Schüco Search
...
Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η συμβολή μας

Ως εταιρεία στον κατασκευαστικό κλάδο, προσπαθούμε για ένα καλό βιοτικό επίπεδο για όλους, στα κτίρια και όχι μόνο – μεταξύ των γενεών. Πιστεύουμε ότι το κλειδί σε αυτό είναι η βιωσιμότητα. Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών αποτελούν τη βάση της κατανόησής μας για τη βιωσιμότητα, γι' αυτό και έχουμε επικεντρώσει τις ενέργειές μας στους 17 SDGs και στους 169 δείκτες τους.

Οι κατευθυντήριες αρχές μας

Συνολικά, έχουμε ορίσει 13 SDGs που είναι σχετικοί με τη Schüco. Από αυτούς, έχουμε εντοπίσει πέντε παγκόσμιους στόχους βιωσιμότητας στους οποίους έχουμε τη μεγαλύτερη επιρροή.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο SDG 11, Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες: άλλωστε τα κτίρια είναι το πάθος μας. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας για να κάνουμε τις πόλεις και τη στέγαση χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες. Ως εκ τούτου, βλέπουμε το SDG 11 ως την κατευθυντήρια αρχή μας. Προσπαθούμε να διευκολύνουμε την καλύτερη ζωή για τους ανθρώπους – στα κτίρια και όχι μόνο. Για τις επόμενες γενιές.  Αυτό είναι που μας καθοδηγεί, μέρα με τη μέρα. SDGs 13, 12, 10 και 8 όχι μόνο τροφοδοτούν ενεργά την κατευθυντήρια αρχή μας, είναι επίσης μερικοί από τους στόχους στους οποίους έχουμε τη μεγαλύτερη επιρροή στον τομέα της επιχείρησής μας, γι' αυτό και τους δίνουμε ύψιστη προτεραιότητα.

© United Nations
© United Nations

Διαδικασία προσδιορισμού της σχετικής SDGs

Προκειμένου να προσδιορίσουμε τη συμβολή μας στους SDGs, πραγματοποιήσαμε ένα εργαστήριο πολλών σταδίων, όπου συγκρίναμε τους στόχους μας για τη βιωσιμότητα και τους βασικούς τομείς δράσης μας με τις απαιτήσεις για αειφόρο ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίσαμε ότι οι SDGs που είναι σχετικοί με εμάς έχουν τις ρίζες τους στη στρατηγική βιωσιμότητας και στο σύστημα στόχων μας.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, εξετάστηκαν οι 17 SDGs από την άποψη των δεικτών και αναλύθηκαν ως προς τη συνάφειά τους για τη Schüco. Για το σκοπό αυτό, εξετάσαμε πρώτα τον θετικό και τον αρνητικό αντίκτυπο του τρόπου με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά στο πλαίσιο των παγκόσμιων αναπτυξιακών στόχων. Όσον αφορά την ιεράρχηση των SDGs, που είναι σχετικοί με τη Schüco, οι πτυχές που μας βοήθησαν να λάβουμε την απόφασή μας περιελάμβαναν αξιολογήσεις της ποσότητας και της ποιότητας της αξίας που παρέχουμε, άμεσες και έμμεσες επιρροές και αξιοποίηση ευκαιριών σε σχέση με το επιχειρηματικό μας μοντέλο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 13 SDGs, η επίτευξη των οποίων συμβάλλει η Schüco ως μέρος της στρατηγικής της για τη βιωσιμότητα:

Προτεραιότητά μας SDGs

Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες

Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες

Ως μέρος του κατασκευαστικού κλάδου, πιστεύουμε ότι είναι ευθύνη μας να κάνουμε την αστικοποίηση πιο βιώσιμη (δείκτης 11.3) και να μειώσουμε τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά κεφαλήν (δείκτης 11.6). Συμβάλλουμε καθοριστικά σε αυτό στη βασική μας δραστηριότητα. Αυτό το κάνουμε εξετάζοντας και βελτιστοποιώντας πάντα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε σχέση με τη συμβολή τους σε βιώσιμες νέες κατασκευές και ανακαινίσεις. Αναλυτικά, οι λύσεις συστημάτων μας αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και βοηθούν τις κατασκευαστικές μεθόδους να εξοικονομούν περισσότερους πόρους.

