Wyszukiwarka Schüco
...
Drukuj stronę

Ogólna deklaracja ochrony danych osobowych Schüco International Polska Sp. z o.o.

1. Zbieranie danych osobowych

Dziękujemy za zainteresowanie firmą Schüco International Polska Sp. z o.o. Ochrona danych osobowych jest dla nas ważna. Dlatego strona ta zawiera na przykład informacje o tym, jakie dane osobowe zbieramy od jej użytkowników. Dane osobowe to wszystkie informacje bezpośrednio odnoszące się do konkretnej osoby, np. jej nazwisko, adres, e-mail oraz do jej aktywności na stronie. 

Przy przesyłaniu treści poufnych nasza witryna internetowa korzysta z szyfrowania SSL lub TSL.


Ten dokument można pobrać i zarchiwizować w formacie PDF: Ogólna deklaracja ochrony danych osobowych Schüco International Polska Sp. z o.o (pdf, 92,5 KB).  Otwarcie pliku PDF wymaga posiadania bezpłatnego programu Adobe Reader lub porównywalnych programów obsługujących format PDF. Dokument można również wydrukować.  


2. Jednostka administrująca zbieraniem i przetwarzaniem danych

Administratorem danych zgodnie z art. 4 ust. 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest


Schüco International Polska Sp. z o.o. 

ul. Żelechowska 2

96-321 Siestrzeń 

Polska

tel.: +46 858 32 00

e-mail:  rodo@schueco.com

strona internetowa: www.schueco.com


Dane kontaktowe ds. ochrony danych osobowych:


Schüco International Polska Sp. z o.o.

ul. Żelechowska 2

96-321 Siestrzeń

Polska


Pytania i sugestie dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: rodo@schueco.com


3. Prawa osoby, której dane dotyczą 

(1) Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa w odniesieniu do udostępnionych nam danych osobowych: 


a)         prawo dostępu

b)         prawo do sprostowania danych 

c)         prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

d)         prawo do ograniczenia przetwarzania

e)         prawo do przenoszenia danych

f)          prawo do wniesienia sprzeciwu

g)         prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych


(2) Osoba, której dane dotyczą, ma ponad to prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych.


4. Zbieranie danych osobowych przy przeglądaniu naszej witryny internetowej 

(1) Przy jedynie informacyjnym korzystaniu z witryny internetowej, tzn. w przypadku nierejestrowania się czy innego przekazywania informacji, zbieramy jedynie te dane osobowe, które przeglądarka wysyła do naszego serwera. Wszelkie zbieranie i przetwarzanie danych odbywa się w określonym celu. Cele te mogą wynikać z uwarunkowań technicznych, wymagań umownych czy wyraźnego życzenia osoby, której dane dotyczą. Przy korzystaniu z określonych usług na naszej witrynie internetowej wymagana jest zgoda użytkownika na zbieranie i przetwarzanie jego danych. 


Przy przeglądaniu naszej witryny internetowej zbieramy następujące, niezbędne ze względów technicznych, dane, dzięki którym możemy wyświetlać naszą witrynę oraz zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo. Dane te wykorzystywane są również do usuwania błędów z witryny internetowej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: 


 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica stref czasowych wobec Greenwich Mean Time (GMT)
 • treść zapytania (konkretna strona) 
 • status dostępu / kod statusu HTTP
 • ilość przeniesionych danych
 • witryna internetowa, z której pochodzi zapytanie
 • przeglądarka
 • stosowany system operacyjny, jego język i wersja oprogramowania przeglądarki


(2) Oprócz czysto informacyjnego użytkowania naszej witryny oferujemy różne usługi, z których w przypadku zainteresowania, można skorzystać po udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Do usług tych należy na przykład wysyłka Newslettera opisana w punkcie 6 niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych.


W tym celu konieczne jest podanie dalszych danych osobowych, które wykorzystujemy w celu świadczenia danej usługi lub nawiązania kontaktu z daną osobą. W zakresie podanych danych osobowych obowiązują zasady przetwarzania danych opisane w niniejszej deklaracji. 

W przypadku, kiedy wymagane informacje nie zostaną podane, nasza usługa może nie być dostępna.


