Co hledáte?

Drahocenné materiály

Hliník, plast

Hliník

Maximální koncepční volnost

Hliník, který se dá libovolně formovat a může mít libovolné povrchové úpravy, poskytuje architektům maximálně možnou koncepční volnost při plánování progresivních budov zaměřených na budoucnost. Moderní hliníkové fasádní elementy se vyznačují nízkými hodnotami U. Tím významně přispívají k pozitivnímu ekologickému posouzení životního cyklu budovy. Optimální tloušťka materiálu konstrukcí těchto systémů zaručuje nízkou spotřebu surovin. Mechanická odolnost a odolnost proti korozi pak garantuje dlouhou životnost, a tím i vysokou míru udržitelnosti. Hliník používaný na výrobu oken a fasádních plášťů je pro člověka zcela neškodný. Jakmile je jednou vyroben, lze ho později kdykoliv recyklovat a se všemi původními vlastnostmi znovu použít v rámci cyklického koloběhu materiálů. Opakovaně použít lze dokonce i špony.

Plast

Pro nejvyšší nároky

Svět budoucnosti předpokládá materiály, které budou splňovat ty nejvyšší požadavky. PVC je takový materiál, a díky svým skvělým vlastnostem se stále větší měrou používá na výrobu okenních a dveřních elementů. Plastové profily nabízí dobré izolační vlastnosti a přispívají tak k pozitivní energetické bilanci budov. Kromě toho se vyznačují dlouhou životností. Té v neposlední řadě vděčí jeho vynikající odolnosti vůči povětrnostním vlivům. Obrovská designová rozmanitost plastových oken a dveří umožňuje realizovat prakticky jakékoliv individuální architektonické požadavky. Díky tomu lze plánovat progresivní budovy orientované na budoucnost. Jednou z nejdůležitějších vlastností plastových okenních profilů je jejich dobrá recyklovatelnost. Lze je bez problémů rozložit na jednotlivé součásti a opětovně zrecyklovat. Ten, kdo plánuje a staví s plastovými okenními a dveřními elementy, významně přispívá k vyšší udržitelnosti.

Stahl

100% recyclingfähig

Stahl wird nicht verbraucht, sondern stets genutzt: Durch seine 100%ige Recyclingfähigkeit ist Stahl ein regenerativer Baustoff mit geschlossenem Werkstoffkreislauf. Er ermöglicht Architekten und Planern höchste Nutzungsflexibilität durch große Spannweiten und ist somit einer der Werkstoffe mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis in der Baubranche. Größte Flächeneffizienz durch kleine Querschnitte erhöhen zudem die Wirtschaftlichkeit. Eine sehr lange Lebensdauer bei geringen Lebenszykluskosten unterstreicht die Einzigartigkeit dieses Werkstoffes. Stahl kann problemlos rückgebaut werden bei Verwendung lösbarer statischer Verbindungen und bietet alternativ eine einfache Umnutzungsfähigkeit für nachhaltig geplante Gebäude. Ein Allround-Werkstoff, der sich haptisch allen möglichen Anforderungen anpasst und mit Glas und Beton harmoniert.

Aluminium Stewardship Initiative (ASI)

Je mimo jakoukoliv pochybnost, že je hliník velmi udržitelný materiál. Neboť při produkci primárního hliníku se v současnosti používá velký objem obnovitelných energií, produkuje se tudíž výrazně méně skleníkových plynů než dříve, a v mnoha oblastech těžby bauxitu se zohledňuje lokální biologická rozmanitost, jakož i zájmy místního obyvatelstva z hlediska sociální udržitelnosti. Stále více výrobců a uživatelů se navíc zapojuje do komplexní recyklace hliníkových produktů. Dobrovolné a globálně činné zájmové sdružení ASI („Aluminum Stewardship Initiative“) nyní definuje nové transparentní standardy pro uznání hliníku coby udržitelného materiálu v rámci komplexního hodnotového řetězce.

Jako zakládající člen spolupracuje Schüco v rámci ASI s největšími světovými producenty hliníku, jakými jsou např. Hydro, Alcoa, Rusal nebo Rio Tinto, s významnými odběrateli hliníku, jako např. BMW, Audi a Jaguar Land Rover, a se svazy průmyslu a významnými nevládními organizacemi, jako WWF a IUCN (mezinárodní Unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů). ASI chce podporovat udržitelné hospodaření s hliníkem, a to vytvářením celosvětově platných standardů udržitelnosti pro těžbu, produkci, používání a recyklaci hliníku v rámci komplexního hodnotového řetězce. ASI a její členové tak dobrovolně přebírají více odpovědnosti vůči současným i budoucím generacím, podporují ochranu klimatu, angažují se v boji za zachování biologické rozmanitosti a chrání zájmy lidí v oblastech těžby bauxitu a produkce hliníku.

Všichni zúčastnění partneři navíc snižují svá obchodní rizika, zlepšují svou pověst a aktivně se angažují ve zpřísňování environmentálních předpisů. Potřebná pravidla, standardy a doklady vytvořené v rámci ASI mají být postupně implementovány počínaje koncem roku 2017.

Další informace: www.aluminium-stewardship.org

Udržitelnost produktů Schüco a u nich použitých materiálů je doložena také nezávislou studií materiálů:


Ověřovat. Plánovat. Pro lepší budoucnost.

Schüco sanační kalkulátor

S pomocí jednoduché kalkulačky si můžete snadno a rychle spočítat ekonomické dopady sanace budovy již od fáze plánování.

Trvalá udržitelnost

Stáhnout si prospekty

Fassade

Podívejte se na aktivity z oblasti trvalé udržitelnosti, kterými Schüco odpovídá na aktuální otázky dneška.