Hva leter du etter?

2000-tallet: På innovasjonskurs

Schüco ser mulighetene for globalisering og utvider sin virksomhet i Sør Amerika og Kina. Med de tre divisjonene metall, PVC og solenergi har selskapet spesialisert seg på bærekraftige løsninger for hele bygningsskallet.

Neuer Inhalt (1)
Fra innbruddsbeskyttelse til slagregnsikkerhet: I teknologisentret blir objektspesifikke kontroller utført. 

Ta ansvar

2000 Energieffektivitet er hovedtemaet i det nye årtusenet. Schüco velger en konsekvent tilnærming til det høyaktuelle fremtidstemaet og tilbyr et konstruksjonssvar på diskusjonen om CO2-utslipp. Allerede ved utformingen av bygninger gjelder det å benytte det ytre skallet som energibesparende faktor og energileverandør. Med intelligente og bærekraftige vindus-, dør- og fasadeløsninger.


2001 Schüco er på nett: For raskere brukerveiledning og mer effektiv kommunikasjon og informasjon ovenfor kundene går den nye nettsiden til Schüco online.


2003 Med "e-drive" oppstår en ny vindusgenerasjon som lar seg betjene uten håndtak. 


2005 Schüco teknologisenter blir akkreditert som uavhengig og sertifisert testlaboratorium for bygningsskallet. Dessuten blir dreie-vippe-beslaget "TipTronic" lansert. 


Innovasjon i aluminium

2007 Vindus- og dørsystemet "Schüco AWS/ADS" setter nye standarder og erstatter "Royal S" systemene. Dessuten åpnes Schüco Competence Center ved hovedkontoret i Bielefeld og utvider heretter fagkunnskapen til medarbeidere og partnere med målrettet opplæring. Usedvanlig praksisnære kurs avholdes i kundeverkstedetsom er integrert der, og hvor man lærer bearbeiding av Schüco-systemer og omgang med Schüco-maskiner.


2008 Schüco engasjerer seg i golfsporten. Kombinasjonen passer: presisjon og perfeksjon i harmoni med natur og teknologi. Et år senere blir golfturneringen Schüco Open arrangert for første gang, med mange internasjonale golfstjerner tilstede.


2009 Schüco presenterer 2° konseptet for bygningsfasader. Med fremtidsrettet, energieffektiv teknologi gir selskapet et viktig bidrag til å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader Celsius.

Neuer Inhalt (1)
Schüco Competence Center i Bielefeld: Det energieffektive bygget inneholder høymoderne Schüco teknologi og kan anvendes multifunksjonelt. Det tilbyr plass til kundeverkstedet, kurs/arrangementer, en lounge og utstillingen Schüco World.
2001-2010
Dashboard
webspecial.m209.close