De Europese Green Deal: de regels in de bouwsector fundamenteel veranderen

De European Green Deal, met als doel om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken, brengt ingrijpende veranderingen met zich mee in de eisen aan gebouwen. CO₂ wordt een nieuwe munteenheid en de CO₂-waarde van een gebouw is een belangrijke factor bij alle toekomstige investeringen en aanbestedingen.

Schueco CO₂ Neutral

Bepalende factor voor toekomstige levensvatbaarheid: beheer op maat van decarbonisatie

Bij de toekomstige beoordeling van gebouwen zal alles draaien om de ‘GWP-waarde’(i) – het Global Warming Potential (Algemeen Opwarming Potentieel) van het gebouw gedurende zijn gehele levensduur. Vanaf 1 januari 2027 zijn bouwprocesmanagers verplicht om het ‘Algemeen Opwarming Potentieel’ van elk gebouw als GWP-waarde te berekenen en dit te vermelden in de algemene energie-efficiëntiecertificering.


Deze eis geldt voor nieuwbouw met een oppervlakte van meer dan 2000 m² en vanaf 2030 voor alle nieuwbouw. Het vermogen om de GWP-waarde te beheren, en dus gebouwspecifieke decarbonisatie, zal essentieel zijn voor de toekomstige levensvatbaarheid van gebouwen.

Schüco Carbon Control: gebouwspecifieke CO₂-reductie in alle fasen van de bouw

Schüco Carbon Control maakt het koolstofvrij maken van de gevels van gebouwen beheersbaar. Door gebruik te maken van een modulaire bouwsteenprincipe maakt het een gebouwspecifieke CO₂-reductie mogelijk in alle fasen van de bouw – van planning, constructie en gebruik tot recycling.Door middel van ons uitgebreide pakket, dat de CO₂-reducerende producten en diensten van Schüco samenbrengt, helpen we betrokkenen bij de bouw actief om te voldoen aan de klimaatbeleidsaspecten van de bouwregelgeving gedurende de hele levenscyclus van een gebouw.

CO₂-Minimierung

Design to Decarb

Build to Decarb

Operate to Decarb

Recycle to Decarb

Carbon Control Phase Design
Carbon Control Phase Design
Carbon Control Phase Build
Carbon Control Phase Operate
Carbon Control Phase Recycle

We ondersteunen onze partners op weg naar een CO₂-neutrale toekomst

Met Schüco Carbon Control kunnen architecten en projectontwikkelaars een aanzienlijke invloed uitoefenen op de CO₂-uitstoot en daarmee op de toekomstige levensvatbaarheid van een gebouw. Dit door de vorm van het gebouw, de constructie van de gevel, de materialen en zelfs de functionaliteit van de geïntegreerde systemen zorgvuldig te selecteren.

Dekarbonisierungs-Lösungen für Architekten
Oplossingen voor architecten

Met Schüco Carbon Control kunnen architecten en projectontwikkelaars een aanzienlijke invloed uitoefenen op de CO₂-uitstoot en daarmee op de toekomstige levensvatbaarheid van een gebouw. Dit door de vorm van het gebouw, de constructie van de gevel, de materialen en zelfs de functionaliteit van de geïntegreerde systemen zorgvuldig te selecteren.

Dekarbonisierungs-Lösungen für Verarbeiter
Oplossingen voor verwerkers

Schüco Carbon Control maakt het mogelijk, door het gebruik van CO₂-arme materialen, de CO₂-uitstoot te minimaliseren en te voldoen aan de toenemende eisen van de markt op het gebied van CO₂.

Oplossingen voor investeerders

Door de nieuwe EU-eisen verandert de manier van beoordelen van onroerend goed. De waarde van een gebouw wordt in de toekomst bepaald door zijn koolstofbalans in alle fasen van zijn levenscyclus. Met Schüco Carbon Control kunnen investeerders, projectontwikkelaars, exploitanten en gebruikers deze koolstofbalans beheersen vanaf de planningsfase over het efficiënte bouwproces tot en met de kostenefficiënte werking en de uiteindelijke terugkeer naar de materiaalkringloop. Dit helpt om investeringen op lange termijn veilig te stellen, aangezien het verhogen van de winst en de productiviteit van het geheel belangrijke aandachtspunten zijn.

Thomas Schlenker, Schüco

“We kunnen een circulaire economie in de bouwsector alleen bereiken met klimaatneutrale gebouwen als ons hele proces duurzaam is, van planning, over de bouw en de exploitatie van gebouwen tot het terugbrengen van de gebruikte materialen in de materiaalkringloop na sloop.”

Dr. Thomas Schlenker, Senior Vice President, Digitalisation & Sustainability, Schüco

Waarom Carbon Control van Schüco?

Er zijn veel goede redenen om bouwprojecten met Schüco Carbon Control te ontwerpen en uit te voeren. Met onze CO₂-reducerende producten en diensten kan in alle fasen van het bouwproces locatiespecifieke decarbonisatie van de gevels van gebouwen worden bereikt.

Carbon footprint met één druk op de knop

Op elk moment in het ontwikkelings- en bouwproces biedt onze 3D-berekeningssoftware SchüCal gebruikers, voor het eerst, volledige transparantie over de CO₂-waarden van de gebruikte materialen en gevelsystemen.

Energie opwekking

Door zelf energieleverancier te worden, vermindert een gebouw de CO₂-uitstoot die nodig is voor de werking ervan. Fotovoltaïsche en BIPV-modules zijn een efficiënte oplossing voor toekomstbestendige gebouwen die zichzelf terugverdienen. Uitermate gunstig dus voor investeerders, exploitanten én het milieu.

Materiaal

Door het juiste materiaal te kiezen, kunnen de bij het bouwproces betrokken personen actief invloed uitoefenen op het niveau van ingesloten emissies. Low carbon aluminium (LC) en ultra low carbon aluminium (ULC) bieden profielen met een bijzonder lage CO₂-waarde.

FAQ

Wat betekent de Europese Green Deal voor de bouwsector?

Wat betekent de Europese Green Deal voor de bouwsector?

Met de Europese Green Deal heeft de EU zich verbonden aan het akkoord om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Het beheersen en verminderen van CO₂ wordt daarmee een belangrijke factor in de bouwsector. De inzet zal zijn klimaatgeoptimaliseerde en klimaatneutrale gebouwen aan te bieden.

Waarom is het zo belangrijk om CO₂ te monitoren?

Waarom is het zo belangrijk om CO₂ te monitoren?

De Europese Green Deal streeft naar een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 55% in 2030 en naar klimaatneutraliteit in 2050. De EU-norm voor CO₂-reductie geldt vanaf 2027 voor nieuwbouw met een oppervlakte groter dan 2000 m² en vanaf 2030 voor alle nieuwbouw.

Wat is de GWP-waarde?

Wat is de GWP-waarde?

De GWP-waarde kwantificeert het 'Global Warming Potential' van een gebouw, de CO₂-emissies van de Embodied Carbon en de Operational Carbon gedurende de gehele levensduur ervan. De GWP-waarde wordt weergegeven als de CO₂e, oftewel het CO₂-equivalent.


Wat is Carbon Control?

Wat is Carbon Control?

Carbon Control van Schüco maakt het koolstofvrij maken van de gevels van gebouwen beheersbaar. Door gebruik te maken van een modulaire opbouw maakt het gerichte CO₂-reductie mogelijk in alle fasen van het bouwproces: planning, constructie, gebruik en recylage.