Schüco søgning
...

Databeskyttelseserklæring fra Schüco International KG for området ”Min arbejdsplads”, der er beskyttet med login

Vi er meget glade for den interesse, du udviser over for Schüco International KG. Det er meget vigtigt for os at beskytte dine personlige data. Vores generelle databeskyttelseserklæring indeholder oplysninger om håndteringen af dine personrelaterede data, når du kun bruger vores website til at søge information. Denne finder du også i området ”Databeskyttelse” på vores hjemmeside. 
 

Ud over at du kan bruge vores website til at indhente information, tilbyder vi også forskellige ydelser, som du kan benytte, hvis du er interesseret i dette. 
 

Når du logger ind på områderne ”Min arbejdsplads”, som er beskyttet med login, skal du angive yderligere personrelaterede data. Disse kræver vi for at kunne tilvejebringe den pågældende ydelse. De principper for bearbejdning, som fremgår af den generelle databeskyttelseserklæring, samt nedenstående supplerende databeskyttelseserklæring, er gældende. 
 

Dette dokument kan downloades i PDF-form og gemmes ved at klikke her (pdf, 20,6 KB). Til at åbne PDF-filen skal man bruge det gratis program Adobe Reader eller sammenlignelige programmer, der understøtter PDF-formatet. Dokumentet kan også udskrives.  
 

1. Samtykke til brug af data 

Med din bekræftelse af databearbejdningen i loginområdet for områderne ”Min arbejdsplads”, der er beskyttet med login, giver du over for Schüco Denmark ApS, Stamholmen 157,3, 2650 Hvidovre (nedenfor benævnt: „Schüco“) dit samtykke til, at Schüco indsamler, bearbejder og bruger dine personrelaterede data til de i databeskyttelseserklæringen anførte formål. 


2. Tilbagekaldelse af samtykker/indsigelse over for samtykke til markedsføring

(1) Samtykket til indsamling, bearbejdning, lagring og brug af personrelaterede data gennem områderne ”Min arbejdsplads”, der er beskyttet med login, kan på et hvilket som helst tidspunkt tilbagekaldes med virkning for fremtiden ved at sende en e-mail til login@schueco.com eller ved skriftligt at meddele dette til Schüco Denmark ApS, Stamholmen 157,3, 2650 Hvidovre.
 

(2) Du kan naturligvis på et hvilket som helst tidspunkt gøre indsigelse mod bearbejdningen af dine personrelaterede data til yderligere markedsføringsformål (kontakt pr. e-mail, telefon, post). Du kan informere os om din indsigelse mod tilsendelse af markedsføringsmateriale under de kontaktdata, som står anført i nummer 2. (1). 
 

(3) Alle ønsker om information, oprindelsesforespørgsler eller indsigelser mod databearbejdning skal sendes pr. e-mail til: login@schueco.com eller til Schüco Denmark ApS, Stamholmen 157,3, 2650 Hvidovre. 
 

3. Sletning af personrelaterede data 

En sletning af personrelaterede data sker, såfremt en lovmæssig opbevaringspligt ikke står til hinder herfor, når et krav på sletning gøres gældende, når dataene til opfyldelse af det formål, som begrunder lagringen, ikke længere er nødvendige, eller når lagringen af dataene er ulovlig i medfør af øvrige lovmæssige grunde. 


4. Personrelaterede data
Schüco opretter en adgang, der er beskyttet med adgangskode, for alle brugere, som registrerer sig på www.schueco.dk under „Min arbejdsplads“. Adgang til de personrelaterede data tildeles kun til den person, der selv har registreret sig som bruger, og den anførte administrator (hvis denne er påkrævet i forbindelse med en service) samt den bruger, som administratoren har anført, og til hvem administratoren har tildelt en godkendelse i sin ordregivers navn og med fuldmagt fra denne. 
 

Samtlige brugere forpligter sig til at behandle deres personlige adgangsdata strengt fortroligt og ikke give tredjemand adgang til disse. Dette gælder også i de tilfælde, hvor tredjemand er ansat hos ordregiver. Det påhviler desuden administratoren at sørge for, at de brugerdata, som han har adgang til, ligeledes behandles strengt fortroligt og ikke overdrages til tredjemand.


