Co hledáte?

ISO 14001

Úspěšná certifikace Schüco systému environmentálního managementu dle DIN EN ISO 14001

V prosinci 2013 byl Německou společnosti pro certifikaci systému řízení (DQS) poprvé certifikován systém environmentálního managementu společnosti Schüco International KG se sídlem v Bielefeldu, a to podle mezinárodní normy ekologického managementu ISO 14001. Od té doby probíhá každoroční přezkoušení.

Mezinárodní norma environmentálního managementu ISO 14001 umožňuje nejrůznějším organizacím rozvíjet a realizovat jejich systémy environmentálního managementu a adekvátní cíle udržitelnosti. Předmětem této normy je kontinuální proces zlepšování na principu „Plan-Do-Check-Act“ (PDCA), který podporuje dosažení vytyčených environmentálních cílů a probíhajících inovací.

Certifikovaný systém environmentálního managementu vyžaduje od firem jednak dodržování legislativních ekologických požadavků, na druhé straně pak definování a dodržování stanovených dobrovolných ekologických cílů uvnitř podniku. Cílem Schüco je nejen optimalizace interních firemních procesů s ohledem na zásahy do životního prostředí. Produkty a procesy Schüco by měly podporovat také zákazníky a dodavatele při efektivním nakládání se zdroji energií.

Certifikát DQS ISO 14001 představuje na mezinárodním trhu uznávaný doklad fungujícího systému environmentálního managementu. Systém certifikace budov BREEAM např. vyžaduje doklad certifikovaného environmentálního managementu pro použité stavební produkty. S certifikátem DQS Schüco dokládá, že již během vývoje svých produktů byly zohledněny a dodrženy veškeré relevantní požadavky týkající se životní prostředí.

Ekologické cíle společnosti Schüco stanovují snižování spotřeby přírodních zdrojů a emisí za účelem ochrany zákazníků, spolupracovníků a životního prostředí. V sídle v Bielefeldu se jedná konkrétně o emise hluku a ovzduší, vypouštění odpadů do spodních vod, zatěžování půdy, produkci odpadu a spotřebu základních surovin.


DQS-certifikát ISO 14001 anglicky  (pdf, 199,7 KB)


Ověřovat. Plánovat. Pro lepší budoucnost.

Schüco sanační kalkulátor

S pomocí jednoduché kalkulačky si můžete snadno a rychle spočítat ekonomické dopady sanace budovy již od fáze plánování.

Trvalá udržitelnost

Stáhnout si prospekty

Fassade

Podívejte se na aktivity z oblasti trvalé udržitelnosti, kterými Schüco odpovídá na aktuální otázky dneška.