Co hledáte?
...
Magazine

Gira a Schüco: Komplexně integrovaný Smart Building

Společnosti Gira a Schüco sjednaly rozsáhlou spolupráci v oblasti Smart Building (chytrých budov). Obě firmy tak spojily své silné stránky v oblasti zesíťovaného technického vybavení objektů a spolupracují v rámci tohoto tržního segmentu. Cílem je propojit zesíťované obvodové pláště s chytrými řídícími funkcemi v budově – a řídit je z jedné společné platformy. Došlo tak k vytvoření chytrých aplikací např. pro přístup, ventilaci, hospodaření s energií, řízení osvětlení a zastínění, či nejrůznější komfortní funkce domovní techniky.

AWS Barrierefrei

Obě značky se v rámci své spolupráce zaměřují především na architekty a rozhodovatele při realizaci projektů v oblasti veřejné nebytové a individuální luxusní bytové výstavby. Zatímco Gira se zaměřuje na inteligentní řízení v budovách, odborné znalosti Schüco spočívají v zesíťování celého fasádního pláště. Díky harmonické interakci systémů obou společností dochází k výraznému zjednodušení uceleného architektonického plánování. Technickým základem pro integraci příslušných produktů by měl být přední globální standard KNX, na jehož vývoji se Gira podílela, stejně jako další otevřené standardy v oblasti dveřní audio/video komunikace. Díky tomu jsou domy vybavené inteligentními systémy Gira a Schüco připravené pro budoucí doplňky a dovybavení.


Přečtěte si Info-Brožuru (pdf, 1014,6 KB) o spolupráci mezi společnostmi Gira a Schüco.

Chytrá řešení pro Vaše stavební záměry

Co vše lze realizovat pomocí našich chytrých řešení značky Gira a Schüco Vám ukáží naše detailní prezentace.

Digitalizace mění budovy

Digitalizace mění budovy

Digitalizace mění budovy

Internet of Things propojuje přístroje a zařízení, které v současnosti pracují v budově pouze samostatně. V současnosti je jich po celém světě nainstalováno přibližně 26 miliard a jejich zesíťování představuje relevantní přidanou hodnotu.  Neboť díky inteligentně zesíťované domovní technice mohou budovy lépe uspokojit zvýšené požadavky svých uživatelů  pokud jde o pohodlí, zabezpečení a úsporu energií. Zvýšit a zaručit lze navíc udržitelnost a budoucí životaschopnost nemovitosti. Proto se Gira a Schüco tohoto vývoje nejen chopili, ale celou řadu let ho aktivně ženou vpřed.

Základním požadavkem je Smart Building

Základním požadavkem je Smart Building

Celá řada kancelářských, administrativních a průmyslových objektů je již vybaveno systémy inteligentního řízení budov. Výhody jejich efektivity a bezpečnosti jsou přitom velmi zřejmé. Chytré technologie si však již našly cestu i do oblasti bytové výstavby. 80 % Němců již ví, co znamená pojem Smart Home (chytrá domácnost), 60 % z nich již má doma nějaké chytré zařízení. Do roku 2020 by mělo v Německu být kolem 1,45 milionu chytrých obytných budov. Inteligentní technické vybavení objektů je základním požadavkem dnešních budov - stejně jako kompatibilita jednotlivých komponentů v současném zesíťovaném světě. Schüco a Gira společně táhnou tento vývoj kupředu.

Chytré standardy

Chytré standardy

Možnosti digitálního zesíťování jsou prakticky neomezené. Ale ne všechny funkce v budově vytvářejí udržitelnou přidanou hodnotu. Stejně jako celá řada samostatných řešení. Proto se společnosti Gira a Schüco rozhodly využít své spolupráce k položení základu komplexního plánování inteligentních budov - inteligentní fasádní pláště a inteligentní řízení funkcí v budově z jednoho zdroje. To sjednocuje základní komponenty a současně vytváří předpoklady pro základní inteligentní potenciál: přístup, odvětrání, řízení energií, řízení osvětlení a zastínění a řadu dalších komfortních funkcí.

