Schüco søgning
 • Databeskyttelse
 • Generel databeskyttelseserklæring for Schüco Denmark ApS
...
 • Databeskyttelse
 • Generel databeskyttelseserklæring for Schüco Denmark ApS
Print side

Generel databeskyttelseserklæring for Schüco Denmark ApS

1.  Indsamling af personrelaterede data

Vi er meget glade for den interesse, du udviser over for Schüco International KG (Schüco). Det er meget vigtigt for os at beskytte dine personlige data. Derfor informerer vi dig på denne side eksempelvis om de personrelaterede data, som vi indhenter om dig, når du benytter denne side. Personrelaterede data er alle data, som vedrører dig personligt, fx dit navn, din adresse, din e-mailadresse og din brugerkarakteristik. 

Vores website bruger en SSL- eller TLS-kodning ved overførslen af fortroligt indhold.


Dette dokument kan downloades og arkiveres i PDF-format. Generel databeskyttelseserklæring for Schüco Denmark ApS (pdf, 65,9 KB)Til at åbne PDF-filen skal man bruge det gratis program Adobe Reader eller sammenlignelige programmer, der understøtter PDF-formatet. Dokumentet kan også udskrives.  


2. Ansvarlig virksomhed for dataindsamling og - bearbejdning

Dataansvarlig i medfør af artikel 4 stk. 7 i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) er


Schüco Denmark ApS

Stamholmen 157,3

2650 Hvidovre

Danmark

Tlf.: 36 34 22 00

E-mail: danmark@schueco.com

Website: www.schueco.dk


Kontaktoplysningerne for den dataansvarlige er følgende:


Schüco Denmark ApS

Kirren Rehman

Stamholmen 157,3

2650 Hvidovre

Danmark


Hvis du har spørgsmål og forslag til databeskyttelse, kan du sende en e-mail til:


danmark@schueco.com


3. Dine rettigheder 

(1) Du har følgende rettigheder over for os med hensyn til de personrelaterede data, der vedrører dig: 


a)         Ret til oplysning

b)         Ret til berigtigelse 

c)         Ret til sletning (ret til at blive glemt)

d)         Ret til begrænsning af bearbejdningen

e)         Ret til dataportabilitet

f)          Ret til at gøre indsigelse

g)         Ret til at tilbagekalde et databeskyttelsesretligt samtykke


(2) Desuden har du ret til at klage over vores behandling af dine personrelaterede data til en databeskyttelsestilsynsmyndighed. 


4. Indsamling af personrelaterede data ved besøg på vores website 

(1) Hvis du blot bruger vores website til orienterende formål, altså ikke registrerer oplysninger eller på anden vis overfører oplysninger, indsamler vi kun de personrelaterede data, som din browser overfører til vores server. Samtlige dataindsamlinger og -behandlinger sker med bestemte formål for øje. Disse kan skyldes tekniske nødvendigheder, kontraktmæssige krav eller dit udtrykkelige ønske. Hvis du benytter bestemte serviceydelser på vores website, indhenter vi dit samtykke til indsamling og bearbejdning af dataene. 


Når du læser oplysninger på vores website, indsamler vi følgende data, som af tekniske hensyn er nødvendige for at vi kan præsentere dig for vores website og sikre stabiliteten og sikkerheden. Dataene anvendes også til at afhjælpe fejl på/ved websitet. Retsgrundlaget for databehandlingen er derfor art. 6, stk. 1 litra f) i GDPR (persondataforordningen). 


 • IPadresse
 • Dato og klokkeslæt for forespørgslen
 • Tidszoneforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Indhold af anmodningen (konkret side) 
 • Adgangsstatus /HTTPstatuskode
 • Den overførte datamængde i hvert enkelt tilfælde
 • Website, som anmodningen sendes fra
 • Browser
 • Operativsystem og tilhørende overflade, sprog og version for browsersoftwaren.


(2) Ud over at du kan bruge vores website til kun at indhente information, tilbyder vi dig også forskellige ydelser, som du kan bruge, hvis du er interesseret heri og efter at du har givet dit samtykke til databehandlingen (retsgrundlag: art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR), herunder eksempelvis tilsendelse af nyhedsbrev som nævnt under ciffer 6 i denne databeskyttelseserklæring.


