Co hledáte?
 • Architekti
 • Magazín
 • Omezovač otevření Schüco – připraven pro nové zkušební směrnice ift
...
 • Architekti
 • Magazín
 • Omezovač otevření Schüco – připraven pro nové zkušební směrnice ift
Magazine

Omezovač otevření Schüco – připraven pro nové zkušební směrnice ift

Moderní architektura v oblasti bytové a komerční výstavby je v současnosti ovlivňována puristickým fasádním designem s velkoformátovými skleněnými plochami. To vyžaduje okenní systémy, které se vyznačují štíhlým čistým designem, maximální bezpečností a všeobecným komfortem.

Oeffnungsbegrenzer
Ochrana proti vypadnutí
Ochrana proti vypadnutí

Důležitým článkem je omezovač otevření Schüco, který architektům a projektantům poskytuje rozhodující plus: v kombinaci s kováním a profilovými systémy Schüco lze realizovat „čistou“ fasádu s okny ve výšce podlaží – bez rušivých prvků, jakými jsou francouzské balkony či tyče zábradlí. S aktuální generací omezovačů otevření vybavených nebo nevybavených zámkem nabízí Schüco designové řešení, které splní všechny požadavky nových směrnic ift pro „Hodnocení oken se zabezpečením proti vypadnutí“. Potřebné technické vlastnosti pro případné schválení stavebními úřady zkontroloval a zdokumentoval nezávislý institut na základě aktuálně doporučených opatření.


Určená pozice


Omezovač otevření Schüco brání mechanicky otevření příslušného okna do většího, než pevně stanoveného úhlu (pozice). Rozteč otevření okenního křídla přitom může u všech aplikačních tříd – od „Vymezeného otevření“ až po „Bezpečnost dětí“ – činit maximálně 89 milimetrů. Větší rozteče otevření jsou povoleny u instalací na ostění nebo sloupku.

Co přesně dokáže omezovač otevření:

 • Maximální spárovou rozteč otevření okna lze u omezovače otevření stanovit individuálně.


 • Maximální rozteč otevření (pro potřeby čištění) může činit až 90 stupňů – v závislosti na individuální konfiguraci elementu.


 • Bezpečnostní zámek se uzamkne automaticky. To je dalším plusem v oblasti bezpečnosti. Neboť např. po provedení údržby nebo vyčištění okna není nutné omezovač otevření znovu zaktivovat.


 • Speciální šrouby značně ztěžují případnou manipulaci s omezovačem otevření.
Omezovač otevření umožňuje i ve vyšších patrech neomezený výhled z oken s výškou podlaží. Vynechat proto lze zábradlí i francouzské balkony. • Integrovaná zábrana proti přibouchnutí udržuje křídlo otevřené i za slabého průvanu a poskytuje tak dodatečný komfort neomezeného odvětrávání.


 • Omezovač otevření Schüco je kompatibilní s okenními systémy Schüco AWS a kováním Schüco SimplySmart (svrchní hrana závěsů) a Schüco AvanTec SimplySmart (skrytá hrana závěsů).


 • Omezovač otevření Schüco je testován dle DIN EN 131265 pro následující aplikační třídy: 5/1 Vymezený omezovač, 5/4 Vymezený omezovač z důvodu bezpečnosti, 5/6 Vymezený omezovač z důvodu bezpečnosti děti.


 • Omezovač otevření Schüco byl navíc testován z hlediska požadavků na vlastnosti zábran proti pádu – v souladu se zkušební směrnicí ift a na základě aktuálně doporučených opatření.

Uživatelský komfort a zabezpečení

Uživatelský komfort a zabezpečení

Optimalizované zabezpečení: omezovač otevření se v koncové poloze automaticky uzamkne – po vytažení klíče ze zámku. Proto je třeba okno např. po provedení údržby pouze zavřít, aby se obnovila bezpečnostní funkce omezovače otevření. Tím je eliminována chybná funkčnost v případě zapomenutí uzamčení. Nevytažený klíč navíc opticky signalizuje bezpečnostní riziko.

Další zvýšení uživatelského komfortu představuje integrovaná zábrana proti přibouchnutí, takže okenní křídlo zůstane otevřené i za mírného průvanu, díky čemuž je zajištěno neomezené odvětrávání.

Široká škála použití – díky systémové kompatibilitě Schüco

Široká škála použití – díky systémové kompatibilitě Schüco

Kompatibilita omezovače otevření se systémovou platformou Schüco poskytuje architektům a projektantům obrovskou koncepční volnost při plánování náročných fasádních řešení s okenními elementy o výšce podlaží vyžadující zabezpečení proti vypadnutí. Omezovač otevření lze kombinovat s hliníkovými okenními systémy Schüco AWS v otvíravé variantě a systémy kování Schüco SimplySmart (svrchní hrana závěsů) a Schüco AvanTec SimplySmart (skrytá hrana závěsů).

Normy a směrnice - servis pro partnery Schüco

Normy a směrnice - servis pro partnery Schüco

Okna, která se otvírají a musí být zabezpečena proti vypadnutí, nejsou stavební produkty upravené dle §17 vzorového stavebního řádu (MBO). Proto je vyžadován certifikát použitelnosti pro každou oblast použití – např. schválení v jednotlivých případech (ZiE) dle §20 MBO nejvyšším stavebním úřadem jednotlivých zemí. Aby schválení ZiE na základě požadavků příslušného objektu proběhlo co nejrychleji, poskytuje Schüco svým partnerům všechny k tomu potřebné podklady.

Použití produktu: pokyny pro provozovatele budov a partnery Schüco

Použití produktu: pokyny pro provozovatele budov a partnery Schüco

Pro použití oken Schüco s omezovačem otevření je třeba dodržet dva důležité pokyny: provozovatel budovy musí být prokazatelně informován o nezbytné údržbě a funkčních zkouškách okna, kování a omezovače otevření, a to předáním kolaudačních dokumentů nebo pokynů k údržbě při přejímce stavby. Bezpečný provoz budovy – a tedy i oken – musí být navíc zajištěn prostřednictvím zdokumentovaných cyklů údržby. Omezovač otevření smí odblokovat pouze provozovatelem budovy speciálně zaškolený personál, a to jen např. za účelem čištění oken. Další bezpečnostní opatření pro personál provádějící čištění a údržbu zcela otevřených oken je nutno zkoordinovat a naplánovat se stavebním úřadem. „Normální“ používání je povoleno pouze v zabezpečeném stavu.

Máte dotazy?