Hva leter du etter?
...

Tre spørsmål til dr. Thomas Schlenker

Det finnes ikke noe alternativ til digitalisering. Ikke engang i byggebransjen. Hvorfor det er bra og hva Schüco bidrar med, svarer Dr. Thomas Schlenker på - Senior Vice President Digitalization & Smart Building hos Schüco.

Hvor ser du kjernefordelene med digitalisering i byggebransjen?

Schüco startet elektronisk arbeidsforberedelse tilbake på 1970-tallet, og mye mer har endret seg mot det digitale: produsenter og planleggere har nå en hel rekke digitale verktøy og instrumenter til hjelp – fra planlegging og produksjon til bygningsdrift. På denne måten setter vi våre ulike målgrupper i stand til å planlegge, produsere og montere systemene våre enkelt og med liten risiko.

For det er målet vårt: Enten våre produserende partnere, arkitekter eller totalentreprenører - alle skal kunne jobbe mer effektivt og produktivt.

Prosessutviklingen av byggeprosjekter med digitale løsninger fra Schüco
Dr. Thomas Schlenker - Senior Vice President Digitalization & Smart Building

Mange beslutningstakere blir konfrontert med en rekke tilbud og alternativer ved bruk av digitale applikasjoner. Hvordan støtter Schüco og hvilke utfordringer ser du ved bruk av digitale løsninger?

Digitalisering er ekstremt viktig hos Schüco og vi gjør mye selv. Vi har mer enn 250 kollegaer som tar seg av programvare og styring. I tillegg til de klassiske opplærings- og støtteoppgavene, sørger vårt Partner Success Team også for at fokus holdes på den individuelle prosessen hos partneren og at en presis analyse viser hvilke produkter og tjenester som kan integreres optimalt i verdikjeden.


Hvert selskap har sine egne strukturer og prosesser. Dette inkluderer for eksempel direkte digitale prosesser mellom oss og våre partnere ved innkjøp. Denne 360°-porteføljen og nærheten til brukerne våre er svært viktig for oss og sikrer at vi og våre partnere kan opptre profesjonelt og effektivt. Vi ønsker å gripe muligheten til digitalisering – for oss selv og andre. Å gå foran som pioner i byggebransjen er ikke en sprint, men et maraton.

Hvilket bidrag kan digitalisering gi til nye bærekraftskrav innen byggebransjen?

For å nå de ambisiøse klimamålene i den europeiske «Green Deal», må alle sektorer tenke nytt, inkludert byggebransjen, en av de mest ressurskrevende sektorene. Det meste av energiforbruket er knyttet til driften av bygningene, men byggeprosessen etterlater også et betydelig økologisk fotavtrykk. Digitale metoder og verktøy kan gi et betydelig bidrag til å sikre at bygninger kan planlegges, bygges og brukes bedre, mer effektivt og fremfor alt mer bærekraftig. Konkrete eksempler er samtidig beregning av utslippsfaktorer i vår beregningsprogramvare  SchüCal eller støtte for papirløse prosesser i verkstedet eller på byggeplassen.