5. Indsamling, bearbejdning, brug 

(1) Schüco bearbejder eller bruger personrelaterede data til drift af de med login beskyttede områder ”Min arbejdsplads” i nedenfor beskrevne omfang. 
 

For at oprette en adgang under ”Min arbejdsplads” indsamles der følgende obligatoriske angivelser. Uden angivelse af disse data kan der ikke oprettes en adgang for den pågældende ordregiver eller bruger.


  • Angivelse af ordregiver (firma) med eventuel angivelse af en administrator, hvis denne er påkrævet i forbindelse med en service, eller en bruger
  • Adressen for ordregiver/bruger
  • Tiltaleform for administrator (hvis denne er påkrævet i forbindelse med en service)
  • Administrators for- og efternavn (hvis denne er påkrævet i forbindelse med en service)
  • E-mailadresse for administrator (hvis denne er påkrævet i forbindelse med en service)
  • Eventuelt angivelse af yderligere medarbejdere hos ordregiver som brugere 
  • Eventuelt tiltaleform for bruger
  • Eventuelt brugers for- og efternavn 
  • Eventuelt e-mailadresse for bruger 
  • IP-adresse


(2) Såvel administratoren (hvis denne er påkrævet i forbindelse med en service), som de(n) eventuelle bruger(e) har indvilliget i indsamling, bearbejdning og anvendelse af disses personrelaterede data. 


Efter administrators (hvis denne er påkrævet i forbindelse med en service) samt brugers samtykke til anvendelse af de personrelaterede data afsluttes registreringen ved hjælp af en såkaldt Double-opt-in-proces. Det betyder, at registreringen først er afsluttet, når administratoren (hvis denne er påkrævet i forbindelse med en service) samt brugeren, som ordregiver har tildelt fuldmagt, har bekræftet den til dette formål fremsendte bekræftelsesmail ved at klikke på linket i mailen. 


Hvis bekræftelsen ikke sker inden for 48 timer, slettes ordregivers login-oplysninger automatisk fra databasen.


(3) Ved brug af de med login beskyttede områder ”Min arbejdsplads” gemmes de data, som er nødvendige i forbindelse med brugen. 


Hvis ordregiver ønsker en ændring af administrator eller brugerdata, kan man rekvirere en passende ansøgningsformular ved at sende en e-mail herom til mydata@schueco.com. En kopi af ændringsanmodningen sendes til begge e-mailadresser, der er lagret for administrator og bruger. 


(4) Ved brug af de med login beskyttede områder ”Min arbejdsplads” kan de angivne personrelaterede data eventuelt blive tilgængelige for andre brugere af de med login beskyttede områder ”Min arbejdsplads” i overensstemmelse med brugen af applikationen. 


(5) Ved henvendelse til de med login beskyttede områder ”Min arbejdsplads” pr. e-mail eller via kontaktformularen gemmes den anvendte e-mailadresse samt dit navn og telefonnummer, så spørgsmål kan besvares.

6. Videregivelse af data til tredjemand

(1) En videregivelse af data til tredjemand må ikke finde sted, medmindre dette er påkrævet i henhold til loven (fx en straffesag).


(2) Schüco gør i et vist omfang brug af eksterne serviceudbydere til bearbejdning af data. Disse udvælges omhyggeligt af Schüco, og deres arbejdsopgaver fastlægges skriftligt. De skal efterkomme instrukser fra Schüco og kontrolleres regelmæssigt. Serviceudbyderne forpligter sig til ikke at overdrage disse data til tredjemand. 


7. Sporing

Til brugen af området "Min arbejdsplads“, der er beskyttet af login, anvender Schüco yderligere cookies på grundlag af en berettiget interesse i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Supplerende henvises der i den forbindelse til stykke 4. (3) i Den generelle Databeskyttelseserklæring. For at forstå, hvordan området "Min arbejdsplads“, der er beskyttet af login, analyserer Schüco tidspunktet for brugerens sidste login samt antallet af logins inden for et tidsrum på fire uger. 


Version: Juli 2019