Schüco zoeken
...
Duurzame ontwikkelingsdoelen

Our contribution

Als bedrijf in de bouw streven we naar een goede levensstandaard voor iedereen, in gebouwen en daarbuiten – generaties lang. Wij geloven dat duurzaamheid de sleutel is. De Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties vormen de basis van ons begrip van duurzaamheid. Daarom hebben we onze energie gericht op de 17 SDG's en hun 169 indicatoren.

Our guiding principles

In totaal hebben we 13 SDG's gedefinieerd die relevant zijn voor Schüco. Hiervan hebben we vijf wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen geïdentificeerd waarop we de grootste invloed hebben.

Van bijzonder belang is SDG 11, Duurzame steden en gemeenschappen; gebouwen zijn immers onze passie. Met onze producten en diensten willen we steden en woningen inclusief, veilig, duurzaam en duurzaam maken. Daarom zien we SDG 11 als ons leidende principe. We streven ernaar om een ​​beter leven voor mensen mogelijk te maken - in gebouwen en daarbuiten. Voor toekomstige generaties. Dit is wat ons dag na dag vooruit drijft. SDG's 13, 12, 10 en 8 zijn niet alleen actief in ons leidende principe, het zijn ook enkele van de doelstellingen waarop we de grootste invloed hebben in ons vakgebied, dat is waarom we ze de hoogste prioriteit geven.

© United Nations
© United Nations

Process for determining the relevant SDGs

Om onze bijdrage aan de SDG's in kaart te brengen, hebben we een workshop gehouden in meerdere fasen, waar we onze duurzaamheidsdoelstellingen en onze belangrijkste actiegebieden vergeleken met de vereisten voor duurzame ontwikkeling op mondiaal niveau. Zo hebben we ervoor gezorgd dat de voor ons relevante SDG's stevig verankerd zijn in onze duurzaamheidsstrategie en ons doelsysteem.

Tijdens de workshop werden de 17 SDG's bekeken vanuit het oogpunt van de indicatoren en geanalyseerd op hun relevantie voor Schüco. Daartoe hebben we eerst gekeken naar de positieve en negatieve impact van onze manier van zakendoen in het kader van de mondiale ontwikkelingsdoelstellingen. Als het ging om het prioriteren van de SDG's die relevant zijn voor Schüco, waren aspecten die ons hielpen bij het nemen van onze beslissing onder meer beoordelingen van de kwantiteit en kwaliteit van de waarde die we bieden, directe en indirecte invloeden en het benutten van kansen met betrekking tot ons bedrijfsmodel. Dit resulteerde in 13 SDG's, waaraan Schüco bijdraagt ​​als onderdeel van haar duurzaamheidsstrategie:

Our prioritised SDGs

Duurzame steden en gemeenschappen

Duurzame steden en gemeenschappen

Als onderdeel van de bouwsector vinden wij het onze verantwoordelijkheid om verstedelijking te verduurzamen (indicator 11.3) en de negatieve milieu-impact per hoofd van de bevolking te verminderen (indicator 11.6). In onze core business leveren we daar een belangrijke bijdrage aan. Dit doen we door onze producten en diensten onder de loep te nemen en altijd te optimaliseren op hun bijdrage aan duurzame nieuwbouw en renovatie. In detail verhogen onze systeemoplossingen de energie-efficiëntie van gebouwen en helpen ze bij bouwmethoden om meer grondstoffen te besparen.

Verminder ongelijkheden

Verminder ongelijkheden

Als bedrijf hebben we een enorm platform van waaruit we ongelijkheid kunnen bestrijden. We werken aan gelijke kansen voor onze medewerkers, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, etniciteit, achtergrond, religie of andere status. Bescherming tegen discriminatie en het bevorderen van een open, diverse bedrijfscultuur zijn voor ons ontzettend belangrijk (indicator 10.3). De vijf geselecteerde SDG's passen bij onze focusprojecten en helpen ons om ons duurzaamheidsengagement te concentreren. Schüco is van plan om in de toekomst te rapporteren over zijn bijdragen aan het bereiken van deze prioritaire SDG's.

Maatregelen voor klimaatbescherming

Maatregelen voor klimaatbescherming

Bescherming van het klimaat is een van de belangrijkste taken van de wereldgemeenschap en is stevig verankerd in onze duurzaamheidsstrategie in relatie tot SDG 13. We willen effectieve maatregelen nemen en onze CO2-uitstoot verminderen zodat we als bedrijf CO2-neutraal kunnen zijn tegen 2040. Onze producten helpen de wereldwijde doelstellingen voor klimaatbescherming te bereiken door het energieverbruik in de productie- en gebruiksfase voortdurend te optimaliseren. Ze vergroten ook het aanpassingsvermogen aan klimaatgerelateerde veranderingen (indicator 13.1). Ook stimuleren we educatie en sensibiliseren we voor de impact van klimaatverandering door duurzaamheidsinitiatieven te ondersteunen (indicator 13.3).

Duurzame consumptie- en productiepatronen

Duurzame consumptie- en productiepatronen

De wereldwijde consumptie van eindeloze grondstoffen zal de komende jaren leiden tot een toenemend tekort. Dit zal grote uitdagingen voor de economie met zich meebrengen. Schüco levert daarmee een actieve bijdrage aan een efficiënt gebruik van hulpbronnen (indicator 12.2) en de totstandkoming van een circulaire economie (indicator 12.5). Het bewijs hiervan is te zien in ons groeiende portfolio van circulaire Cradle-to-Cradle producten. Bovendien moedigen we, door onze inzet voor industriële initiatieven, ook andere bedrijven aan om duurzame processen en producten te introduceren en duurzaamheidsinformatie op te nemen in hun rapportage (indicator 12.6).

Goed ondernemersschap en economische groei

Goed ondernemersschap en economische groei

Als bedrijf hebben we een verantwoordelijkheid jegens al onze medewerkers om te zorgen voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. We zetten ons daarom in om veilige en eerlijke werkgelegenheid te bieden (indicator 8.5) en de gezondheid van onze werknemers op de lange termijn te waarborgen door middel van gezondheid en veiligheid op het werk en door risico's te minimaliseren (indicator 8.8). Daarnaast zien we duurzaamheid als een kans voor innovatieve bedrijfsontwikkelingen en willen we onze core business aanvullen met nieuwe producten en diensten met een duidelijke focus op duurzaamheid, zodat we ook op de lange termijn succesvol kunnen zijn (indicator 8.2).

Duurzaamheid duidelijk gedocumenteerd

Duurzaamheidsverslagen

Gebaseerd op de richtlijnen van de internationaal vastgestelde standaard van het Global Reporting Initiative (GRI), geven onze duurzaamheidsrapporten informatie over hoe duurzaamheid bij Schüco is georganiseerd, de economische, ecologische en sociale activiteiten van het bedrijf in evenwicht houden en doelstellingen voor de toekomst definiëren.

Onze motivatie, onze bijdrage

Brochure duurzaamheid

Lees meer over de maatregelen die Schüco neemt om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan.