Co hledáte?

ISO 9001

Úspěšná certifikace Schüco systému řízení kvality dle DIN EN ISO 9001

Již v prosinci 1992 byl Německou společnosti pro certifikaci systému řízení (DQS) poprvé certifikován systém řízení kvality společnosti Schüco International KG, a to podle mezinárodní normy systému řízení ISO 9001. Od té doby probíhá každoroční přezkoušení.

Norma ISO 9001 stanovuje požadavky, které musí splnit řízení kvality příslušného podniku. Jsou transparentně stanoveny kompetence a pracovní postupy, přičemž ISO 9001 zadává jejich rámec. Od revize v říjnu 2015 se tato norma strukturálně zaměřuje na High Level Structure, základní strukturu norem systému řízení stanovenou direktivou ISO.

Certifikovaný systém řízení vyžaduje od firem jak dodržování legislativních požadavků, tak i definování pravidel a postupů a sledování stanovených cílů uvnitř podniku.

Cílem je nejen optimalizace interních podnikových procesů s ohledem je jejich na kvalitu a servis, procesy Schüco by kromě toho měly podporovat spolupráci se zákazníky a dodavateli.

Certifikát DQS ISO 9001 představuje na mezinárodním trhu uznávaný doklad fungujícího systému řízení.
S certifikátem DQS Schüco dokládá, že byly zohledněny a dodrženy veškeré relevantní požadavky ISO 9001 týkající se systému řízení kvality.


DQS-certifikát ISO 9001 anglicky (pdf, 710,2 KB)

Ověřovat. Plánovat. Pro lepší budoucnost.

Schüco sanační kalkulátor

S pomocí jednoduché kalkulačky si můžete snadno a rychle spočítat ekonomické dopady sanace budovy již od fáze plánování.

Trvalá udržitelnost

Stáhnout si prospekty

Fassade

Podívejte se na aktivity z oblasti trvalé udržitelnosti, kterými Schüco odpovídá na aktuální otázky dneška.