Schüco Sök

VinylPlus®

VinylPlus®-certifierade

Schüco har länge varit engagerade i hållbarhetsfrågor och nu har Schüco Polymer Technologies prisats för för sitt aktiva arbete för en hållbar produktion och användning av PVC-U.


VinylPlus® är den europeiska PVC-industrins hållbarhetsprogram. Det lanserades 2002 genom frivilligt engagemang och har utvecklats vidare i en öppen dialog med representanter från branschen, myndigheter, organisationer, civila samhället och konsumenter sedan dess. VinylPlus® är avsett att främja hållbar produktion och användning av materialet PVC-U genom hela värdekedjan.

Som en del av detta initiativ implementerar Schüco Polymer Technologies en rad åtgärder för en hållbar råvaruupphanling, minskade utsläpp, energieffektiv maskinteknik, hållbara processer och kontroll av materialcyklerna inom företaget i sig. Dessa åtgärder gör att Schüco Polymer Technologies uppfyller de krav och kriterier som ställs av VinylPlus® Schüco är det första företaget i branschen att motta denna utmärkelse och går därmed i bräschen med en ledande roll i termer av hållbarhet.

HÅLLBARHET

Broschyrer

Fassade

Läs mer om åtgärderna Schüco åtar sig för att tackla vår tids globala utmaningar.

VinylPlus
Dashboard
webspecial.m209.close