Wat zoekt u?
...

Vakgebieden

Het Schüco-technologiecentrum in Bielefeld is een van de grootste testcentra voor raam-, deur- en geveltechniek ter wereld. Het staat voor de optimalisatie van de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van alle Schüco-producten.

Kalibratielaboratorium

Kalibratielaboratorium

Tests op het hoogste niveau

In het technologiecentrum (TC) is het kalibratiegebied de interface naar de andere gebieden, omdat hier alles draait om testtechnologie. Dit zijn de (meet)apparaten, testbanken, systemen en software die in het technologiecentrum worden gebruikt of nodig zijn. Een van de centrale taken op dit gebied is de bewaking van de testapparatuur. 

Zo vinden de meeste kalibraties in het kader van de controle van testapparatuur plaats in ons eigen DAkkS-kalibratielaboratorium, dat in staat is om DAkkS-kalibraties en nauwkeurige fabriekskalibraties met traceerbare referentienormen uit te voeren. Als DAkkS-kalibratielaboratorium is de TC direct onder de Physikalisch-Technische Bundesanstalt, het hoogste metrologie-instituut van Duitsland, gevestigd. Kalibratie van elektrische (stroom, spanning, weerstand), mechanische (druk), thermodynamische (temperatuur, vochtigheid) en stroming (lucht- en waterstroom) gemeten hoeveelheden wordt hier dan ook op het hoogste niveau uitgevoerd.

Bouwakoestiek

Bouwakoestiek

Geluidsisolatie van het oorspronkelijke onderdeel

De betrouwbare geluidsisolatie van een gevel kan slechts functioneren indien de geluidsoverdracht via de buitengevel voorkomen wordt. Schüco kan dit in het technologiecentrum niet alleen met originele bouwonderdelen precies controleren, maar ook de oorzaken voor eventuele fouten opsporen, om het bouwonderdeel daaropvolgend te optimaliseren. Dit is bijvoorbeeld bijzonder belangrijk voor de geluidsisolatie van flexibel in te zetten kamerscheidingssystemen in kantoren. Want ook na een ombouw van binnenruimtes moet precies in gevoelige ruimtes vertrouwelijkheid door geluidsisolatie geboden worden. Voor de realistische metingen op het gebied van bouwakoestiek staan vier ruimten ter beschikking die losgekoppeld zijn van elkaar, die ook losgekoppeld zijn van trillingen van de rest van het technologiecentrum.

Schüco geeft advies aan opdrachtgevers, gevelfabrikanten en architecten bij moeilijke bouwakoestische kwesties. Bovendien voert Schüco metingen uit aan de bouw voor het verzekeren van de productie- en montagekwaliteit of voor de akoestische afgrenzing in vergelijking met andere sectoren. Daar komen nog gemeenschapsevaluaties bij voor speciale oplossingen of prestaties voor haalbare akoestiekvereisten.

Controle van bouwonderdelen en materialen

Controle van bouwonderdelen en materialen

Buigen, trekken, drukken - niets blijft verborgen

De eigen bouwonderdelen en materiaaltesten zijn een traditie bij Schüco. De controle begon in 1967, in 1968 werd de eerste universele testmachine gebruikt van de technische universiteit in Braunschweig. Vandaag worden naast statische en dynamische
druk-, buig- en trektesten ook testen over de mechanische prestatie van thermisch gescheiden kozijnen en vleugels uitgevoerd. De tests vinden plaats bij kamertemperatuur binnen het bereik van -20°C en +80°C in een afgesloten meetruimte. Ook de wijziging van testlichamen onder gedefinieerde gewichts- en temperatuurinvloed wordt over een periode van maximaal 1000 uur getest.Er zijn ook tests mogelijk waarvoor nog geen norm bestaat. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de bepaling van testwaarden voor de statische berekening van verbindingen. Deze worden telkens na afspraak met de opdrachtgever bepaald, niet alleen voor bouwonderdelen en materialen, maar vaak ook op het gebied van milieusimulatie, en indien nodig ook in de andere testdomeinen van het Technologiecentrum.

Dichtheidstest

Dichtheidstest

Orkanen krijgen geen kans

Schüco beschikt in het technologiecentrum over de grootste indoor gevelproefopstelling in Europa. In de nieuw gebouwde hal van 18 m hoog, kunnen verbonden gevelelementen tot 21 m breed en 13 m hoog getest worden. Daarmee kan Schüco op realiteitsgetrouwe manier grotere en complexere constructies dan ooit tevoren testen. De uitbreiding vormt een grote stap om de toenemende eisen van klanten op lange termijn te vervullen. Naast uitspraken over productie- en montagekwaliteiten staan deze testen toe om vroegtijdig de constructieve kwaliteit van speciale oplossingen te evalueren. Ook foutenanalyses en consultancy behoren tot de taken van Schüco.Dichtheidstests van individuele bouwelementen tot complete gevelelementen omvatten tests van de slagregendichtheid, luchtdoorlaatbaarheid en windlast. Bij geveltests wordt onder andere de dynamische windlast getest, waarbij ook op het aflopende regenwater van buitenaf een sterk turbulente luchtstroom wordt toegepast. Daarnaast worden dichtingen getest met de simulatie van plafondbewegingen of valbeveiligingen wanneer het volledige gebouw beweegt.

Elektromagnetische compatibiliteit

Elektromagnetische compatibiliteit

Betrouwbare elektronica en hoge gebouwbescherming

Alle producten van Schüco, die voorzien zijn van eigen elektronische bouwonderdelen of vreemde producten, moeten hun elektromagnetische compatibiliteit bewijzen. Dit vereist gestandaardiseerde testen op het gebied van stoorvastheid en interferentiestraling van bouwonderdelen. Op die manier wordt gegarandeerd dat geen foutfuncties of storingen optreden, of schadelijke elektromagnetische golven afgestraald worden. Tegelijkertijd controleren beschermingstests of bouwonderdelen voldoende beschermd zijn tegen milieu-invloeden zoals bijvoorbeeld voldoende bestand tegen stof en water of dat gevaarlijke en spanningsveroorzakende onderdelen voldoende afgeschermd zijn. Daarmee reageert Schüco op de sterk toenemende verspreiding van gemotoriseerde, aangedreven en energie-opwekkende gevels, ramen en deuren. Alle tests gebeuren reeds vroeg in het ontwikkelingsstadium,. maar ook in reeds afgewerkte objecten.De IP-beschermingstesten omvatten alle voor Schüco-producten relevante tests zoals spatwaterdichtheid (IPX1, IPX2, IPX3 en IPX4), bescherming tegen de toegang van gevaarlijke en spanningsveroorzakende onderdelen (IP1X, IP2X, IP3X en IP4X) en stofdichtheid (IP5X en IP6X). Ze maken een eenduidige beoordeling van de eigen of vreemde producten mogelijk en garanderen een betrouwbaar bedrijf.

Mechanica, levensduur en veiligheid

Mechanica, levensduur en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid centraal

Een centraal onderwerp van het Schüco​ technologiecentrum is het thema mechanica, levensduur en betrouwbaarheid. Hier worden ramen en deuren, zonweringen, openingsinstallaties, inbouwaandrijvingen of elektrische aandrijvingen getest bij duurtesten. Daarbij bereiken ramen tot 20.000 en deuren tot maar liefst 1 miljoen openings- en sluitcycli. Ook de functionaliteit van kabelovergangen van motoraangedreven ramen en deuren wordt hier precies gecontroleerd. Er zijn ook proeftesten voor de brand- en rookwering mogelijk. De proefopstelling voor impacttests aan ramen, deuren en gevelementen en fotovoltaïsche panelen is nieuw, ook voor statische en dynamische inbraaktests. De duurzaamheidstests van complete fittingen gebeuren met krachtige robots. Dankzij de ruimtelijke scheiding van andere gebieden ontstaat de hoogste vertrouwelijkheid.

Kogelwerendheid

Kogelwerendheid

Kogelbestendig

In de nieuwe kogelwerendheidstest worden proefstalen uit verschillende hoeken en op verschillende afstanden tot 25 m beschoten met uiteenlopende projectielen. Wanneer het resultaat kan overtuigen binnen de norm, wordt het proefmonster ingedeeld in een van de kogelwereldheidsklassen van FB1 tot FB7. Deze gelden voor alle kogelwerende elementen die met de ramen-, deuren- en gevelsystemen van Schüco geproduceerd kunnen worden. Op die manier wordt gegarandeerd dat bij een beschieting het projectiel niet in de binnenruimte kan binnendringen en ook dat aan de binnenkant van het proeflichaam geen materiaal of glas afsplintert. Schüco voert met de eigen beschietingstests een gestandaardiseerde voortest uit. Daartoe is het ook vereist dat de schietsnelheid exact gemeten wordt. Bij een dubbelwandige spitskogel bedraagt deze snelheid tot maar liefst 810 m/s, dus bijna drie keer de geluidssnelheid.

Milieusimulatietest

Milieusimulatietest

Elk klimaat in de kijker

Wanneer men betrouwbare uitspraken over klimaatkwesties inzake de bekleding van gebouwen nodig heeft, zijn millieusimulatietests essentieel. Dit geldt ook voor kennis over het verouderingsgedrag van materialen, oppervlakken en producten op basis van warmte, koude, vochtigheid, UV-licht en corrosieve media. Daartoe beschikt het Schüco technologiecentrum over uiteenlopende mogelijkheden.De differentieelklimaatkamer voor bouwonderdelen en complete elementen tot een oppervlakte van 3.000 x 3.000 m is volledig nieuw. In de constructie die speciaal voor Schüco werd samengesteld, worden de temperatuur- en vochtverschillen tussen binnen- en buitenruimte gesimuleerd. Daarin kunnen ook meer omvangrijke bouwonderdelen bij alle vochtigheidsvoorwaarden worden getest.