Schüco Sök
Das richtige Material

SCHÜCO CARBON CONTROL

Välj rätt material

Tillsammans med att välja bästa möjliga fasadkonstruktion och ett lämpligt fasadsystem har användning av CO₂-optimerade material också en betydande inverkan på en byggnads koldioxidavtryck.


Hybridkonstruktioner som att kombinera trä och aluminium kan också bidra till att minska koldioxidavtrycket. Men när du väljer ett lämpligt material med minsta möjliga koldioxidavtryck måste du kontrollera om materialet är rätt för de specifika byggnadskraven och om det kan fylla sin funktion.

Material med minskat CO₂

Schüco low carbon (LC) aluminium

Aluminiumprofiler med låga koldioxidutsläpp har ett GWP-värde på under 4,47 kg CO₂-e/kg aluminium för 2023. Under efterföljande år kommer koldioxidavtrycket för LC också att gradvis minska.

Schüco ultra-low carbon (ULC) aluminium

Aluminiumprofiler med ultralåg koldioxid har ett GWP-värde på under 2,27 kg CO₂-e/kg aluminium för 2023. Under de följande åren kommer koldioxidavtrycket för ULC successivt att minska.

Material med reducerad CO₂

Genom att välja rätt material kan tillverkarna aktivt påverka nivån på inbyggda utsläpp. Schüco erbjuder aluminium med extra lågt koldioxidavtryck. Schüco erbjuder två nya aluminiumprodukter. Detta innebär att, beroende på det enskilda projektanbudet, kan profiler med särskilt låga CO₂-värden erbjudas och kostnadsberäknas med SchüCal. De nya produkterna möjliggörs genom användning av återvunna råvaror och grön el i produktionen av aluminiumet. 


ULC - Schüco Ultra Low Carbon Aluminium 

Just nu redovisar våra aluminiumprofiler med ultralågt koldioxidavtryck (ULC) ett GWP-värde på mindre än 2,27 kg CO₂e per kg aluminium. Under de kommande år kommer koldioxidavtrycket för ULC successivt att minska ytterligare.


LC - Schüco Low Carbon Aluminium 

Just nu redovisar våra aluminiumprofiler med lågt koldioxidavtryck (LC) ett GWP-värde på mindre än 4,47 kg CO₂e per kg aluminium. Under de kommande år kommer koldioxidavtrycket för LC successivt att minska ytterligare.


Grunden för vårt transparenta GWP-värde

När man beräknar CO₂e-fotavtrycket för en byggnad är det GWP-värdet (global warming potential eller CO₂e) för materialet som används av relevans. Schüco värdesätter transparens och anger CO₂e-avtrycket för den faktiska planerade profilen. Extrudering av aluminiumämnen ökar profilens GWP-värde med upp till cirka 30 %, så GWP-värden som anges för ämnet enbart är felaktiga.

Cradle to Cradle-certifierade system

Cradle to Cradle-produkter och produktionsprocesser kräver radikalt nytänkande och omfattande, framåtblickande planering – från produktion av råvaror och användningsfasen till demontering, bearbetning och återanvändning som råvara. Det måste finnas bevis på att alla material som används är fria från föroreningar och producerade med förnybar energi så att de är säkra och inte skadar människor eller miljö.


Med 76 certifierade system leder Schüco vägen inom Cradle to Cradle i byggbranschen. Hållbara byggnader är framtiden. Det är därför extra viktigt för Schüco att materialet aluminium produceras och används på ett miljövänligt och socialt medvetet sätt. Som en av grundarna av Aluminium Stewardship Initiative (ASI) tar Schüco aktivt ansvar för en hållbar värdekedja i aluminium.