Schüco Sök
AWS_90_AC_OpenSilent_ohneAudio_HD (1)
...

Schüco OpenSilent - Ljudisolering och naturlig ventilation

Schüco OpenSilent

Ljudreducerande fönster för naturlig ventilation samtidigt som buller från utsidan reduceras

Dilemmat tar aldrig slut: är det bättre att hålla fönstret stängt för att hålla nere ljudet? Eller att tolerera ljudet för att ventilera rummet? Ljudföroreningar är den miljöstörning som drabbar flest svenskar. Enligt Karolinska Institutets siffror störs två miljoner svenskar i sin boendemiljö av buller som överstiger 55 decibel. Schüco utvecklar och testar lösningar för att minska bullret.


Schücos ljudreducerande lösningar möjliggör naturlig ventilation med fönstret öppet, samtidigt som buller från utsidan minskar. Utöver en enhudssystemlösning innehåller sortimentet även en mängd olika projektlösningar, skräddarsydda kompositfönster och lådfönster som uppfyller dessa krav.

AWS_90_AC_OpenSilent_ohneAudio_HD (1)
Schüco AWS 90 AC.SI
Fördelar:
_icon_natuerliche-lueftung_WEISS
Naturlig ventilation i kombination med ljudreducering
icon_gesuender-wohnen
Lev och jobba hälsosammare
icon_schalldaemmung
Ljudreducering upp till 40 dB i öppet läge
icon_waermedaemmung
Utmärkt värmeisolering
Icons_Vorteile_OpenSilent
Stort utbud av ljudreducerande lösningar

Reducerat ljud även i öppet läge: Luften kommer in men bullret förblir utanför

Bostads- och kontorsbyggnader i bullerbelastade miljöer, såsom stadskärnor och flygplatsnära områden eller längs vägar med tung trafik kräver en fasad med god ljudreduktion. Ljudreducerande fönster spelar en nyckelroll för att hålla bullret borta. Schüco OpenSilents ljudreducerande lösningar minskar inte bara ljudet med fönstret stängt, utan ventilerar också rummet utan att släppa in buller och oönskat ljud, vilket gör att du kan leva och arbeta i fred.


I öppet läge reducerar Schüco AWS 90 AC.SI ljudet från 31 till 34 dB, vilket motsvarar ljudreduktionsklass 2. När det är stängt uppnår fönstret till och med ljudreduceringsklass 5, det vill säga en minskning på upp till 47 dB. Med våra dubbelskalsfönster är minskningen ännu högre. OpenSilents lösningar ger därför allsidig användarkomfort och kan vid behov även att uppfylla stränga krav på ljudreducering.

OpenSilent_m_Homeoffice_01

Home office

Fönster
AWS 90 AC.SI
OpenSilent_m_Schlafzimmer

Bedroom

Fönster
AWS 90 AC.SI
OpenSilent_m_Wohngebaeude_Front

External appearance

Fönster
AWS 90 AC.SI
OpenSilent_m_Wohngebaeude_Side

External appearance

Fönster
AWS 90 AC.SI
OpenSilent_m_Wohnzimmer

Living room

Fönster
AWS 90 AC.SI
AWS_90_AC_m_Schlafzimmer (15)
Schüco OpelSilent fönstersystem Schüco AWS 90 AC.SI

Med fönstersystemet Schüco AWS 90 AC.SI presenterar Schüco nu en ny fönsterlösning med ett skal som kombinerar ljudisolering och naturlig ventilation – även i öppet läge.

Det nya superisolerade fönstersystemet med ljudreducerande egenskaper Schüco AWS 90 AC.SI (Aluminium Window System, 99 mm byggdjup, Acousticts, Super Insulated) erbjuder en hög användarkomfort, särskilt för bostads- och kontorsbyggnader i bullerutsatta områden. I det ljudisolerande vädringsläget leds den inkommande luften genom förmonterade ventilationskassetter installerade i den övre ramen. På detta sätt minskas ljudföroreningarna avsevärt. Fönstret möjliggör en ljudisoleringseffekt på 31 dB i samband med naturlig ventilation. Systemet erbjuder en rad olika öppningsvarianter där ventilation erbjuds även i ett lutat öppet läge.

Fönstret kan även öppnas helt från insidan med hjälp av ett tvåvägsbeslag för snabb korsvädring eller för att rengöra glasets yttre ruta. Även ventilationskassetterna kan snabbt och enkelt öppnas och rengöras eller bytas ut helt via glasfalsutrymmet.

Lueften_ohne_Laermbelaestigung_m
Blunda och lyssna. Omges du av de ljud du vill höra?

Buller är en tickande ohälsofråga och den miljöstörning som drabbar flest svenskar. Karolinska Institutets siffror visar att fler än två miljoner svenskar dagligen utsätts för vägtrafikbuller i sin boendemiljö och 25 procent upplever att de störs av buller på jobbet. De oönskade ljuden gör oss inte bara stressade och irriterade, de ökar även risken för högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom. I takt med att vi bygger allt större och tätare städer blir fordonen och vägarna fler, bullret kommer närmare vår hemmiljö och tystnar inte ens på natten. Forskning visar att redan en minuts tystnad kan göra underverk för hälsan genom att reducera stress. Tänk då vad en hel kvälls och natts tystnad kan åstadkomma.


Det finns en rad verktyg och produkter som hjälper dig att uppnå sunda ljudnivåer när du bygger kontor eller bostäder. Schüco uppmärksammade redan för många år sedan de negativa konsekvenserna av det tilltagande ljudet i vårt moderna samhälle och har tagit stor hänsyn till ljudreducering i sina produkter. Ett exempel är vårt fönster AWS 120 CC.SI som är utvecklat för särskilt bullriga miljöer och klarar upp till Rw 58 dB i ljudreduktion.

3586a06
"Darling of the construction industry" ARCHITECTS‘ DARLING® Award

Schüco AWS 90 AC.SI imponerade på juryn och kammade hem brons i kategorin  "Best product innovation – Finishing" på ARCHITECTS‘ DARLING® Award 

Ljudreducering för fönster

För att bedöma och kategorisera ljudreducerande fönster och deras brusreducerande prestanda, definierar Verein Deutscher Ingenieure (VDI) totalt sex olika ljudreduktionsklasser. Ju högre ljudreduktionsklass, desto bättre ljudreduktion.

Konventionella ljudreducerande fönster minskar endast omgivande ljud när de är stängda. Samtidigt uppnår Schüco OpenSilents lösningar även i öppet läge en ljudreduktionsnivå som motsvarar ljudreduktionsklass 2 och därmed den för ett typiskt isolerglasfönster när det är stängt. När de är stängda kan Schücos ljudreducerande fönster till och med uppnå klass 5 i ljudreducering och är därför även lämpliga för mycket högljudda miljöer.


Ljudreducering

Volym från trafikDistans mellan byggnad och väg (i meter)Ljudreduction (i decibel)

1

Botadsområde (10-50 bilar i timmen)

Mer än 35m

30-34 dB

2

Bostadsområde (10-50 bilar i timmen)

26-35m

30-34 dB

3

Stor gata (50-200 bilar i timmen)

26-35m

35-39 dB

4

Stor gata (1.000-3.000 bilar i timmen)

100-300m

40-44 dB

5

Stor gata (1.000-3.000 bilar i timmen)

36-100m

45-49 dB

6

Motorväg (3.000-5-000 bilar i timmen)

Mindre än 100m

> 50 dB