Odnośnie szczegółów, takich jak na przykład wyrażenie zgody, sprzeciw i wycofanie zgody, odsyłamy do naszych szczególnych deklaracji ochrony danych 


 • dotyczących chronionego loginem obszaru „Mój pulpit roboczy” 


(3) Pliki cookies

Oprócz podanych wyżej danych przy korzystaniu z naszej strony internetowej na komputerze użytkownika przechowywane są dodatkowo pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, przyporządkowane na twardym dysku użytkownika do używanej przez niego przeglądarki i tam przechowywane, przez które jednostka instalująca pliki cookies (w tym przypadku my) otrzymuje określone informacje. Pliki cookies nie mogą obsługiwać żadnych programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Służą one do tego, aby oferta internetowa mogła być łatwiej dostępna i efektywniejsza dla użytkownika.


Stosowanie plików cookies:

a) Ta strona internetowa korzysta z następujących rodzajów plików cookies, których zakres i sposób działania opisano poniżej:


 • czasowe / sesyjne pliki cookies (patrz b)
 • trwałe pliki cookies (patrz c).


b) Czasowe pliki cookies są automatycznie usuwane, kiedy użytkownik zamknie przeglądarkę. Należą do nich w szczególności sesyjne pliki cookies. Zapisują one tzw. ID sesji, za pomocą którego różne zapytania przeglądarki użytkownika można przyporządkować do wspólnej sesji. W ten sposób komputer użytkownika może zostać ponownie rozpoznany, gdy użytkownik wróci na naszą stronę. Sesyjne pliki cookies są usuwane po wylogowaniu się i zamknięciu przeglądarki.


c) Trwałe pliki cookies (np. funkcja „nie wylogowuj się z tego komputera”) pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i są automatycznie usuwane po upływie wyznaczonego okresu, który różni się w zależności od rodzaju pliku cookie. Pliki cookies można w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.


d) Na naszej witrynie internetowej zbierane i przetwarzane są dane w formie zanonimizowanej w celu stałej optymalizacji i analizy naszej oferty internetowej. W tym celu korzystamy z narzędzia analizy internetowej Webtrekk firmy Webtrekk GmbH. Webtrekk jako usługodawca certyfikowany przez niemiecki związek kontroli technicznej TÜV korzysta przy tym tylko z serwerów w Niemczech. Przy tworzeniu anonimizowanych profili użytkowania generowane są pseudonimy. Podczas pseudonimizacji całkowicie zmienia się nazwisko lub inną cechę identyfikacyjną, aby wykluczyć identyfikację osoby, której dane dotyczą. Obejmuje to również używanie plików cookie, które również gromadzą i zapisują dane w formie pseudonimizowanej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, przyporządkowane na twardym dysku użytkownika do używanej przez niego przeglądarki i tam przechowywane, przez które jednostka instalująca pliki cookie otrzymuje określone informacje.


Dane te w żadnym wypadku nie są używane do personalnej identyfikacji odwiedzającego (o ile byłoby to w ogóle technicznie możliwe) ani nie są łączone z danymi dotyczącymi osoby, której przyporządkowano pseudonim.


Podstawę prawną tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W naszym interesie leży działanie i zapewnienie podstawowego funkcjonowania tej witryny internetowej.


Niemieckie Prawo Telemedialne (TMG)


Zgodnie z § 15 TMG osoby odwiedzające witryny internetowe mogą wyrazić sprzeciw wobec przechowywania ich danych zapisanych w formie anonimizowanej, tak aby nie były one w przyszłości zbierane.


Osoby odwiedzające mogą w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec tego pseudonimizowanego przetwarzania danych, w wyniku czego ich wizyty na naszych stronach internetowych nie będą w przyszłości rejestrowane. W tym celu należy aktywować plik „opt-out-cookie”. Jeżeli chcą Państwo wyrazić sprzeciw wobec pseudonimizowanego przetwarzania swoich danych, należy nacisnąć poniższy przycisk:


Wstaw plik opt-out-cookie


Państwa sprzeciw będzie uwzględniany tylko tak długo, jak długo plik „opt-out cookie” pozostanie zapisany na Państwa komputerze. Należy pamiętać, że w przypadku usuwania plików cookie zawsze usuwany jest także plik „opt-out-cookie”. W przypadku korzystania z kilku komputerów należy w każdym urządzeniu końcowym aktywować opcję sprzeciwu.