I den forbindelse skal du angive yderligere personrelaterede data, som vi bruger for at kunne tilbyde dig den pågældende ydelse eller for at kunne komme i kontakt med dig. Her gælder de principper for databehandlingen, som er fastsat i denne databeskyttelseserklæring, for disse data. 

Hvis du ikke foretager de nødvendige angivelser, kan vi eventuelt ikke levere vores ydelse til dig.


Hvad angår de nærmere detaljer såsom samtykke, indsigelse og tilbagekaldelse henviser vi til vores særlige databeskyttelseserklæringer, som gælder for 


 • det med login beskyttede område „Min arbejdsplads“ 
 • jobbørsen


(3) Cookies

Ud over de tidligere nævnte data lagres der cookies på din computer, når du bruger vores website. Cookies er små tekstfiler, som knyttes til den browser, som du anvender på computerens harddisk og som lagres på denne harddisk og ved hjælp af hvilke der overføres visse oplysninger til det sted, som sætter cookien (i dette tilfælde os). Cookies kan ikke eksekvere programmer eller overføre vira til din computer. De har samlet set til formål at gøre internetudvalget mere brugervenligt og effektivt.


Anvendelse af cookies:

a) Dette website benytter følgende typer cookies, hvis omfang og virkemåde forklares nedenfor:


 • Ikke-residente cookies/session-cookies (se b)
 • Blivende cookies (se c).


b) Ikke-residente cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Dette omfatter især session-cookies. Disse gemmer en såkaldt session-ID, som anvendes til at allokere forskellige forespørgsler fra din browser til den fælles session. Derved kan din computer genkendes igen, når du vender tilbage til vores website. Sessions-cookies slettes, når du logger ud eller lukker browseren.


c) Blivende cookies (fx funktionen ”forbliv logget på på denne computer”) bliver liggende på din slutenhed og slettes automatisk efter et nærmere fastsat tidsrum, som kan variere alt efter cookie. Du kan altid slette cookierne i sikkerhedsindstillingerne i din browser.


d) På vores website indsamles der data i anonymiseret form, som derefter behandles, til kontinuerlig optimering og til analyse af vores webtilbud. Til det formål anvender vi webanalyseværktøjet Webtrekk fra Webtrekk GmbH. Webtrekk som servicevirksomhed med den tyske TÜV-certificering anvender i den forbindelse kun servere i Tyskland. I forbindelse med oprettelsen af anonymiserede anvendelsesprofiler genereres der pseudonymer. Ved pseudonymiseringen erstattes navnet eller en anden identifikationsegenskab helt, så en identificering af den berørte udelukkes. Det omfatter også anvendelsen af cookies, som også indsamler og gemmer data i pseudonymform. Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din harddisk indordnet under den browser, du anvender, og gennem hvilke der flyder bestemte informationer til den, der placerer cookien.


Dataene anvendes under ingen omstændigheder til personlig identificering af en besøgende (for så vidt det overhovedet skulle være teknisk muligt), og de bringes ikke i sammenhæng med dataene via bæreren af et pseudonym.


Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, litra f, GDPR, i forbindelse med § 15, TMG (tysk telemedialov). Vores interesse er driften af og sikringen af de grundlæggende funktioner på dette website.


Indsigelsesret i henhold til § 15 i den tyske telemedialov

I henhold til § 15 i den tyske telemedialov kan websidebesøgende gøre indsigelse mod datalagringen af deres anonymiserede, registrerede data som besøgende, så de for fremtiden ikke mere registreres.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne pseudonymiserede databehandling, så dine besøg på vores internetsider i fremtiden ikke mere registreres. Det kræver, at „opt-out-cookien“ aktiveres. Bekræft med nedenstående knap, hvis du vil gøre indsigelse mod den pseudonymiserede databehandling:


Placer opt-out-cookie


Der kan kun tages hensyn til din indsigelse, så længe „opt-out-cookien“ er gemt hos dig på din computer. Vær opmærksom på, at „opt-out-cookien“ principielt også slettes, når dine cookies slettes. Hvis du benytter flere computere, bør du have aktiveret indsigelsesmuligheden på hver terminal.


