Schüco zoeken
...

Toeleveringsketen: verantwoorde inkoop

Als ontwikkelaar en leverancier van systeemoplossingen voor ramen, deuren en vliesgevels is Schüco afhankelijk van natuurlijke bronnen, grondstoffen en materialen zoals aluminium en (technische) kunststoffen. Daarom willen we ervoor zorgen dat we onze materialen op een milieuvriendelijke en sociale manier behandelen. Op een bewuste manier, nemen we elk onderdeel van onze toeleveringsketen onder de loep.

Aluminium

De focus ligt hier op aluminium, ons belangrijkste materiaal in de metaalbewerking. In dit geval wordt de uitstekende ecobalans in de gebruiks- en hergebruikfase geconfronteerd met de sociale en ecologische uitdagingen aan het begin van de supply chain. De winning van primair aluminium kost momenteel veel energie, met een hoge CO2-voetafdruk. Daarbij komen nog mogelijke milieurisico's en conflicten rond landgebruiksrechten in mijnbouwlanden als Australië, Guinee en Brazilië, bijvoorbeeld als gevolg van grootschalige ontginning van regenwoud. Omdat we een aantal directe, productgerelateerde leveranciers hebben op het gebied van metaalbewerking, is het realiseren van een milieu- en maatschappelijk bewuste aluminium supply chain een enorme uitdaging. Tegelijkertijd vinden we het onze verantwoordelijkheid om als onderdeel van de waardecreatieketen specifiek het aandeel aluminium te promoten dat is gecertificeerd volgens duurzaamheidscriteria.

Wij geloven dat we een directe impact kunnen hebben door een inkoopstrategie te implementeren die rekening houdt met duurzaamheidscriteria. We doen momenteel extra inspanningen om ons af te stemmen op de inkoop van CO2-arme materialen. In 2019 hebben we samen met het Wereld Natuur Fonds (WWF) ook een uitgebreide gedragscode voor leveranciers ontwikkeld, die onze zakenpartners aanspoort om mensenrechten te waarborgen, eerlijke werkomstandigheden te waarborgen, ethisch zaken te doen en het milieu te beschermen. Bovendien verplichten wij onze leveranciers met behulp van de interne Schüco-norm SN 175 om geen gedefinieerde lijst van potentieel gevaarlijke materialen te gebruiken of te declareren. Als het gaat om aspecten die verder gaan dan ons invloedsgebied, zoals het waarborgen van mensenrechten in upstream-stadia van waardecreatie, wenden we ons tot partnerships. Als een van de oprichters van het Aluminium Stewardship Initiative (ASI) zetten we ons bijvoorbeeld in om wereldwijd geldige, certificeerbare duurzaamheidsnormen in de toeleveringsketen van aluminium vast te stellen.

PVC

Onze PVC-divisie voert ook campagne voor duurzaam gebruik van PVC in de waardecreatieketen. De focus ligt op maatregelen die de ecologische voetafdruk van PVC verkleinen, het duurzame gebruik van additieven bevorderen en het jaarlijkse aandeel gerecycled materiaal verhogen. Als onderdeel van VinylPlus, een duurzaamheidsprogramma van de Europese kunststof industrie, voldoet Schüco Polymer Technologies aan de normen voor duurzame inkoop van grondstoffen en zet het zich in voor het handhaven van hoge duurzaamheidsnormen bij de inkoop van grondstoffen.

Duurzaamheid duidelijk gedocumenteerd

Duurzaamheidsverslagen

Gebaseerd op de richtlijnen van de internationaal vastgestelde standaard van het Global Reporting Initiative (GRI), geven onze duurzaamheidsrapporten informatie over hoe duurzaamheid bij Schüco is georganiseerd, de economische, ecologische en sociale activiteiten van het bedrijf in evenwicht houden en doelstellingen voor de toekomst definiëren.

Onze motivatie en bijdrage

Brochure duurzaamheid

Lees meer over de maatregelen die Schüco neemt om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.