5. Usuwanie i blokowanie danych osobowych

Udostępnione dane osobowe zostają usunięte z chwilą, kiedy przestają być potrzebne do spełniania celu, w jakim zostały zebrane. W przypadku czysto informacyjnego korzystania z witryny internetowej adres IP zostaje usunięty najpóźniej po 7 dniach ze wszystkich systemów, użytkowanych w związku z działaniem tej witryny. Identyfikacja osoby na podstawie pozostałości danych nie jest możliwa. 


W przypadku korzystania z dalszych usług naszej witryny internetowej udostępnione nam dane przechowywane są z reguły w naszych systemach w celu zarządzania użytkownikami. Są one regularnie sprawdzane pod kątem możliwości usunięcia danych. W przypadku, kiedy dane w ramach relacji z klientem lub osobą zainteresowaną przestaną być potrzebne lub w przypadku braku dalszego wspólnego celu, dane zostaną usunięte, o ile nie staną temu na przeszkodzie ustawowe obowiązki przechowywania danych. 


Dane należy również usunąć, jeżeli ich przechowywanie jest niedopuszczalne (np. jeżeli są błędne, a ich korekta nie jest możliwa). Jeżeli usunięcie danych uniemożliwiają przeszkody prawne (na przykład szczególne obowiązki w zakresie przechowywania danych) wówczas zamiast usunięcia danych dochodzi do ich zablokowania.


6. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Przekazywane nam dane nie są co do zasady przekazywane osobom trzecim. W szczególności nie przekazujemy danych osobom trzecim na ich cele marketingowe.


W celu świadczenia technicznych usług konserwacyjnych czy usług związanych z rozwojem naszej witryny internetowej, działaniem niniejszej witryny lub innymi produktami zlecamy te zadania na przykład usługodawcom. Tacy usługodawcy są przez nas starannie wybierani, działają na nasze zlecenie, zgodnie z naszymi poleceniami i podlegają regularnej kontroli.


7. Newsletter / reklama 

(1) Po wyrażeniu zgody można zaprenumerować nasz Newsletter, który zawiera informacje o naszych aktualnych ofertach.


(2) Przy zgłaszaniu się do naszego Newslettera stosujemy tzw. model double-opt-in. Oznacza to, że po dokonaniu zgłoszenia przesyłamy na podany adres e-mail wiadomość, w której prosimy o potwierdzenie zamówienia Newslettera. Jeżeli zgłoszenie nie zostanie potwierdzone w ciągu 48 godzin, wprowadzone informacje zostaną zablokowane, a po upływie jednego miesiąca automatycznie usunięte. Ponadto przechowujemy każdorazowo czas zgłoszenia i potwierdzenia oraz adresy IP, z jakich zostały one dokonane. Celem takiego naszego postępowania jest udokumentowanie zgłoszenia i w razie potrzeby umożliwienie wyjaśnienia ewentualnych nadużyć.


(3) Informacją obowiązkową wymaganą w związku z przesyłaniem Newslettera jest wyłącznie adres e-mail. Podawanie innych, odrębnie oznakowanych danych jest dobrowolne. Dane te są wykorzystywane do bezpośredniego kontaktu z osobą, której dane dotyczą, lub do dalszego przekazywania jej informacji. Po uzyskaniu potwierdzenia podany adres e-mail zostaje zapisany w celu przesyłania Newslettera. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO.


(4) Zgoda na przesyłanie Newslettera może zostać w każdej chwili wycofana, a zamówienie Newslettera odwołane. Oświadczenie w sprawie wycofania zgody można złożyć, klikając na link udostępniony w każdym e-mailu z Newsletterem, wysyłając e-mail na adres newsletter@schueco.com lub wiadomość na adres kontaktowy podany w stopce redakcyjnej.


(5) Także w innych miejscach na naszej witrynie internetowej istnieje możliwość wyrażenia zgody na inny promocyjny kontakt z naszej strony (pocztą elektroniczną, telefonicznie lub drogą pocztową). W przypadku zainteresowania takim kontaktem dane obowiązkowe to informacje wymagane do nawiązania wybranej formy kontaktu (np. adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania). Jeżeli zgłoszenie zostanie dokonane, stosujemy model double-opt-in opisany w punkcie 6 (2). 