Μείωση ανισότητας

Μείωση ανισότητας

Ως εταιρεία, διαθέτουμε μια τεράστια πλατφόρμα από την οποία μπορούμε να καταπολεμήσουμε την ανισότητα. Εργαζόμαστε για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για τους υπαλλήλους μας ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, εθνικότητας, καταγωγής, θρησκείας ή άλλης κατάστασης. Η προστασία από τις διακρίσεις και η προώθηση μιας ανοιχτής, ποικιλόμορφης εταιρικής κουλτούρας είναι απίστευτα σημαντική για εμάς (δείκτης 10.3). Οι πέντε επιλεγμένοι SDG ταιριάζουν με τα επικεντρωμένα έργα μας και μας βοηθούν να επικεντρώσουμε τη δέσμευσή μας για βιωσιμότητα. Η Schüco σχεδιάζει να υποβάλει έκθεση σχετικά με τη συμβολή της στην επίτευξη αυτών των προτεραιοτήτων SDGs στο μέλλον.

Μέτρα για την κλιματική προστασία

Μέτρα για την κλιματική προστασία

Η προστασία του κλίματος είναι ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα της παγκόσμιας κοινότητας και είναι σταθερά εδραιωμένη στη στρατηγική μας για την αειφορία σε σχέση με τον SDG 13. Θέλουμε να λάβουμε αποτελεσματικά μέτρα και να μειώσουμε τις εκπομπές του άνθρακα, ώστε να είμαστε ουδέτεροι ως προς τον άνθρακα ως εταιρεία έως το 2040. Τα προϊόντα μας συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων παγκόσμιας προστασίας του κλίματος βελτιστοποιώντας συνεχώς τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας στη φάση παραγωγής και χρήσης. Αυξάνουν επίσης την ικανότητα προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές (δείκτης 13.1). Προωθούμε επίσης την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες αειφορίας (δείκτης 13.3).

Αειφόρα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής

Αειφόρα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής

Η παγκόσμια κατανάλωση ατελείωτων πόρων θα οδηγήσει σε αυξανόμενη έλλειψη πρώτων υλών τα επόμενα χρόνια και θα παρουσιάσει τεράστιες προκλήσεις για την οικονομία. Η Schüco ως εκ τούτου, συμβάλλει ενεργά στην αποτελεσματική χρήση των πόρων (δείκτης 12.2) και στη δημιουργία κυκλικής οικονομίας (δείκτης 12.5). Απόδειξη αυτού μπορεί να φανεί στο αυξανόμενο χαρτοφυλάκιό μας με ανακυκλωμένα προϊόντα Cradle-to-Cradle. Επιπλέον, μέσω της δέσμευσής μας σε πρωτοβουλίες του κλάδου, ενθαρρύνουμε επίσης άλλες εταιρείες να εισαγάγουν βιώσιμες διαδικασίες και προϊόντα και να ενσωματώσουν πληροφορίες αειφορίας στις αναφορές τους (δείκτης 12.6).

Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

Ως εταιρεία, έχουμε ευθύνη έναντι όλων των εργαζομένων μας να διασφαλίζουμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Ως εκ τούτου, δεσμευόμαστε να παρέχουμε ασφαλή και δίκαιη απασχόληση (δείκτης 8.5) και να διασφαλίζουμε τη μακροπρόθεσμη υγεία των εργαζομένων μας μέσω της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο (δείκτης 8.8). Βλέπουμε επίσης τη βιωσιμότητα ως ευκαιρία για καινοτόμες επιχειρηματικές εξελίξεις και θέλουμε να συμπληρώσουμε τη βασική μας δραστηριότητα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες με σαφή εστίαση στη βιωσιμότητα, ώστε να είμαστε επιτυχημένοι μακροπρόθεσμα (δείκτης 8.2).

Σαφώς τεκμηριωμένη βιωσιμότητα

Εκθέσεις για την βιωσιμότητα

Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του διεθνώς καθιερωμένου προτύπου της Global Reporting Initiative (GRI), οι αναφορές βιωσιμότητας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης της βιωσιμότητας στη Schüco, εξισορροπεί τις οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές δραστηριότητες της εταιρείας και καθορίζει τους στόχους για το μέλλον.

Το κίνητρό μας, η συνεισφορά μας

Φυλλάδια για την βιωσιμότητα

Μάθετε περισσότερα για τα μέτρα της βιωσιμότητας, τα οποία η Schüco δεσμεύεται να αντιμετωπίσει στις παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας.