Schüco Sök

...

Högsta kvalitets- och miljöstandarder.

Temat hållbarhet grundar sig i den globala politiska utvecklingen med milstolpar såsom Club of Romes  "Limits of Growth" 1972, klimatkonferensen i Rio de Janeiro 1992 och Kyotoprotokollet 1997. De har bidragit till skapandet av en hållbar utveckling, miljöriktlinjer, förordningar och normer på global, europeisk och nationell nivå.

Highest quality and environmental standards

More than 80% of the buildings in Germany are over 25 years old and their energy consumption is far above the targeted level required by the EnEV.Buildings account for 40% of the energy requirement and the associated CO2 emissions, making them a focus of the measures declaredfor the climate targets. The market is determined by legal regulations such as EPBD 2010 and ENEV 2012 with more stringent requirements and, as of July 2013, the Construction Products Regulation with sustainability as a new prerequisite, in addition to further energy shortages and energy price rises.

HÅLLBARHET

Broschyrer

Fassade

Läs mer om åtgärderna Schüco åtar sig för att tackla vår tids globala utmaningar.

Värdeorienterade perspektiv
Dashboard
webspecial.m209.close