(6) Wobec przetwarzania podanych przez siebie danych osobowych w celach marketingowych można oczywiście w każdej chwili wycofać zgodę także po udzieleniu zgody na marketingowe przetwarzanie danych. O sprzeciwie wobec marketingowego przetwarzania danych można nas poinformować, przesyłając e-mail na adres rodo@schueco.com


8. Ikony mediów społecznościowych w stopce witryny internetowej 

Rozwiązania przycisków udostępnianych przez sieci społecznościowe (takich jak na przykład przycisk „lubię to” na Facebooku) przesyłają zwykle dane osobowe do danej sieci społecznościowej już w momencie, kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową, z którą został zintegrowany dany przycisk medium społecznościowego. 


Takie praktyki nie są u nas stosowane. W stopce naszej witryny internetowej nie wstawiono żadnych „wtyczek”. Znajdują się tu wyłącznie ikony. Kliknięcie na nie powoduje przekierowanie do odpowiednich platform mediów społecznościowych poprzez zewnętrzny link. Aktywne połączenie z daną platformą możliwe jest dopiero na skutek własnej aktywności osoby przeglądającej stronę, tj. kliknięcia i ewentualnego zalogowania się na tej platformie. Przesyłanie danych osobowych po uruchomieniu naszej witryny internetowej poprzez włączenie ikon platform mediów społecznościowych nie ma miejsca.


9. Deklaracja ochrony danych dotycząca wstawiania i korzystania z YouTube

Z naszą witryną internetową zintegrowaliśmy komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który pozwala użytkownikom na bezpłatne umieszczanie wideoklipów, a innym użytkownikom na również bezpłatne oglądanie ich, ocenianie i komentowanie. YouTube zezwala na publikację wszystkich rodzajów materiałów wideo, dlatego na portalu internetowym dostępne są kompletne audycje filmowe i telewizyjne, a także teledyski, trailery lub filmy wideo samodzielnie nagrane przez użytkowników.


Spółką operacyjną YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.


Każde uruchomienie jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora przetwarzania danych i z którą zintegrowany został komponent YouTube (wideo YouTube), powoduje, że przeglądarka internetowa systemu informatycznego osoby, której dane dotyczą, automatycznie zleca danemu komponentowi YouTube pobranie widoku odpowiedniego komponentu YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/intl/pl/about/. W ramach tego technicznego procesu YouTube i Google otrzymują informację, która konkretna podstrona naszej witryny internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.


Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na YouTube, z chwilą uruchomienia podstrony zawierającej wideo YouTube, zostaje rozpoznana konkretna podstrona naszej witryny internetowej odwiedzana przez daną osobę. Informacje te są zbierane przez YouTube i Google przyporządkowywane do konta, jakie osoba, której dane dotyczą, posiada w serwisie YouTube.


YouTube i Google otrzymują poprzez komponent YouTube informację o wizycie danej osoby na naszej witrynie internetowej zawsze wtedy, kiedy osoba ta w momencie uruchomienia naszej witryny jest jednocześnie zalogowana w serwisie YouTube. Dzieje się tak niezależnie od kliknięcia danej osoby na wideo Youtube. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie przesyłania tego rodzaju informacji do YouTube i Google, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na YouTube przed otwarciem naszej witryny internetowej.


Opublikowane przez YouTube deklaracje ochrony danych, które dostępne są na stronie
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl, wyjaśniają zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.


10. Deklaracja ochrony danych dotycząca wstawiania i korzystania z Google Remarketing

Zintegrowaliśmy usługi Google Remarketing z naszą witryną internetową. Remarketing Google to funkcja Google AdWords, która pozwala przedsiębiorstwu wyświetlać reklamy tym użytkownikom internetu, którzy wcześniej odwiedzili witrynę internetową tego przedsiębiorstwa. Integracja z Google Remarketing pozwala przedsiębiorstwu sporządzać na tej podstawie reklamy pod kątem użytkownika i wyświetlać je użytkownikowi internetu w dostosowaniu do jego zainteresowań.