5. Sletning og blokering af personrelaterede data

Dine data slettes, når formålet med indsamlingen af data ikke længere foreligger. Hvis du kun bruger websitet til informationsformål, slettes IP-adressen senest efter 7 dage fra alle systemer, som anvendes i sammenhæng med driften af dette website. En reference til personer kan vi ikke længere etablere på baggrund af de resterende data. 


Ved brug af yderligere ydelser på vores website, gemmes dine data som regel i vores systemer med henblik på brugeradministration. Disse bliver så regelmæssigt kontrolleret med henblik på at fastslå, om data skal slettes. Hvis data ikke længere er påkrævet inden for rammerne af en kunde- eller interessentrelation, eller hvis en modstridende interesse er mere tungtvejende, bliver de pågældende data slettet, hvis ingen lovmæssig opbevaringspligt står i vejen for dette. 


Dine data slettes også, når lagringen af disse er ulovlig (fx hvis dataene er ukorrekte og rettelse af dataene ikke er mulig). Spærring af dataene erstatter sletning, hvis retlige eller faktiske hindringer står i vejen for en sletning (fx særlig opbevaringspligt).


6. Videregivelse af data til tredjemand

Data, som du angiver over for os, videregives principielt ikke til tredjeparter. Især videregives data ikke til tredjeparter med henblik på at bruge disse til deres reklameformål. 


I forbindelse med tekniske serviceydelser eller ydelser i sammenhæng med udvidelsen af vores website, til driften af dette website eller til drift af yderligere produkter fra os anvender vi dog eventuelt tjenesteudbydere. Disse er omhyggeligt udvalgt til opgaven af os, ligesom de skal overholde vores instrukser og regelmæssigt underkastes kontrol.


7. Nyhedsbrev/markedsføring

(1) Med dit samtykke kan du abonnere på vores nyhedsbrev, som oplyser dig om vores aktuelle tilbud.


(2) I forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev anvender vi den såkaldte Double-opt-in-proces. Det betyder, at vi efter din tilmelding sender en e-mail til den angivne e-mailadresse, hvori vi beder dig bekræfte, at du ønsker vores nyhedsbrev tilsendt. Hvis du ikke bekræfter din tilmelding inden for 48 timer, spærres dine oplysninger, hvorefter de slettes automatisk efter en måned. Derudover lagrer vi både de IP-adresser, du anvender, og tidspunkterne for tilmelding og bekræftelse. Formålet med denne proces er at kunne dokumentere din tilmelding og i givet fald at kunne opklare et muligt misbrug af dine personlige data.


(3) Det er kun obligatorisk at angive din e-mailadresse for at få tilsendt vores nyhedsbrev. Angivelse af yderligere, særskilt markerede data er frivillig og anvendes til at kunne kontakte dig personligt eller at kunne tilsende dig yderligere oplysninger. Efter din bekræftelse lagrer vi din e-mailadresse med henblik på tilsendelse af vores nyhedsbrev. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1 s. 1 litra A) i DS-GVO.


(4) Du kan altid tilbagekalde dit samtykke til at få tilsendt vores nyhedsbrev og afbestille dette. Du kan meddele tilbagekaldelsen ved at klikke på det link, du finder i alle e-mails vedrørende vores nyhedsbrev, pr. e-mail til newsletter@schueco.com eller ved at sende en meddelelse til de kontaktdata, der er angivet i kolofonen.


(5) Du kan også finde andre steder på vores website, hvor du har mulighed for at give dit samtykke til tilsendelse af yderligere markedsføringsmateriale fra os (e-mail, telefon, post). Hvis du ønsker, at vi kontakter dig på denne måde, er det obligatorisk at angive de data, der kræves for at vi kan tage kontakt til dig (fx e-mailadresse, telefonnummer, adresse). Hvis du tilmelder dig, anvender vi den under nummer 6 (2) beskrevne Double-Opt-In-proces. 


