Wyszukiwarka Schüco

Niedoceniane zagrożenie. Dlaczego ochrona przed dymem może ratować życie?

Wystarczy kilka oddechów, by znaleźć się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Pożarowi towarzyszą toksyczne gazy, które mogą powodować utratę przytomności i śmierć. Każdego roku więcej osób ginie w pożarach z powodu zatrucia dymem niż od samego ognia. Gazy nie zawsze są widoczne, dlatego mogą rozprzestrzeniać się niezauważalnie. Można zmniejszyć to zagrożenie przy zastosowaniu kompleksowej koncepcji ochrony przeciwpożarowej, która jest wymogiem prawnym w wielu typach budynków. Drzwi dymoszczelne są integralną częścią tej koncepcji.

Zadanie drzwi dymoszczelnych można opisać jednym prostym słowem: szczelność. Dzięki zastosowaniu specjalnych uszczelek z każdej strony, zamknięte drzwi dymoszczelne są wyjątkowo szczelne. Zapobiegają rozprzestrzenianiu się w budynku niebezpiecznych gazów powstających w wyniku pożaru lub tlącego się ognia. Ponadto na wypadek pożaru drzwi dymoszczelne muszą być wyposażone w certyfikowany samozamykacz, zgodnie z DIN 18263. Jednocześnie konieczne jest, aby drzwi dymoszczelne można było otworzyć i umożliwić służbom ratowniczym nieograniczony dostęp.

PRZETESTOWANA FUNKCJONALNOŚĆ. TRWAŁE BEZPIECZEŃSTWO.
PRZETESTOWANA FUNKCJONALNOŚĆ. TRWAŁE BEZPIECZEŃSTWO.
ZWIĘKSZONA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA.
ZWIĘKSZONA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA.
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE DO KLASY RC2.
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE DO KLASY RC2.
NAGRODZONY DESIGN
NAGRODZONY DESIGN
Drzwi dymoszczelne Schüco Szczelne. Zgodne z normami. Niezawodne. Wytrzymałe.
Ogień i dym Istotne różnice

Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne spełniają ważne wymagania związane z ochroną przeciwpożarową budynku. Drzwi przeciwpożarowe muszą być odporne na działanie ognia przez określony czas, natomiast zadaniem drzwi dymoszczelnych jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się toksycznych gazów. Drzwi przeciwpożarowe mogą również spełniać to wymaganie, jeśli są odpowiednio wyposażone. Firma Schüco oferuje szeroką gamę systemów przeciwpożarowych i dymoszczelnych, które odpowiadają poszczególnym wymogom lub je łączą. Dzięki temu można je stosować w elastyczny sposób, zachowując przy tym estetyczną spójność i optymalne bezpieczeństwo. Dodatkowa izolacyjność akustyczna i odporność na włamanie sprawiają, że drzwi są naprawdę wielofunkcyjne.

3586a06
Zgodność z normami Certyfikowane bezpieczeństwo zgodnie z DIN 18095

Drzwi dymoszczelne muszą działać perfekcyjnie, ponieważ od tego może zależeć ludzkie życie. Konstrukcja i szczelność drzwi zostały określone w normach DIN 18095 i EN 1634-3. Ograniczają one przepuszczalność dymu do minimalnego poziomu. Norma europejska rozróżnia dymoszczelność w temperaturze pokojowej oraz w temperaturze podwyższonej do 200°C. Systemy dymoszczelne Schüco zostały przetestowane w takich warunkach oraz przeszły test odporności na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Gwarantuje to, że wszystkie elementy okucia działają bez zarzutu nawet po długim okresie użytkowania, a drzwi są szczelne. W przeciwieństwie do drzwi przeciwpożarowych, w przypadku drzwi dymoszczelnych nie określono ram czasowych ich skuteczności. Zależy to od wielkości chronionego pomieszczenia i jego współczynnika wymiany powietrza, dlatego trudno to uogólnić.

BR_SCH_ASS 70 FD HD 201007 closed
Warto wiedzieć Właściwości drzwi dymoszczelnych

Zarówno w przypadku ochrony przeciwpożarowej, jak i dymoszczelności, wymaganego poziomu bezpieczeństwa nie można osiągnąć przy zastosowaniu samych drzwi, lecz w kombinacji ze ścianą, w której zostały zamontowane. Prawidłowy montaż drzwi dymoszczelnych. jest szczególnie ważny. Mogą być one jedno- lub dwuskrzydłowe. Zamek w drzwiach dymoszczelnych powinien posiadać sprężynową zapadkę, ale może być także zamykany na klucz, jeśli spełnia wymagania określone w normie DIN 18095. Aby uniknąć przeszkód na drogach ewakuacyjnych, drzwi dymoszczelne nie mogą mieć mocowań do podłoża ani progów – dozwolone są jedynie progi płaskie. Ponadto drzwi muszą być wyraźnie oznakowane. Zapewnia to wymagana tabliczka znamionowa zgodna z normą DIN 18095, która zawiera informacje o producencie, numerze i dacie świadectwa badania, a także o jednostce badawczej i roku produkcji.

Zrównoważone od samego początku

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju 360° polega na uwzględnieniu każdej fazy cyklu życia budynku. Dlatego opracowujemy nasze produkty zgodnie z zasadą Cradle to Cradle tak, by pod koniec okresu eksploatacji można je było łatwo poddać recyklingowi. Materiały są następnie ponownie wprowadzane do obiegu technicznego bez utraty jakości i wykorzystywane do produkcji nowych produktów. Zasada ta pozwala zmienić budynki w cenne zasoby materiałowe na przyszłość i przyczynia się do znacznego zmniejszenia emisji CO2.