Hva leter du etter?
image cmcid:162584

Den nye plattformen for elementfasader, Schüco AF UDC 80, gir kreativ frihet og åpner for individuelt design

Schüco AF UDC 80 (Unitized Dynamic Construction) utgjør basis-plattformen for elementfasade-systemet Schüco AF UDC 80.

Standardiserte og testede systemkomponenter danner grunnlaget for et bredt spekter av applikasjoner, samt rasjonell planlegging og produksjon. Med et fleksibelt designkonsept kan ulike arkitektoniske uttrykk realiseres uten bruk av prosjekt-utviklede spesialløsninger. Dermed finnes i forkant dokumentasjon for tetthet, U-verdier og lastbærende egenskaper.

Andre muligheter består i at elementer i ulike etasjeplan kan forskyves sideveis i forhold til hverandre eller at profiler kan skråstilles i veggplanet. Videre kan utvendig solskjerming integreres i fasadeflaten. Det samme kan glassrekkverk foran etasjehøye åpningsbare elementer. Det kan bygges elementer på opptil 3 x 4 m og med en maksimal vekt på 1.000 kg.

Disse finnes utadslående i en topphengslet variant og en type der hele rammen parallell-skyves ut på saksebeslag.

Som grunnlag for å skape ulike fasadeuttrykk fordres profiler med kun 80 mm bredde som optisk kan reduseres ytterligere til 65 mm. Profildybden bestemmes ut fra krav til statikk eller arkitektur.

Elementene kan ha formater inntil 3 x 4 m med en maksimal vekt på 1000 kg.

Med Uf-verdier ned til 0,86 W/m2K, skruevirkning inkludert, representerer også elementfasaden et konkurransedyktig alternativ når det gjelder isolerende egenskaper.

Schüco AF UDC 80 elementfasade åpner for en rekke ulike design basert på standard testede og dokumenterbare systemkomponenter Elementer kan forskyves sideveis i forhold til hverandre og profilene kan stråstilles.

Awards & Certifications

award cmcid:151550

Planleggingsfordeler

  • Schüco AF UDC 80 SG elementfasade åpner for en rekke ulike design basert på standard testede og dokumenterbare systemkomponenter
  • Ulike typer åpningsbare elementer inkludert etasjehøy vindusdør med integrert glass rekkverk
  • Omfattende systemtester i samsvar med europeiske teststandarder
  • Profiler med 80 mm bredde og tilpasset dybde håndterer vindlaster opp til 2,5 kN/m²
  • Åpningsvinduer og faste felt vil fra utsiden fremstå med ensartet uttrykk
  • Energieffektivitet med Uf-verdier ned til 0,86 W/(m²K), med mulig glasstykkelser mellom 22 mm og 70 mm
  • Elementstørrelser opp til 3 x 4 m med en maksimal vekt på 1.000 kg
  • Horisontale skjøtefuger dimensjoneres for forventede nedbøyninger på ±5 mm, ±10 mm eller ±15 mm
  • Stor grad av prefabrikkering i verkstedet sikrer en vær-uavhengig produksjon av høy kvalitet og med kalkulerbare kostnader

Galleri

Teknisk informasjon

Dokumentasjon

CAD-filer

Brosjyrer