Schüco zoeken
...

Gecertificeerde gebouwen zijn trendy

Hoogwaardige kantoorgebouwen op centrale locaties worden tegenwoordig duurzaam gepland, gebouwd en gecertificeerd, rekening houdend met economische overwegingen. De beoordeling is gebaseerd op economische, ecologische en sociaal-culturele aspecten, evenals de technische en proceskwaliteit. Het doel is ervoor te zorgen dat beschikbare materialen worden gebruikt via een gebruikersgerichte, duurzame en recyclebare bouwmethode om hulpbronnen en het milieu te sparen en de gezondheid van de gebruikers te beschermen.

Bouwcertificeringen zoals het keurmerk van de Duitse Sustainable Building Council (DGNB), LEED en BREEAM hebben tot doel de duurzaamheidsvoordelen van een woning meetbaar te maken en worden daarom wereldwijd steeds belangrijker. In dit verband hebben we in 2014 de duurzaamheidsprestaties van onze producten laten controleren door bouwplannings- en adviesbureau Drees & Sommer. Het resultaat: raam- en gevelsystemen van Schüco voldoen volledig aan de eisen van verschillende certificeringssystemen.

Gebouwcertificeringen worden uitgegeven door onafhankelijke non-profitorganisaties en bieden investeerders belangrijke informatie over de huidige waarde en het waardebehoud van een gebouw. ​​Vastgoed dat als duurzaam is gecertificeerd, wordt steeds interessanter voor huiseigenaren en huurders, omdat ze een relatief lage exploitatiebelofte beloven. en bijkomende kosten.

Cradle-to-Cradle certification in Silver: FWS 50.SI façade system, EXPO 2017 PAVILIONS, Kazakhstan.   © Jochen Helle 
Cradle-to-Cradle certification in Silver: FWS 50.SI façade system, EXPO 2017 PAVILIONS, Kazakhstan. © Jochen Helle

Overzicht van de belangrijkste certificaten

BREEAM

BREEAM

Het Britse duurzaamheidscertificaat is ontwikkeld in 1990 (gewijzigd in 2008) en is het oudste testcertificaat op het gebied van duurzaam bouwen.


BREEAM guidelines (pdf, 1,2 MB)

www.breeam.org

BREEAM certified: Statoil, Fornebu, Norway
BREEAM certified: Statoil, Fornebu, Norway

German Sustainable Building Council (DGNB)

German Sustainable Building Council (DGNB)

De Duitse Sustainable Building Council certificeert de uitzonderlijke vervulling van vele duurzaamheidscriteria op het gebied van ecologie, economie, sociaal-culturele en functionele aspecten, technologie, processen en locatie. Bij overschrijding van de criteria van de norm reikt de GeSBC het GeSBC-certificaat uit in brons, zilver of goud. Ook is er de mogelijkheid om in de planfase een pre-certificering te behalen.

DGNB guidelines (pdf, 1,5 MB)


www.dgnb.de


DGNB Navigator: De DGNB Navigator is een uitgebreide online database. Architecten, bestekschrijvers, opdrachtgevers en iedereen die bij het gebouw betrokken is, kunnen het gebruiken om gedetailleerde informatie te vinden over bouwproducten en hun kernwaarden, zoals details over milieu-impact, berekening van levenscycluskosten, energiebehoefte of het emissiegedrag van de geconfigureerde producten. Ook Schüco-systemen zijn in de Navigator vertegenwoordigd.

DGNB certified: Centre for Virtual Engineering (ZVE), Stuttgart

LEED

LEED

Het LEED-beoordelingssysteem (Leadership in Energy and Environmental Design) is ontwikkeld door de VS. Green Building Council om ecologisch bouwen te classificeren.

LEED guidelines (pdf, 1,7 MB)

LEED-zertifiziert: Siemens City, Wien, Österreich

BNB

BNB

BNB is het evaluatiesysteem voor duurzaam bouwen van het Duitse ministerie van Milieu, Natuurbehoud, Bouw en Nucleaire Veiligheid. Het doel van duurzaam bouwen is het beschermen van algemene goederen zoals milieu, hulpbronnen, gezondheid, cultuur en kapitaal. Op basis hiervan zijn de evaluatiegebieden van het systeem tot stand gekomen.