(6) Selv efter dit samtykke til tilsendelse af markedsføringsmateriale kan du naturligvis på et hvilket som helst tidspunkt gøre indsigelse over for behandlingen af dine personrelaterede data til markedsføringsformål Du kan informere os om din indsigelse over for markedsføringsmateriale på danmark@schueco.com


8. Social-Media-ikoner i bundteksten på websitet 

Normalt overfører de knap-løsninger (fx Like-knap hos Facebook), som de sociale netværk stiller til rådighed, allerede personrelaterede data til det respektive sociale netværk, når en bruger besøger et website, hvori der er integreret en Social-Media-knap. 


Dette er ikke tilfældet hos os. Bundteksten i vores website indeholder ingen Plug-in-knapper. Her vises kun ikoner. Disse henviser til de relevante Social-Media-Platforme med et eksternt link, når du klikker på dem. Du er først aktivt forbundet med de relevante platforme, når du selv bliver aktiv ved at klikke og eventuelt logger på den pågældende platform. En overførsel af personrelaterede data på grundlag af integrering af ikoner på Social-Media-platforme gennem kald af vores website finder ikke sted.


9. Databeskyttelseserklæring om anvendelse af YouTube

Vores website indeholder komponenter fra YouTube. YouTube er en internet-videoportal, som giver video-udgivere mulighed for gratis at offentliggøre videoklip og give andre brugere mulighed for ligeledes gratis at se, vurdere og kommentere disse. YouTube tillader offentliggørelse af alle typer videoer, hvorfor man både kan hente komplette film og fjernsynsudsendelser og musikvideoer, trailere eller videoer fremstillet af brugerne selv via internetportalen.


Operatørselskabet for YouTube er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab under Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.


Hver gang én af de enkelte sider på dette website, som drives af den, der er ansvarlig for bearbejdningen, og på hvilken der er integreret en YouTube-komponent (YouTube-video), kaldes frem, beder den respektive YouTube-komponent automatisk internetbrowseren på det informationsteknologiske system for den pågældende person om at downloade en visning af den relevante YouTube-komponent fra YouTube. Yderligere oplysninger om YouTube kan hentes på
https://www.youtube.com/intl/da/about/. Inden for rammerne af den tekniske proces modtager YouTube og Google oplysninger om den konkrete underside på vores website, som besøges af den pågældende person.


Hvis den pågældende person samtidig er logget på YouTube, registrerer YouTube ved besøg på en underside, som indeholder en YouTube-video, hvilken underside på vores website, den pågældende person konkret besøger. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og knyttes til den respektive YouTube-konto for den pågældende person.


Via YouTube-komponenten får YouTube og Google altid besked om, at den pågældende person har besøgt vores website, når den pågældende person på tidspunktet for besøg på vores website samtidig er logget på YouTube. Dette sker uafhængigt af, om den pågældende person klikker på en YouTube-video eller ej. Hvis den pågældende person ikke har haft til hensigt at overføre disse oplysninger til YouTube og Google, kan vedkommende forhindre overførslen ved at logge ud af sin YouTube-konto, før vedkommende besøger vores website.


De af YouTube offentliggjorte dataretningslinjer, som kan hentes på 
https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=dk oplyser om YouTubes og Googles indsamling, behandling og brug af personrelaterede data.


10. Databeskyttelseserklæring om brug af Google Remarketing

Vi har integreret tjenester fra Google Remarketing på dette website. Google Remarketing er en funktion fra Google-AdWords, som giver en virksomhed mulighed for at vise markedsføringsmateriale til sådanne internetbrugere, som før har besøgt virksomhedens website. Integreringen af Google Remarketing giver derfor en virksomhed tilladelse til at oprette brugerrelateret markedsføringsmateriale og dermed vise reklamer for internetbrugeren, som er relevant for denne i forhold til dennes interesser.


Operatørselsskabet for tjenesterne fra Google Remarketing er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.


Formålet med Google Remarketing er visning af reklame, der er relevant i forhold til interesser. Google Remarketing giver os mulighed for at vise reklamer via Google-reklamenetværket eller få disse vist på andre websites, som er afstemt efter individuelle internetbrugeres behov og interesser.