Ne vše, co je zesíťované, je současně chytré.

Ne vše, co je zesíťované, je současně chytré.

Stejně tolik, kolik je možností inteligentního řízení budov, je i technických standardů, na jejichž základě je zesíťování jednotlivých zařízení realizováno. To vytváří ostrovní systémy nejen v jednotlivých funkčních světech, nýbrž také v rámci různých řídicích platforem. Schüco a Gira chtějí i zde udat směr – a to uznáním předního světového standardu KNX. 56 % všech chytrých budov je zesíťováno na bázi KNX, k tomuto standardu se přihlásilo více než 400 výrobců. Díky tomu jsou domy vybavené inteligentními systémy Gira a Schüco připravené pro budoucí doplňky a dovybavení.

Zabezpečení dostává nový rozměr

Zabezpečení dostává nový rozměr

Inteligentní budovy sice zajišťují větší bezpečnost – díky ochraně proti vniknutí a snížením rizika úrazu, ovšem mohou se stát také zdrojem nebezpečí – kvůli případnému nedostatečnému zabezpečení dat. Schüco a Gira proto sází na nejvyšší standardy v oblasti zabezpečení a šifrování – neboť k inteligentní budově má ​​být zajištěn nepřetržitý přístup na dálku. Nejlepší předpoklady k tomu nabízí Gira S1. Tuto platformu a veškeré inteligentní vybavení budovy by proto měla instalovat profesionální kvalifikovaná firma. Schüco a Gira k tomu nabízí speciálně vyškolené partnerské firmy, které pokrývají celou oblast Německa.

Design a funkčnost

Design a funkčnost

Zesíťované přístroje a systémy by měly i po designové stránce pocházet z jednoho zdroje. Schüco a Gira již řadu let spojuje důsledný design produktů. To jasně dokládá celá řada ocenění a úzká spolupráce s předními architekty. V digitálním věku se design týká také intuitivního uživatelské rozhraní ovládacích jednotek – a schopnost ovládat funkce konvenčně ručním a nástěnným přepínačem, ale také současně prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu a počítače – a to jak lokálně, tak i na dálku, a také samozřejmě hlasovými příkazy. Inteligentní kombinace čistých tvarů a intuitivního ovládání.

"Skutečně chytří jsou pouze ti, kteří zesíťování vnímají jako příležitost. Gira a Schüco společně dokazují, jaké možnosti nabízí Smart Building. Komplexní integraci, zesíťování a čistý design."

Andreas Engelhardt, osobně ručící společník ve funkci jednatele Schüco International KG

"Každý, kdo se chce v tempu a kvalitě udržet ve stále se rychleji globalizujícím světě, musí nalézt partnery, kteří sdílí zvědavost, nadšení a vědomosti. Pro společnost Gira je takovým partnerem Schüco. Společně bychom chtěli nově definovat Smart Building."

Dirk Giersiepen, jednatel společnosti Gira – Giersiepen GmbH & Co. KG

Gira: komplexní řešení technického vybavení objektů

Gira je pojmem v oblasti inteligentního řízení budov. Společnost založená v roce 1905 nabízí širokou paletu produktů a systémů – od klasické elektroinstalace až po velké zesíťované projekty. Spínače a zásuvky v několikrát oceněném designu, řídicí centrály pro chytré domy v podobě serveru Gira Home nebo Gira X1, ovládání pomocí inteligentních tlačítek, nástěnný displej G1 nebo velká 19palcovou obrazovku, bezpečnostní systém Gira Alarm Connect nebo kompletní sortiment z oblasti dálkové komunikace s dveřmi – společnost z Radevormwaldu nabízí komplexní řešení technického vybavení objektů.

Přední architekti vyjadřují svůj názor v DAB SmartTalk

Zde si můžete každý měsíc poslechnout nový rozhovor.