Schüco zoeken

Schüco Code of Conduct

Compliance is voor ons vanzelfsprekend. Wij volgen de wet en houden rekening met ethische principes. Aan de hand van de Schüco gedragscode hebben we de basisprincipes voor de Schüco groep wereldwijd gedefinieerd.


In de gedragscode verbinden we ons in het bijzonder tot de regels van eerlijke concurrentie en de vrije markten en dulden daarbij geen corruptie of overtredingen van de antitrustwet.

Wij beschouwen duurzame economie met betrekking tot natuurlijke hulpbronnen en het respecteren van de milieubeschermingswetten als een vanzelfsprekende verplichting. Wij behandelen onze medewerkers en zakenpartners eerlijk en met respect.

Van onze zakenpartners verwachten we dat ze in de gedragscode omschreven principes respecteren en zich dienovereenkomstig gedragen.