Google Remarketing sætter en cookie på dit informationsteknologiske system for den pågældende person. Cookies er allerede forklaret ovenfor. Når der sættes cookies, får Google mulighed for at genkende den bruger, der besøger vores website, hvis denne senere besøger websites, som ligeledes er en del af Google-reklamenetværket. Ved hvert besøg på et website, hvor tjenesten fra Google Remarketing er integreret, identificerer internetbrowseren for den pågældende person sig automatisk over for Google. Inden for rammerne af denne tekniske proces modtager Google viden om personrelaterede data såsom brugerens IP-adresse eller søgeadfærd, som Google blandt andet anvender til at vise reklame, som er relevant i forhold til den pågældendes interesser.


Ved hjælp af cookies lagres personrelaterede oplysninger, som eksempelvis omfatter de websites, som den pågældende person har besøgt. Ved hvert besøg på vores websites overføres der derfor personrelaterede data til Google i USA, herunder IP-adressen for den internettilslutning, som den pågældende person anvender. Disse personrelaterede data lagres af Google i USA. Google videregiver under visse omstændigheder disse oplysninger til tredjemand via den tekniske proces.


Som beskrevet ovenfor kan den pågældende person altid forhindre, at vores website registrerer cookies ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod, at der sættes cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre, at Google sætter en cookie på det informationsteknologiske system for den pågældende person. Desuden kan en cookie, som Google Analytics allerede har sat, altid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.


Desuden kan den pågældende person gøre indsigelse mod Googles interesserelaterede reklame. I den forbindelse skal den pågældende person vælge alle de internetbrowsere, som vedkommende har brugt, fra linket
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=da og foretage de ønskede indstillinger dér.


Yderligere oplysninger og gældende databeskyttelseserklæringer fra Google kan hentes på
https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=dk.


Sammenfatningen af de registrerede data på din Google-konto sker kun på grundlag af dit samtykke, som du kan afgive eller tilbagekalde over for Google (art. 6, stk. 1 litra. a) i GDPR). Ved dataregistreringsforløb, som ikke sammenføres på din Google-konto (fx fordi du ikke har en Google-konto eller har gjort indsigelse mod sammenføringen) beror registreringen af dataene på art. 6, stk. 1 litra f) i GDPR. Den berettigede interesse skyldes, at vi som operatør af et website har en interesse i anonymiseret analyse af besøgende på websitet med henblik på reklameformål.


11. Databeskyttelseserklæring om anvendelse og brug af Google AdWords og Google Conversion-Trekking

Dette website anvender Google AdWords. AdWords er et online-reklameprogram fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States(“Google”).


Inden for rammerne af Google AdWords anvender vi den såkaldte Conversion-Tracking. Når du klikker på en af Google aktiveret visning, sættes der en cookie for Conversion-Tracking. Cookies er små tekstfiler, som internet-browseren gemmer på brugerens computer. Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage og anvendes ikke til personlig identifikation af brugerne. Hvis brugeren besøger bestemte sider på dette website, og cookien endnu ikke er udløbet, kan Google og vores virksomhed registrere, at brugeren har klikket på visningen og blev sendt videre til denne side.


Alle Google AdWords-kunder får forskellige cookies. De pågældende cookies kan ikke spores via AdWords-kunders websites. De oplysninger, der er indhentet ved hjælp af Conversion-cookies, har til formål at oprette Conversion-statistikker for AdWords-kunder, som har accepteret Conversion-Tracking. Kunderne får oplysninger om det samlede antal brugere, som har klikket på deres visning og blev sendt videre til en side, som er udstyret med en Conversion-Tracking-Tag. De får dog ingen oplysninger, som kan anvendes til personlig identifikation af brugere. Hvis du ikke ønsker at deltage i Tracking, kan du gøre indsigelse mod denne brug ved nemt og bekvemt at deaktivere cookien fra Google Conversion Tracking via din internet-browser under brugerindstillinger. Så bliver du ikke medtaget i Conversion-Tracking-statistikkerne.


Lagringen af “Conversion-cookies” sker på grundlag af art. 6, stk. 1 litra f) i GDPR. Udbyderne af websitet har en berettiget interesse i at analysere brugeradfærden, så de både kan optimere web-udvalget for den pågældende og optimere reklame rettet mod denne.


