Schüco Sök
Unbenannt

Hur European Green Deal i grunden förändrar reglerna inom byggsektorn

European Green Deal, med målet att uppnå klimatneutralitet till 2050, innebär betydande förändringar i kraven på framtidens byggnader. CO₂ blir en ny valuta och en byggnads CO₂-värde är en viktig faktor i alla framtida investeringar och anbud.

Schueco CO₂ Neutral

Avgörande faktor för framtida lönsamhet: skräddarsydd hantering av koldioxidutsläpp

I den framtida bedömningen av byggnader kommer allt att kretsa kring GWP värdet – byggnadens globala miljöpåverkan under hela dess livslängd. Från den 1 januari 2027 måste den "globala uppvärmningspotentialen" beräknas för varje byggnad som ett GWP-värde och detta kommer att behöva deklareras i den övergripande energieffektivitetscertifieringen.

Detta krav kommer att gälla för nya byggnader med en användbar yta på över 2000 m² och från 2030 för alla nybyggnationer. Förmågan att hantera GWP värdet och uppföra koldioxidneutrala byggnader kommer därför vara avgörande framöver.

Schüco Carbon Control: projektspecifik CO₂-minskning i alla byggfaser

Schüco Carbon Control gör önskan om ett minskat koldioxid i en byggnad hanterbar. Genom att använda den modulära byggstensprincipen möjliggör den en byggnadsspecifik CO₂-reduktion i alla byggfaser från design och planering till konstruktion, drift och återvinning. Genom vårt omfattande utbud, som sammanför de CO₂-reducerande produkterna och tjänsterna från Schüco, hjälper vi aktivt de som är inblandade i byggandet att följa de klimatpolitiska aspekterna av byggregleringskrav under hela en byggnads livscykel.

CO₂-Minimierung

Design to Decarb

Build to Decarb

Operate to Decarb

Recycle to Decarb

Schüco Carbon Control Phasen
Carbon Control Phase Design
Carbon Control Phase Build
Carbon Control Phase Operate
Carbon Control Phase Recycle

Vi stödjer våra partners på vägen mot en CO₂-neutral framtid

Schüco Carbon Control tillåter arkitekter, tillverkare och investerare att möta de ökande hållbarhetskraven som ställs i lag och som efterfrågas av kunder genom att hitta lämpliga konkurrenskraftiga lösningar på allt mer komplexa anbud och undvika investeringsrisker.

Dekarbonisierungs-Lösungen für Architekten
Lösningar för arkitekter

Schüco Carbon Control tillåter arkitekter och planerare ett betydande inflytande över CO₂-utsläppen och därmed den framtida livskraften för en byggnad. Detta genom byggnadens form, konstruktion, materialval och funktionalitet hos dess integrerade system.

Dekarbonisierungs-Lösungen für Verarbeiter
Lösningar för tillverkare

Schüco Carbon Control gör det möjligt att minimera CO₂-utsläpp och möta marknadens ökande krav på CO₂ genom att bland annat använda material med reducerad CO₂.

Lösningar för investerare

Värdet av en byggnad kommer i framtiden att definieras av dess koldioxidavtryck genom alla faser av dess livscykel. Med Schüco Carbon Control kan investerare, planerare, operatörer och användare kontrollera detta avtryck från det omfattande planeringsstadiet och den effektiva byggprocessen till den kostnadseffektiva driften och eventuell återgång till materialcykeln. Detta bidrar till att säkra investeringar på lång sikt eftersom ökad vinst och områdesproduktivitet är viktiga fokusområden.

Thomas Schlenker, Schüco

“We can only achieve the major goal of a circular economy in the building industry with climate-neutral buildings if our entire process is sustainable, covering the planning, building and operation of buildings and returning the materials used into the material cycle following demolition.” 

Dr. Thomas Schlenker, Senior Vice President, Digitalisation & Sustainability, Schüco

Varför Schüco Carbon Control?

Det finns många goda skäl till att designa och genomföra byggprojekt med Schüco Carbon Control. Med våra produkter och tjänster för ett minskat koldioxidavtryck stöttar vi byggprojektets alla faser.