Spółką operacyjną usług Google Remarketing jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.


Celem Google Remarketing jest wyświetlanie reklam zbliżonych do zainteresowań internauty. Google Remarketing pozwala nam poprzez sieć reklamową Google, lub inne witryny internetowe, wyświetlać reklamy, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników internetu.


Google Remarketing umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Pojęcie plików cookies zostało już wyjaśnione powyżej. Dzięki umieszczeniu pliku cookie Google będzie mógł ponownie rozpoznać użytkownika naszej witryny internetowej, jeśli ten uruchomi później witryny internetowe, które także są członkami sieci reklamowej Google. Przy każdym uruchomieniu witryny internetowej, z którą zintegrowano usługę Google Remarketing, przeglądarka internetowa osoby, której dane dotyczą, automatycznie zidentyfikuje się w sieci Google. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje informacje o danych osobowych, takich jak adres IP lub zachowanie użytkownika podczas surfowania w sieci, których następnie używa między innymi w celu wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań użytkowników.


Plik cookie przechowuje dane osobowe, na przykład witryny internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Przy każdej wizycie na naszej witrynie internetowej dane osobowe odwiedzającego, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może w pewnych okolicznościach przekazywać dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.


Wstawianie plików cookies przez naszą witrynę internetową może, jak już zostało to opisane powyżej, zostać w każdej chwili uniemożliwione przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przez nią przeglądarki internetowej, powodujące trwałe zablokowanie wstawiania plików cookies. Tego rodzaju ustawienie przeglądarki internetowej używanej przez osobę, której dane dotyczą, uniemożliwi także sieci Google wstawienie pliku cookie do systemu informatycznego tej osoby. Ponadto plik cookie, który został już wstawiony przez Google Analytics, również można w każdej chwili usunąć poprzez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie.


Osoba, której dane dotyczą, może poprzez Google sprzeciwić się możliwości wyświetlania reklamy opartej na zainteresowaniach. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi wejść na stronę www.google.pl/settings/ads z każdej z przeglądarek internetowych, których używa, i dokonać tam pożądanych ustawień.


Więcej informacji o obowiązujących deklaracjach polityki prywatności Google można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.


Podsumowanie zarejestrowanych danych na koncie Google osoby, której dane dotyczą, następuje wyłącznie na podstawie wyrażonej przez nią zgody, która może zostać udzielona wobec Google lub wycofana (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie zostały zebrane w ramach konta Google (np. dlatego, że osoba, której dane dotyczą, nie posiada konta Google lub sprzeciwiła się zbieraniu jej danych), gromadzenie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes wynika z tego, że – w celach marketingowych – my jako operator witryny internetowej jesteśmy zainteresowani anonimową analizą odwiedzających naszą witrynę.


11. Deklaracja ochrony danych dotycząca wstawiania i korzystania z Google AdWords i Google Conversion-Trekking

Ta witryna internetowa używa Google AdWords. AdWords to internetowa usługa reklamowa, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).


W ramach Google AdWords korzystamy z tzw. śledzenia konwersji. Po kliknięciu na ogłoszenie włączone przez Google zainstalowany zostaje plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa pozostawia na komputerze użytkownika. Te pliki cookies wygasają po 30 dniach i nie służą do identyfikacji danych osobowych użytkownika. Jeżeli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, zarówno my, jak i Google, uzyskujemy informację, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany do tej strony.


Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Plików cookies nie można śledzić poprzez witryny internetowe klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą plików cookies służących do konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenie i zostali przekierowani do strony wyposażonej w tag śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, za pomocą których możliwa byłaby identyfikacja danych osobowych użytkowników. Osoby, które nie życzą sobie brać udziału w śledzeniu, mogą wyrazić sprzeciw wobec tej funkcji, w łatwy sposób dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google w ustawieniach użytkownika swojej przeglądarki internetowej. Dezaktywacja spowoduje, że osoba ta nie będzie od tego momentu ujmowana w statystykach śledzenia konwersji.


Zapisywanie plików cookies służących do konwersji odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator witryny internetowej ma prawnie uzasadniony interes w analizie zachowania użytkowników, aby móc optymalizować swoją ofertę internetową, jak również swoją reklamę.