Yderligere oplysninger om Google AdWords og Google Conversion-Tracking finder du i databeskyttelsesbestemmelserne fra Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=dk.


Du kan indstille din browser således, at du bliver informeret, når der sættes cookies og kun tillader cookies i hvert enkelt tilfælde, generelt afviser godkendelse af cookies i bestemte tilfælde samt aktiverer automatisk sletning af cookies ved lukning af browseren. Ved deaktivering af cookies kan dette websites funktion være begrænset.


12. Databeskyttelseserklæring om anvendelse af DoubleClick 

Vores website indeholder komponenter fra DoubleClick by Google. DoubleClick er et mærke fra Google, som fortrinsvis anvendes til markedsføring af særlige online-marketing-løsninger til reklamebureauer og forlag.


Operatørselskabet for DoubleClick by Google er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.


DoubleClick by Google overfører data til DoubleClick-serveren ved hver impression samt ved hjælp af klik eller andre aktiviteter. Enhver af disse dataoverførsler udløser en cookie-forespørgsel til den pågældende persons browser. Hvis browseren accepterer denne forespørgsel, sætter DoubleClick en cookie på det informationsteknologiske system for den pågældende person. Cookies er allerede forklaret ovenfor. Formålet med cookien er at optimere og vise reklame. Cookien anvendes blandet andet til at indsætte og vise brugerrelevant reklame samt til at oprette rapporter om reklamekampagner eller forbedre disse. Desuden bruges cookien til at forebygge visning af samme reklame flere gange.


DoubleClick anvender en cookie-ID, som kræves til afvikling af den tekniske proces. Cookie-ID'en kræves eksempelvis til at vise en reklame i en browser. Via cookie-ID'en kan DoubleClick desuden registrere de reklamer, der allerede er blevet vist i en browser, så dobbeltvisninger undgås. Desuden kan DoubleClick registrere omsætninger via cookie-ID'en. Omsætninger registreres eksempelvis, når en bruger først får vist en DoubleClick-reklame og senere gennemfører et køb på den erhvervsdrivendes website med den samme internetbrowser.


En cookie fra DoubleClick indeholder ingen personrelaterede data. En DoubleClick-cookie kan dog indeholde yderligere reklamekampagne-identifikatorer. En kampagne-identifikator har til formål at identificere de reklamekampagner, som brugeren allerede har været i kontakt med.


Hver gang én af de enkelte sider på dette website, som drives af den, der er ansvarlig for behandlingen, og på hvilken der er integreret en DoubleClick-komponent, kaldes frem, beder den respektive DoubleClick-komponent automatisk internetbrowseren på det informationsteknologiske system for den pågældende person om at overføre data med henblik på online-reklame og afregning af provision til Google. Inden for rammerne af denne tekniske proces får Google kendskab til data, som Google også anvender til at oprette provisionsafregninger. Google kan blandt andet fastslå, at den pågældende person har klikket på bestemte links på vores website.


Som beskrevet ovenfor kan den pågældende person altid forhindre, at vores website registrerer cookies ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod, at der sættes cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre, at Google sætter en cookie på det informationsteknologiske system for den pågældende person. Desuden kan cookies, som Google allerede har sat, altid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.


Yderligere oplysninger og gældende databeskyttelseserklæringer fra DoubleClick by Google kan hentes på https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=dk.


13. Integrering af Google Maps

På dette website gør vi brug af tilbud fra Google Maps. Derved kan vi vise dig interaktive kort direkte på websitet, og du har mulighed for komfortabel brug af kort-funktionen.