BNB guidelines (pdf, 1,5 MB)

BNB-certified: Main customs office, Hamburg

Planning en advies met langetermijnperspectief – EPD's voor Schüco-systemen

Een EPD (Environmental Product Declaration) is een document dat een bedrijf gebruikt om gekwantificeerde informatie over de milieu-impact van een product bekend te maken. In de bouwsector leveren EPD's belangrijke gegevens voor de evaluatie van groene gebouwen en bouwcertificeringen.

De EPD's van Schüco voor aluminium- en PVC-U-systemen bieden daarom consistente gegevens over productie, demontage door recycling en terugvoeding in de gesloten materiaalkringloop, evenals afvalverwerking en vormen een belangrijke basis voor duurzaam bouwen.

Met onze SchüCal-planningstool kunnen individuele EPD's voor onze aluminiumsystemen worden gemaakt. Hun creatie is geïntegreerd in onze SchüCal plannings- en calculatiesoftware. Metaalbewerkers kunnen met de speciaal ontwikkelde EPD-tool in het programma productspecifieke EPD's voor Schüco-constructies verkrijgen, die zijn gemaakt en onafhankelijk getest in overeenstemming met ISO 14025 en EN 15804. Voorbeeld-EPD's voor Schüco-systemen vindt u ook op de website van onze EPD-programma-operator, het Institut Bauen und Umwelt eV

Vereniging EPD voor kunststof ramen

Voor onze kunststof raamsystemen hanteren wij een industrie EPD welke geldt voor PVC-systemen met een basisdiepte van 70 mm. Een extra "gemiddelde EPD" voor systemen ≥ 80 mm volgens ISO 14025 en DIN EN 15804 is bijna voltooid. Voor deze EPD's zijn in een EPPA-werkgroep op Europees niveau, met betrokkenheid van Schüco, specifieke gegevens voor kunststof ramen berekend, samengesteld en geëvalueerd. De potentiële milieu-impact van PVC-U-ramen gedurende hun gehele levenscyclus wordt hier weergegeven als een percentage volgens hun productie-, gebruiks- en einde-levensfasen. Met zijn 70 mm-systemen, Schüco CT 70 AS en Schüco CT 70 MD, is Schüco vertegenwoordigd in de DGNB Navigator op basis van +A72:A75 deze associatie EPD. Meer informatie vindt u daar.

Voorbeeld EPD voor stalen ramen, deuren en vliesgevels

NIET VOOR NEDERLAND: Schüco Jansen Steel Systems levert branchespecifieke milieuproductverklaringen volgens ISO 14025 en EN 15804 voor ramen, deuren en gevels. Deze koop je snel en eenvoudig bij de ift.

Open de link naar de ift-website en selecteer een van de volgende voorbeeld-EPD's aan de rechterkant van de webpagina:

EPD ramen en hefschuifelementen van staal, RVS en weerbestendig staal
EPD gevels van staal, RVS en weerbestendig staal
EPD deuren en brandwerende deuren van staal, RVS en weerbestendig staal


Download en vul het vereiste formulier in en stuur het vervolgens terug naar de opgegeven link. De ift neemt dan contact met u op en bezorgt u het verstrekte EPD-formulier.

Duurzaamheid duidelijk gedocumenteerd

Duurzaamheidsverslagen

Gebaseerd op de richtlijnen van de internationaal vastgestelde standaard van het Global Reporting Initiative (GRI), geven onze duurzaamheidsrapporten informatie over hoe duurzaamheid bij Schüco is georganiseerd, de economische, ecologische en sociale activiteiten van het bedrijf in evenwicht houden en doelstellingen voor de toekomst definiëren.

Onze motivatie, onze bijdrage

Brochure duurzaamheid

Lees meer over de maatregelen die Schüco neemt om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan.