Co hledáte?

Příkladné koncepty

Recyklace hliníku a plastu

Recyklace hliníku A/U/F

Záměrem A/U/F (hliník a životní prostředí v rámci výroby oken a fasád) je udržitelná podpora likvidace a následné recyklace demontovaných stavebních elementů a profilů z hliníkových oken, dveří a fasád za účelem opětovného použití tohoto materiálu. Členové A/U/F, ke kterým patří také společnost Schüco, jsou systémoví stavitelé, výrobci, zpracovatelé a dodavatelé z celého Německa. A/U/F se stará o zodpovědnou recyklaci vysloužilých hliníkových okenních profilů, které jsou téměř 100% recyklovatelné. Staré profily jsou za účelem recyklace rozdrceny, vyčištěny a roztaveny. Výhodou přitom je, že zpracování starého hliníku vyžaduje pouze asi 5% množství energie, které by bylo potřeba k produkci primárního hliníku. To také vypovídá o vysoké ekonomičnosti tohoto procesu. Díky tomu je udržitelnost hliníkových systémů srovnatelná s udržitelností jiných materiálů. Čísla hovoří sama za sebe: 75 % hliníku vyprodukovaného do roku 1888 je v současnosti stále v provozu. Kvalita recyklovaného hliníku se nijak neliší od kvality prvotní suroviny. Tento materiál může být bez omezení použit pro výrobu nových profilů.

Recyklace plastu – Rewindo

Iniciativa Rewindo vznikla spojením předních německých výrobců plastových profilů s firmami zabývajícími se sběrem starých oken - FREI a VEKA Umwelttechnik GmbH. Cílem systému Rewindo je zvýšit a podpořit recyklaci demontovaných plastových oken, dveří a rolet. Rewindo je servisním partnerem pro recyklaci stavebních výrobků z PVC. Podporuje své členy ve všech záležitostech spojených s recyklací,  mimo jiné dodáváním potřebných dokumentů, zajištěním sběrných boxů či vystavením průkazů použitelnosti. Úkolem sdružení Rewindo je především informovat, motivovat a organizovat. Neboť bezmyšlenkovité vyhazování starých plastových elementů je nerozumné.

Od roku 2005 navíc platí Technický návod (TA) pro komunální odpad resp. předpisy skládkové vyhlášky. Podle ní již nesmí být na skládky vyváženy neupravené odpady.

Vedení společnosti Schüco International KG zajišťuje, aby byl k dispozici dostatek potřebných zdrojů nutných k dosažení požadovaných cílů. Je odpovědné za definování, implementaci a úpravu stanovených zásad, a průběžně je kontroluje a aktualizuje.

Proto by měla být stará plastová okna recyklována a opakovaně použita. Neboť skutečnost, že můžeme recyklovat staré plastové výrobky a učinit z nich výchozí materiál pro nový životní cyklus dalšího produktu, je obrovským ekologickým plusem. Recyklace plastu pak navíc - vedle ochrany přírodních zdrojů - také oživuje trh. Protože na konci recyklačního procesu je k dispozici opět prakticky čisté PVC, které se rovná prvotnímu materiálu. Výhodou přitom je, že profily z recyklovaného materiálu mají stejné vlastnosti, jako nové profily. Ovšem při výrobě recyklovaných profilů se - na rozdíl od nových - ušetří značné množství CO2.

Že se angažmá v iniciativě Rewindo vyplácí, dokládají obchodní údaje roku 2012. Bylo vyrobeno více než 22.000 tun recyklovaného granulátu ze starých oken, dveří a rolet. To odpovídá zhruba 1,2 mil. starých oken.

Ověřovat. Plánovat. Pro lepší budoucnost.

Schüco sanační kalkulátor

S pomocí jednoduché kalkulačky si můžete snadno a rychle spočítat ekonomické dopady sanace budovy již od fáze plánování.

Trvalá udržitelnost

Stáhnout si prospekty

Fassade

Podívejte se na aktivity z oblasti trvalé udržitelnosti, kterými Schüco odpovídá na aktuální otázky dneška.