Schüco Sök

...
image cmcid:158697

Naturlig ventilation med kombinerad ljudreducering

Buller är inte bara störande utan påverkar även din livskvalitet. Att konstant utsättas för buller kan i längden leda till en försämring av hälsan. I WHOs (World Health Organization) riktlinjer gällande buller fastslås att påverkan från buller är bland det mest negativa för folkhälsan, både var gäller fysisk och psykisk hälsa.

Vi står inför ett konstant dilemma - att stänga fönstret för att slippa bullret eller att öppna det för ventilation, men då utsättas för alla ljud utifrån.

Lösningen: en akustisk fönsterkonstruktion som kan öppnas för ventilation men håller bullret ute.

AWS 90 AC.SI är ett fönstersystem som är anpassat för byggnader in en bullrig omgivning. Speciellt vissa rum, som sovrum och barnkammare som ligger mot gatan kan ventileras naturligt med detta fönstersystem utan att man störs av bullret utifrån.

productdetails.awards.fallback

award cmcid:171585

productdetails.awards.fallback

award cmcid:163957

Planeringsfördel

  • Enkelskalslösning för naturlig ventilation med kombinerad ljudreducering när fönstret är i lutat läge
  • I lutande läge leds den inkommande luften in via förmonterade ventilationskassetter i den övre yttre karmen
  • Fönstret kan öppnas helt för en snabb genomströmning av luft eller för rengöring av glasets yttersida. En öppningsvinkel på 180 grader är möjlig tack vare de dolda Schüco AvanTec SimplySmart-beslagen.
  • Förflyttas från akustisk position till överkantsöppnat med hjälp av öppningsbegränsare
  • Enkelt underhåll från insidan av byggnaden samt lättbytta kassetter när fönstret står i helt öppet läge

Galleri

Teknisk information

CAD data

Broschyrer

AWS 90 AC.SI
Dashboard
webspecial.m209.close