Więcej informacji o Google AdWords i śledzeniu konwersji Google można znaleźć w postanowieniach dotyczących polityki prywatności Google: 
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.


Ustawienia przeglądarki można konfigurować w taki sposób, aby uzyskiwać informacje o instalowaniu plików cookies i móc wyrażać zgodę na ich instalowanie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczać przyjmowanie plików cookies zasadniczo lub w określonych przypadkach oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookies funkcje tej witryny internetowej mogą być ograniczone.


12. Deklaracja ochrony danych dotycząca wstawiania i korzystania z DoubleClick 

Z naszą stroną internetową zintegrowaliśmy komponenty DoubleClick by Google. DoubleClick to marka Google, pod którą promowane są głównie specjalne internetowe rozwiązania marketingowe dla agencji reklamowych i wydawnictw.


Spółką operacyjną DoubleClick by Google jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.


DoubleClick by Google przenosi dane na serwer DoubleClick przy każdym wyświetleniu reklamy, ale też kliknięciu czy innej aktywności. Każdy z tych transferów danych skutkuje zapytaniem cookies do przeglądarki osoby, której dane dotyczą. Jeżeli przeglądarka zaakceptuje to zapytanie, wówczas DoubleClick umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Pojęcie plików cookies zostało już wyjaśnione powyżej. Celem tego pliku cookie jest optymalizacja i wyświetlanie reklam. Plik cookie używany jest między innymi do włączania i wyświetlania reklam ważnych dla użytkowników oraz sporządzania raportów na temat kampanii reklamowych bądź ulepszania kampanii. Przedmiotowy plik cookie służy ponadto do tego, aby unikać wielokrotnego wyświetlania tej samej reklamy.


DoubleClick używa ID pliku cookie, który jest konieczny do realizacji technicznego procesu. ID pliku cookie potrzebny jest przykładowo do wyświetlenia ogłoszenia reklamowego w przeglądarce. DoubleClick może ponadto za pośrednictwem ID pliku cookie rejestrować, jakie ogłoszenia reklamowe były już wyświetlane w danej przeglądarce, co pozwala unikać ich podwójnego pojawiania się. Oprócz tego ID pliku cookie umożliwia DoubleClick rejestrowanie konwersji. Konwersje rejestrowane są na przykład w sytuacji, kiedy użytkownikowi wyświetlono wcześniej ogłoszenie reklamowe DoubleClick, a on w następstwie dokonał za pomocą tej samej przeglądarki zakupu na witrynie internetowej reklamodawcy.


Plik cookie DoubleClick nie zawiera żadnych danych osobowych. Plik cookie DoubleClick może jednak zawierać dodatkowe identyfikatory kampanii. Identyfikator kampanii służy do identyfikacji kampanii, z którymi użytkownik miał już kontakt.


Każde uruchomienie jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora przetwarzania danych i z którą zintegrowane są komponenty DoubleClick, powoduje, że przeglądarka internetowa systemu informatycznego osoby, której dane dotyczą, automatycznie zleca odpowiedniemu komponentowi DoubleClick przekazanie danych w celach reklamy internetowej i rozliczenia prowizji dla Google. W ramach tego technicznego procesu Google uzyskuje informacje o danych, które służą sieci Google również do sporządzania rozliczeń prowizyjnych. Google może między innymi śledzić klikanie przez osobę, której dane dotyczą, określonych linków na naszej witrynie internetowej.


Wstawianie plików cookies przez naszą witrynę internetową może, jak już zostało to opisane powyżej, zostać w każdej chwili uniemożliwione przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przez nią przeglądarki internetowej, powodujące trwałe zablokowanie wstawiania plików cookies. Tego rodzaju ustawienie przeglądarki internetowej używanej przez osobę, której dane dotyczą, uniemożliwi także sieci Google wstawienie pliku cookie do systemu informatycznego tej osoby. Pliki cookies, które zostały już wstawione przez Google, można też w każdej chwili usunąć poprzez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie.


Więcej informacji o obowiązujących deklaracjach polityki prywatności DoubleClick by Google można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.


13. Integracja Google Maps

Na tej witrynie internetowej korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie i umożliwiać naszym użytkownikom wygodne korzystanie z funkcji map.

