Co hledáte?
...

Digitální řešení Schüco.

Pro vše to správné řešení.

Cíl digitalizace je jasný: jde o zlepšení a zefektivnění celého hodnotového řetězce. Ve stavebním průmyslu se to týká všech procesů – od návrhu a nabídky přes fázi plánování a výroby, až po montáž na staveništi a provoz budovy.

NOVINKY 2021

Zaměřeno na digitální služby

Bez ohledu na to, zda chcete udělat první krok nebo kompletně zdigitalizovat celé své podnikání – Schüco je Vaším partnerem v oblasti digitálních řešení v průběhu celého stavebního procesu.
1
Inspirace a návrh
2
Kalkulace & plánování
3
Výroba
4
Provoz & řízení

Schüco je Vaším partnerem v oblasti digitalizace

Se Schücem získáte náskok v oblasti digitalizace

Cíl digitalizace je jasný: jde o zlepšení a zefektivnění celého hodnotového řetězce. Ve stavebním průmyslu se to týká všech procesů – od návrhu a nabídky přes fázi plánování a výroby až po montáž na staveništi a provoz budovy.


Schüco svými digitálními aplikacemi trvale pomáhá svým zákazníkům. Nalézáme odpovědi na jednotlivé výzvy a vyvíjíme systematické optimalizace – pro architekty, projektanty, zpracovatele a provozovatele budov. Naši zákazníci se mohou spolehnout na to, že těmto požadavkům rozumíme, řešíme je a implementujeme je do aplikací zaměřených na budoucnost. 


Schüco je Vaším partnerem pro budoucnost. Nikdo nedoprovází své partnery na cestě k digitalizované budoucnosti tak úzce a komplexně, jako my. Naše činnost je přitom zaměřena na platformy a aplikace, inteligentní stroje, používání senzoriky a využití dat pro udržitelné a efektivní procesy ve stavebnictví.


Digitalizace je komplikovaná a různorodá, a nelze ji implementovat ze dne na den. Schüco si toho je vědomo. Podporujeme všechny uživatele, aby digitalizace byla taková, jaká by měla být: jednoduchá, efektivní a užitečná.


S přehledem největší portfolio digitálních řešení v oboru - od plánování po provoz

Schüco vnímá digitalizaci komplexně. Ale co přesně to znamená? 


Stavební projekty se skládají z mnoha procesních kroků, které jsou vzájemně úzce propojeny. Schüco se proto snaží neposuzovat jednotlivé procesy izolovaně. Konzistence dosahujeme pomocí digitálních řešení v každém bodě procesu  – od prvního nápadu přes výrobu až po použití v budově. Přechodové body a rozhraní mezi jednotlivými systémy zajišťují, že digitální služby a produkty plynule zapadají do sebe. Tak Schüco vnímá komplexní digitalizaci.


A co to konkrétně znamená? 

Digitální podklady od Schüca

V digitálním katalogu produktů Schüco mohou architekti a projektanti rychle a snadno najít vhodná řešení produktů a všechny relevantní informace z oblasti fasád, oken, dveří, posuvných systémů a protisluneční ochrany – a to centrálně na jedné platformě. Katalog produktů, který je koncipován jako inteligentní asistenční systém od architektů pro architekty, umožňuje jedním kliknutím rychlé vyhledání a porovnání produktů, které perfektně vyhovují příslušnému stavebnímu záměru – což představuje důležitou pomůcku pro zvýšení produktivity ve fázi inspirace a návrhu. Tento digitální katalog produktů lze jako plugin integrovat přímo do plánovacího softwaru. Tímto způsobem lze bezproblémově načítat příslušná data, jako např. informace o produktu a vysoce detailní objekty BIM – a eliminovat tak případné chyby. Pomocí platformy Schüco BIM Manager je pak zvolená konfigurace se všemi pozicemi přes webové rozhraní odeslána výrobci kovových konstrukcí k dalšímu zpracování.

Plánování a kalkulace

Po technické specifikaci fasádního elementu následuje jeho podrobné plánování. SchüCal je naší odpovědí na požadavek kalkulačního a výrobního nástroje. Se svým 3D jádrem je nejvýznamnějším softwarem pro kalkulace a zpracování objednávek v oboru. SchüCal Vám zjednoduší zpracování nabídek a objednávek a zrychlí práci – od kalkulace až po výrobu. Výpočet doby výroby Vám bude garantovat rozpočtovou a cenovou jistotu. S SchüCad Next, nejnovější generací CAD pro výrobce kovových konstrukcí, dosáhnete rychle a spolehlivě požadovaného výsledku. Optimalizovaná rozhraní zajišťují flexibilní přenos dat a aktuální data produktů vždy garantují spolehlivé konstruování. 

SchüCal MES

Naplánovaný a vykalkulovaný element jde nyní do výroby. S SchüCal MES (Manufacturing Execution System) je k dispozici rozšíření produktové řady SchüCal, které umožňuje řízení a kontrolu výrobních procesů. Všechny relevantní informace pro provedení jednotlivých výrobních kroků jsou k dispozici ve správný čas na správných pracovních pozicích. 


Toto řízení výroby zaručuje naprostou procesní transparentnost. To výrazně šetří čas a zvyšuje kvalitu výroby. MES je nezbytným krokem směrem k digitální, bezpapírové výrobě bez nutnosti vyhledávání informací, které potřebujete. Coby ideální doplněk Fabrication Data Center umožňuje MES realizaci řízeného výrobního procesu. Procesní vědomosti jsou současně digitálně dokumentovány. Tím je zajištěna vysoká míra akceptování – od vedení podniku až po výrobní dílnu. Díky jednoduché obslužnosti mohou s MES po krátké době pracovat i noví zaměstnanci.

Automatizovaná výroba

MCO z SchüCalu – tři písmena, představující perfektní ovládání strojů Schüco. Nový Machine Control Modus (MCO) z SchüCalu nyní umožňuje našim zákazníkům provádět úpravy během obrábění profilů ve vylepšeném režimu úprav. Grafické uživatelské rozhraní usnadňuje intuitivní ovládání. To zkracuje dobu zpracování a eliminuje chyby. 
Se SchüCam a jeho integrovanými optimalizačními algoritmy se automaticky vypočítá, vizualizuje a do strojů Schüco přenese nejefektivnější sled obrábění příslušného elementu. 


Stroje a software Schüco umožňují obrábět každý element ještě efektivněji a podle individuálních požadavků. Pro perfektně sladěné procesy jsou vyžadovány nejen stroje a software, ale také specifické dílenské koncepty. Plný výkon příslušné výroby se může rozvinout pouze tehdy, když jsou stroje, software a pracovní kroky vzájemně harmonicky sladěny.

Řízení projektů

PlanToBuild je naše řešení pro efektivní řízení projektů – od plánování a výroby elementů až po přejímku stavby. Přeberte Váš zkalkulovaný element se všemi důležitými informacemi přímo z SchüCalu do svého digitálního plánování. Software řízení projektů All-in-one pro výrobu oken, dveří a fasád je koncipován pro rychlou a bezpečnou kontrolu stavebních projektů – pro malé i velké firmy.

Provoz

Více než 90 % všech instalovaných elementů není vybaveno vlastními inteligentními prvky. To znamená, že mnoho dat z fasádního pláště a jeho okolí nelze identifikovat a tím i použít. Důležitou otázkou proto je: jak lze tento velký počet elementů implementovat do současnosti – a jak z těchto obyčejných elementů učinit inteligentní elementy?

Digitalizace všech elementů fasádního pláště chce Schüco docílit pomocí konceptu Internet of Facades (IoF). Tento systém umožňuje správě zařízení lokalizovat vestavěné prvky ve stávajícím modelu budovy, přistupovat k potřebným informacím a iniciovat provádění údržby. Automaticky generované hlášení o stavu objektu v PlanToBuild pak poskytuje uživatelům kdykoli přehledný seznam.

Zde se kruh uzavírá. Digitální řešení značky Schüco představují podporu ve všech procesních oblastech. Inovace vznikají proto, že se nám daří uvádět na trh vlastní plánovací a stavební produkty s přidanou hodnotou pro všechny, kteří se podílejí na stavbě, a tím plně využívat všechny možnosti prostřednictvím standardizace, automatizace a digitalizace. 

Další digitální nástroje & služby

Výročí

50 let Schüco Digital