Udbyderen er Google Inc., 1600 Ampithearte Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


Når du besøger websitet får Google oplysning om, at du har kaldt den relevante underside på vores website frem, og der sker en lagring af din IP-adresse. Dette sker uafhængigt af, om Google stiller en brugerkonto til rådighed, via hvilken du er logget på, eller om der ikke eksisterer nogen brugerkonto. Når du er logget på hos Google, knyttes dine data direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker, at din profil er tilknyttet Google, skal du logge ud, før du trykker på knappen. Google lagrer dine data som brugerprofiler og anvender dem til markedsføringsformål, markedsforskning og/eller behovstilpasset udformning af deres website. En sådan vurdering sker især (selv for brugere, der ikke er logget på) for at kunne tilbyde behovstilpasset reklame og for at kunne informere andre brugere af de sociale netværk om dine aktiviteter på vores website. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler. I den forbindelse skal du gøre indsigelse mod dette over for Google.


Yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af dataregistreringen og Plug-in-udbyderes behandling af denne finder du i udbyderens databeskyttelseserklæringer. Der finder du også yderligere oplysninger om dine dertil tilknyttede rettigheder og indstillingsmuligheder med henblik på beskyttelse af din privatsfære https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=dk. Google behandler også dine personrelaterede data i USA og har i den forbindelse undergivet sig EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


14. Integrering af Google reCAPTCHA

For at sikre en tilstrækkelig datasikkerhed ved overførsel af formularer, bruger vi i visse tilfælde tjenesten reCAPTCHA fra Google Inc.

Denne tjeneste bruges frem for alt til at skelne, om indtastningen er sker via en fysisk person eller  misbrugeligt via maskinel og automatiseret behandling. Tjenesten inkluderer forsendelsen af IP-adressen og evt. yderligere af Google til reCAPTCHA tjenesten nødvendige data til Google. I den forbindelse gælder de afvigende databeskyttelsesbestemmelser fra Google Inc. Yderligere oplysninger om databeskyttelsesretningslinjer fra Google Inc. finder du på 
http://www.google.dk/intl/dk/privacy eller
https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=dk.


15. Retsgrundlag for behandlingen

Schüco anvender art. 6 I litra a) i GDPR som retligt grundlag for behandlingsprocesserne. I forbindelse med disse processer indhenter vi et samtykke til et bestemt behandlingsformål (fx nyhedsbrev, Min arbejdsplads, jobbørs). Hvis der kræves behandling af personrelaterede data til opfyldelse af en aftale, hvor aftaleparten er den pågældende person, hvilket eksempelvis er tilfældet ved behandlingsprocesser, som er nødvendige i forbindelse med levering af varer eller erlæggelse af en anden ydelse eller modydelse, udgør art. 6 I litra b) i GDPR det lovmæssige grundlag for bearbejdningen. Det samme gælder for sådanne behandlingsforløb, som kræves for gennemførelse af foranstaltninger forud for aftalen. I tilfælde af forespørgsler om vores produkter eller ydelser er vi underlagt en retlig forpligtelse, som nødvendiggør en behandling af personrelaterede data, hvilket eksempelvis er tilfældet i forbindelse med opfyldelse af skattemæssige forpligtelser. Her udgør art. 6 I litra C i GDPR det lovmæssige grundlag for behandlingen. I sjældnere tilfælde kan behandlingen af personrelaterede data være påkrævet for at beskytte livsvigtige interesser for den pågældende personer eller en anden fysisk person. Dette ville eksempelvis være tilfældet, hvis en besøgende skulle komme til skade og derefter måtte videregive sit navn, sin alder, sit CPR-nummer eller øvrige livsvigtige informationer til en læge, et sygehus eller tredjemand i øvrigt. I så fald ville art. 6 litra d) i GDPR udgøre det lovmæssige grundlag for behandlingen. Afslutningsvis vil art. 6 I litra f) i GDPR kunne udgøre grundlaget for behandlingsprocesser. Behandlingsforløb, som ikke falder ind under nogen af førnævnte retsgrundlag, bygger på dette retsgrundlag, når behandlingen er påkrævet for at sikre vores eller tredjemands berettigede interesse, medmindre den pågældendes interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud herfor. Vi er i særlig grad berettiget til sådanne behandlingsforløb af den årsag, at disse er særligt fremhævet af EU-lovgiverne. EU-lovgiverne finder, at en berettiget interesse kunne tænkes at foreligge, når den pågældende person er kunde hos den ansvarlige (betragtning 47 2 punktum i GDPR).


Udgave: maj 2019