Co hledáte?
...

360° cyklus udržitelnosti u Schüco

Zákon o veřejných zakázkách, náklady životního cyklu a šetření přírodních zdrojů

Nový zákon o veřejných zakázkách pro udržitelnost veřejných budov

V dubnu 2016 vydala německá spolková vláda nový zákon o zadávání veřejných zakázek (Regulace zadávání veřejných zakázek – VgV) a naplnila tak nařízení Evropské unie z roku 2014. VgV mimo jiné v § 59 reguluje, že veřejný zadavatel může v kritériu pro zadání zakázky „Náklady“ předepsat zohlednění „nákladů životního cyklu“.

Při posuzování nabídky se pak vedle pořizovacích nákladů počítají také výdaje spojené s užíváním (spotřeba energií a zdrojů), náklady na údržbu, náklady spojené s koncem životnosti (demolice, likvidace, recyklace) jakož i externí výdajové efekty spojené se znečištěním životního prostředí (emise skleníkových plynů). VgV tak vytváří legislativní předpoklady pro požadavky zákazníků ohledně technické a ekonomické udržitelnosti na základě objektivních kritérií.

.

Lehké obvodové pláště a náklady v průběhu životního cyklu

Ve fasádním plášti se často promítne zásadní část výše nákladů spojených s životností objektu. Na počátku jsou sice poměrně vysoké pořizovací náklady hlinkových oken a fasády či ventilačních systémů. Kalkulace budov však bude vypadat úplně jinak, započteme-li nízkou energetickou spotřebu, minimální výdaje za údržbu, jakož i využití odpadového materiálu při likvidaci a recyklaci budovy v řádech několika desítek let.

Při tomto způsobu cyklické analýzy je kromě toho nutno v kalkulaci zohlednit komfort na pracovišti a vysokou produktivitu zaměstnanců v optimálně odvětrávaném pracovišti, jen tak získáte relevantní rozhodovací kritéria. K tomu patří také spolupráce Schüco s WWF (World Wildlife Fund) a ASI (Aluminium Stewardship Initiative), která zprůhlední komplexní řetězec dodávek hliníku založený na ekologických a sociálních kritériích. Tyto hodnotově orientované perspektivy moderního stavitelství podporuje Schüco svým rozsáhlým konceptem 360° udržitelnosti.

360° přístup, ochrana přírodních zdrojů a Cradle to Cradle

S aplikováním přístupu 360° udržitelnosti nabízí Schüco okenní a fasádní systémy pro šetrné, ekonomické a udržitelné stavitelství se všemi potřebnými technickými podklady a doklady. Požadavkem je, vytvořit humánní a zdravotně nezávadné pracovní a životní prostředí, snížit spotřebu energií na minimum a maximálně snížit čerpání přírodních zdrojů. To se týká celého životního cyklu příslušného produktu: od jeho výroby a fáze užívání, až po jeho recyklaci.

Moderní stavební technologie musí splňovat vysoké nároky kladené na design, komfort a bezpečnost. Moderní budova kromě toho musí svou tepelnou izolací a optimálním odvětráváním snižovat emise CO2. Jejich inteligentní konstrukce tvořená z recyklovatelných stavebních prvků navíc zaručuje plnohodnotnou recyklaci po dosažení jejich životnosti, což v konečném efektu velmi přispívá k úspoře drahocenných prvotních surovin. Tento princip „Cradle to Cradle“ (C2C) je významným konceptem pro stále více produktů značky Schüco.

Ověřovat. Plánovat. Pro lepší budoucnost.

Schüco sanační kalkulátor

S pomocí jednoduché kalkulačky si můžete snadno a rychle spočítat ekonomické dopady sanace budovy již od fáze plánování.

Trvalá udržitelnost

Stáhnout si prospekty

Fassade

Podívejte se na aktivity z oblasti trvalé udržitelnosti, kterými Schüco odpovídá na aktuální otázky dneška.