Koldioxidavtryck genom ett knapptryck

När som helst under planerings- och byggprocessen erbjuder vårt 3D-beräkningsprogram SchüCal användarna full transparens och information angående CO₂-värdena i projektet.

Energi

Genom att bli sin egen energileverantör minskar en byggnad de CO₂-utsläpp som krävs för dess drift. Solceller och BIPV-moduler är en effektiv lösning för framtidssäkrade byggnader som kommer att löna sig för investerare, användare och miljö.

Material

Genom att välja rätt material kan man aktivt påverka nivån på de inbyggda utsläppen. Schüco erbjuder aluminium med lågt koldioxidavtryck (LC), samt ultralågt koldioxidavtryck (ULC) som aktivt bidrar till en specifik byggnads koldioxidavtryck.

FAQ

Vad innebär European Green Deal för byggbranschen?

Vad innebär European Green Deal för byggbranschen?

Genom  European Green Deal har EU åtagit sig att bli klimatneutralt till 2050. Att kontrollera och minska CO₂ blir därför en viktig faktor i byggbranschen som förbinder sig att erbjuda klimatoptimerade och klimatneutrala byggnader.

Varför är det så viktigt att övervaka CO₂?

Varför är det så viktigt att övervaka CO₂?

European Green Deal strävar efter att minska utsläppen av växthusgaser med 55 % till 2030 och uppnå klimatneutralitet till 2050. EU:s krav på CO₂-minskning gäller från 2027 för nybyggen med över 2000 m² användbar yta och från 2030 för alla nybyggnationer.

Vad innebär GWP-värde?

Vad innebär GWP-värde?

GWP-värdet kvantifierar en byggnads "globala uppvärmningspotential" – CO₂-utsläppen från Embodied Carbon och Operational Carbon – över hela dess livslängd. GWP-värdet uttrycks som CO₂e, eller CO₂-ekvivalenten.


Vad är Carbon Control?

Vad är Carbon Control?

Schüco Carbon Control är en modulär lösning bestående av produkter och tjänster som gör det möjligt att styra CO₂-avtrycket på en byggnad på ett projektspecifikt plan. Lösningen täcker hela byggnadens livscykel och Schüco arbetar med att stödja arkitekter, planerare och entreprenörer i att enkelt och snabbt kunna beräkna specifika CO₂-värden för planering-, bygg- och driftfasen samt återanvändning och återvinning när byggnaden ska renoveras eller rivas.


Schüco Carbon Control är uppbyggd kring de fyra faserna av byggnadens livscykel: Design to Decarb, Build to Decarb, Operate to Decarb och Recycle to Decarb.


I lösningen ingår också två nya aluminiumprodukter, Schüco Low Carbon (LC) och Schüco Ultra Low Carbon (ULC), som har ett avsevärt minskat CO2-avtryck. GWP (Global Warming Potential = CO2e-värden) för dessa produkter är under 4,9 kg CO2e/kg aluminium för LC och under 2,7 kg CO2e/kg aluminium för ULC för år 2023.


Schüco lägger stor vikt vid att vara transparent och noggrann och visar därför CO2e-avtrycket för de faktiska profilerna. Förutom GWP-värdet för aluminiumet i göten, ger processen med extrudering av profiler ett betydande bidrag till det totala GWP-värdet. Både energianvändningen och typen av energi som används i denna process kan öka GWP-värdet avsevärt. Schüco redovisar därför CO2e-avtrycket för de faktiska profilerna och inte enbart på de obearbetade aluminiumgöten. De kommande åren förväntas CO2-avtrycket för LC och ULC successivt att minska genom en större andel återvunnet material och mer energioptimerade processer.


Utöver produkterna erbjuder Schüco även programvaran SchüCal, som är en 3D-beräkningsprogram för Schücos system. Mjukvaran har en ny funktion som gör att CO2-avtrycket kan beräknas i realtid under hela planeringen av en byggnad. Detta gör det möjligt att dela GWP-värdet av konstruktionen och materialvalet med planerare, byggcertifieringsorgan och investerare i form av en EPD.


Schüco erbjuder också genom vårt Carbon Control Consulting Team stöd och råd i detta ämne till partners och arkitekter över hela världen.