Schüco zoeken

Schüco Carbon Control

Volledig transparante CO₂-waarden met SchüCal

Met één druk op de knop de Carbon Footprint bepalen: dat is de nieuwe functie in de SchüCal 3D calculatie software. Het geeft gevelfabrikanten een volledig inzicht over de CO₂-waarden van de materialen en gevelelementen die in een gebouw toegepast gaan worden. Het kan worden gebruikt om op elk moment tijdens het planningsproces de specifieke CO₂e-waarde van de componenten te berekenen. Dit maakt het mogelijk om de GWP-waarde (Global Warming Potential = CO₂e-waarde) van materialen en constructies in realtime te verifiëren en te optimaliseren.


Gevelfabrikanten kunnen SchüCal ook gebruiken om de steeds vaker voorkomende vragen van architecten en investeerders naar certificaten zoals LEED, BREEAM, QNG of DGNB in ​​de vorm van een EPD (Environmental Product Declaration) te delen met anderen betrokken in het bouwproces. Deze EPD's leveren exacte gegevens over de CO₂-voetafdruk van een systeem - zoals de gevelelementen - en fungeren als bewijs voor de duurzaamheidscriteria die aan een gebouw worden gesteld in het kader van milieuverklaringen. Deze verklaringen maken het fabrikanten eenvoudiger om bouwcertificaten op te stellen en te voldoen aan de in de specificaties vereiste emissiewaarden.