Schüco Sök

...

KVALITET OCH ANSVAR

Ett aktiv kvalitets-, miljö-, energi- och säkerhetsarbete utgör en viktig del av Schüco managementpolitik. Vi tar hänsyn till alla relevanta aspekter - från upphandling av varor och råmaterial till utveckling, produktion, marknadsföring, distribution och logistik till avfallshantering.


Inom ramen för vårt managementsystem orienterar vi oss efter internationella normer för kvalitet DIN EN ISO 9001, miljö DIN EN ISO 14001 och energimanagement DIN EN ISO 50001 samt krav på arbetsmiljöskydd.
Nationella lagar och förordningar ses som minimikrav. Inom hela Schücokoncernen eftersträvar vi ett högre säkerhets-, hälso- och miljöskydd än lagen förordnar.


MÄNNISKAN I CENTRUM

Våra medarbetares och kunders hälsa och säkerhet samt socialt ansvarstagande är viktiga delar i våra företagsmål och åligger ledningens ansvar. Schüco kräver att alla anställda följer lagar, normer och förordningar för att säkerställa kunders, affärspartners och medarbetares välbefinnande samt värna miljön. Erfarenhet, ansvarsfullt agerande och dagligt arbete för att omsätta våra principer utgör grunden för våra medarbetares och partners handlande.

FRAMSTEG GENOM ÖVERTYGELSE

I nära samarbete med leverantören förbättrar Schüco kontinuerligt sina system, rutiner och processer för att öka kvaliteten på produkter och tjänster. Vi vill leva upp till våra kunders krav och överträffa deras förväntningar. Genom att regelbundet kontrollera vårt managementsystem, genomförandeomfattningen och verkningsgraden, säkerställer vi kontinuerlig vidareutveckling. Företagsledningen uppmanar alla anställda att främja innovation för att utveckla systemeffektiviteten.

LEVA HÅLLBART

Att skydda miljön, förebygga miljöförstöring och nyttja energiresurser effektivt är viktiga delar i vår företagspolitik.

Schüco erbjuder energieffektiva systemlösningar för hållbara byggnader. Med våra produkter kan energianvändningen minskas och/eller optimeras. Miljöskydd och säkerhet, ekonomisk framgång och socialt agerande är för Schüco lika viktiga.

Schüco International KGs företagsledning säkerställer resurser för att uppnå de önskade målen. Ledningen ansvarar för definitionen, implementeringen och utformningen av grundprinciperna och kontrollerar och aktualiserar dessa löpande.

HÅLLBARHET

Broschyrer

Fassade

Läs mer om åtgärderna Schüco åtar sig för att tackla vår tids globala utmaningar.

Schücos managementpolitik
Dashboard
webspecial.m209.close