Usługodawcą jest Google Inc., 1600 Ampithearte Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


Podczas odwiedzania tej witryny Google otrzymuje informację o uruchomieniu przez odwiedzającego określonej podstrony naszej witryny i dochodzi do zapisania adresu IP odwiedzającego. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, przez które odwiedzający stronę jest zalogowany, czy konto użytkownika nie istnieje. Jeżeli osoba odwiedzająca naszą stronę jest zalogowana w Google, jej dane są przyporządkowywane bezpośrednio do jej konta. Przyporządkowania do swojego profilu w Google można uniknąć, wylogowując się przed aktywowaniem przycisku. Google zapisuje dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je w celach reklamowych, badania rynku i/lub odpowiadającego na zapotrzebowanie kształtowania swojej strony. Analiza taka dokonywana jest w szczególności (nawet dla użytkowników niezalogowanych) w celu świadczenia zgodnych z zapotrzebowaniem usług reklamowych oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o aktywności danego użytkownika na naszej witrynie. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkownika, przy czym w celu złożenia tego sprzeciwu należy się zwrócić do Google.


Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania danych i ich przetwarzania przez oferentów wtyczek można znaleźć w deklaracjach polityki prywatności tych oferentów. Tam znajdują się też dalsze informacje o prawach osób, których dane dotyczą, oraz możliwości ustawień w celu chronienia ich sfery prywatnej: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl. Google przetwarza dane osobowe także w USA i opiera się w tym zakresie na porozumieniu EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


14. Zastosowanie Google reCAPTCHA

Aby zapewnić wystarczające bezpieczeństwo danych podczas przesyłania formularzy, w określonych przypadkach korzystamy z usługi reCAPTCHA dostarczanej przez Google Inc. 

Służy to przede wszystkim rozróżnieniu, czy wpis został dokonany przez osobę fizyczną, czy też nastąpiło nadużycie przez przetwarzanie maszynowe i zautomatyzowane. Usługa obejmuje przesłanie do Google adresu IP oraz ew. innych danych wymaganych przez Google do działania usługi reCaptcha. W tym zakresie obowiązują odmienne regulacje dotyczące ochrony danych firmy Google Inc. Więcej informacji firmy Google Inc. dotyczących ochrony danych można znaleźć na stronie http://www.google.pl/intl/pl/privacy lub
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.


15. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 I lit. a) RODO służy firmie Schüco jako podstawa prawna operacji przetwarzania danych, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania (np. Newsletter, Moje miejsce pracy, giełda pracy). Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tak jak ma to miejsce na przykład w operacjach przetwarzania danych osobowych niezbędnych do dostarczenia towarów lub świadczenia innej usługi, wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 I lit. b) RODO. To samo dotyczy takich procesów przetwarzania danych, które są konieczne do realizacji czynności przed zawarciem umowy. Przykładowo, jeżeli w przypadkach zapytań ofertowych dotyczących naszych produktów czy usług podlegamy prawnemu obowiązkowi, który wymaga przetwarzania danych osobowych, takich jak na przykład danych służących do wypełniania zobowiązań podatkowych, wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 I lit. c) RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być wymagane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w sytuacji, kiedy odwiedzający zostałby ranny, a jego nazwisko, wiek, dane ubezpieczeniowe lub inne informacje ważne dla życia musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Podstawę prawną przetwarzania stanowiłby wówczas art. 6 I lit. d) RODO. Podstawę prawną procesów przetwarzania danych może również stanowić art. 6 I lit. f) RODO. Na tej podstawie prawnej oparte są procesy przetwarzania danych, które nie są objęte żadną z wymienionych wyżej podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie danych konieczne jest dla ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów lub interesów strony trzeciej, o ile interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie stanowią wartości nadrzędnej. Takie procesy przetwarzania danych są dozwolone w szczególności dlatego, że zostały wyraźnie wyszczególnione przez europejskiego prawodawcę. W tym względzie reprezentuje on stanowisko, zgodnie z którym za uzasadniony interes mógłby być uznany fakt, że osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora przetwarzania danych (motyw 47, zdanie 2 RODO).


Stan: maj 2019 r.