Schüco zoeken
...

Management systemen

Schüco hanteert een actief kwaliteits-, milieu-, energie- en gezondheids- en veiligheidsmanagementsysteem in de gehele waardeketen. Wij garanderen de hoogste normen op alle gebieden en processen. Als onderdeel van het managementsysteem volgt Schüco de eisen van de internationale normen voor kwaliteit (DIN EN ISO 9001) en milieubescherming (DIN EN ISO 14001).

Kwaliteitsmanagementsysteem DIN ISO 9001

De norm ISO 9001 beschrijft de eisen waaraan de afdeling Kwaliteitsmanagement van een bedrijf moet voldoen. Verantwoordelijkheden en werkprocedures worden transparant gepresenteerd. Het kader daarvoor wordt geboden door ISO 9001. Sinds de herziening in oktober 2015 is de norm afgestemd op de High Level Structure. Dit is afgeleid van de basisstructuur voor managementsysteemnormen die is vastgelegd in de ISO-richtlijnen.

Een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem vereist dat een bedrijf aan wettelijke eisen voldoet, regels en processen specificeert en doelen nastreeft binnen het bedrijf.

Een van de doelstellingen is dat de Schüco-processen, naast het optimaliseren van de interne bedrijfsprocessen op het gebied van kwaliteit en service, ook de klanten en leveranciers moeten ondersteunen in de samenwerking met Schüco.

Op de internationale markt is het ISO 9001 DQS-certificaat een erkend bewijs van een functionerend kwaliteitsmanagementsysteem.

Het DQS-certificaat is het bewijs dat Schüco rekening houdt met en uitvoering geeft aan alle relevante eisen die door de ISO 9001-norm aan een kwaliteitsmanagementsysteem worden gesteld.


DIN ISO 14001 environmental management system

In december 2013 werd het milieumanagementsysteem van Schüco International KG op de hoofdvestiging in Bielefeld voor het eerst gecertificeerd door de Duitse Vereniging voor de Certificatie van Managementsystemen (DQS) in overeenstemming met de internationale milieumanagementnorm ISO 14001. Sindsdien heeft er een jaarlijkse monitoring plaatsgevonden.

Op de internationale markt is het DQS ISO 14001-certificaat een erkend bewijs van een functionerend milieumanagementsysteem. Zo vereist het BREEAM-bouwcertificeringssysteem een ​​bewijs van een gecertificeerd milieumanagementsysteem voor de gebruikte bouwproducten. Het DQS-certificaat is het bewijs dat Schüco bij de ontwikkeling van haar producten rekening houdt met alle relevante milieueisen en deze implementeert.

De milieudoelstellingen van Schüco beogen een vermindering van de uitstoot en het verbruik van grondstoffen om zijn klanten, medewerkers en het milieu te beschermen. Concreet gaat het op de vestiging in Bielefeld om lucht- en geluidsemissies, lozingen in oppervlaktewater, belasting van de bodem, het ontstaan ​​van afval en het hergebruik van grondstoffen.


Duurzaamheid duidelijk gedocumenteerd

Duurzaamheidsverslagen

Gebaseerd op de richtlijnen van de internationaal vastgestelde standaard van het Global Reporting Initiative (GRI), geven onze duurzaamheidsrapporten informatie over hoe duurzaamheid bij Schüco is georganiseerd, de economische, ecologische en sociale activiteiten van het bedrijf in evenwicht houden en doelstellingen voor de toekomst definiëren.

Onze motivatie en bijdrage

Brochure duurzaamheid

Lees meer over de maatregelen die Schüco neemt om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.