Schüco zoeken
Unbenannt

De transformatie naar een Europa met een duurzame en groene economie is al gaande

De European Green Deal, met als doel om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken, brengt ingrijpende veranderingen met zich mee aan de eisen die gesteld worden aan gebouwen. CO₂-reductie wordt de nieuwe maatstaf en de CO₂-waarde van een gebouw is een van de belangrijkste factoren bij alle toekomstige investeringen in duurzame projecten en aanbestedingen in de bouw.

Schueco CO₂ Neutral

Toekomstig bouwen: gebouwspecifieke CO₂-reductie zal de bepalende factor worden

Bij de toekomstige beoordeling van gebouwen zal alles draaien om de ‘GWP-waarde’ – het aardopwarmingsvermogen van het gebouw gedurende zijn levensduur. Vanaf 1 januari 2027 wordt het verplicht om het ‘aardopwarmingspotentieel’ van elk gebouw als GWP-waarde te berekenen en dit te vermelden in de algemene energie-efficiëntiecertificering.


Deze eis geldt vanaf 2027 voor nieuwbouw met een gebruiksoppervlak van meer dan 2000 m² en vanaf 2030 voor alle nieuwbouw. Het vermogen om de GWP-waarde te beheren en dus zal de gebouwspecifieke CO₂-reductie essentieel zijn voor de duurzaamheid van gebouwen in de toekomst.

Schüco Carbon Control: gebouwspecifieke CO₂-reductie in alle fasen van de bouw

Carbon Control maakt de CO₂-uitstoot door de gevels van gebouwen beheersbaar. Door gebruik te maken van een modulair bouwsteenprincipe is een gebouwspecifieke CO₂-reductie mogelijk in alle fasen van de bouw – van ontwerp, constructie en gebruik tot recycling. Dit uitgebreide programma, brengt CO₂-reducerende producten en diensten van Schüco samen. Hiermee leveren wij een belangrijke bijdrage om te voldoen aan de klimaatambities van de bouwregelgeving gedurende de hele levenscyclus van een gebouw.

CO₂-Minimierung

Design to Decarb

Build to Decarb

Operate to Decarb

Recycle to Decarb

Carbon Control Phase Design
Carbon Control Phase Design
Carbon Control Phase Build
Carbon Control Phase Operate
Carbon Control Phase Recycle

We ondersteunen onze partners op weg naar een CO₂-neutrale toekomst

Met Carbon Control kunnen architecten en ontwerpers een aanzienlijke invloed uitoefenen op de CO₂-reductie en daarmee op de duurzaamheid van een gebouw. Door de vorm van het gebouw, de constructie van de gevel, de materialen, de functionaliteit en de indeling van de toe te passen gevelsystemen zorgvuldig te overwegen.

Dekarbonisierungs-Lösungen für Architekten
Oplossingen voor architecten

Met Carbon Control kunnen architecten en ontwerpers een aanzienlijke invloed uitoefenen op de CO₂-reductie en daarmee op de duurzaamheid van een gebouw. Onder andere door de vorm van het gebouw, de constructie van de gevel, de materialen, de functionaliteit en de indeling van de toe te passen gevelsystemen zorgvuldig te overwegen.

Dekarbonisierungs-Lösungen für Verarbeiter
Oplossingen voor verwerkers

Carbon Control maakt het gevelfabrikanten mogelijk om de CO₂-uitstoot te minimaliseren en te voldoen aan de toenemende eisen op het gebied van CO₂-reductie door het gebruik van CO₂-arme materialen.

Oplossingen voor investeerders

Door nieuwe EU-eisen veranderen de beoordelingen van onroerend goed. De waarde van een gebouw wordt in de toekomst bepaald door de CO₂-balans in alle fasen van de levenscyclus. Met Carbon Control kunnen investeerders, beheerders, exploitanten én gebruikers deze CO₂-balans beïnvloeden vanaf de planningsfase en het bouwproces tot en met de exploitatie en de uiteindelijke terugkeer van materialen in de materiaalkringloop. Dit helpt om investeringen op de lange termijn veilig te stellen, aangezien het verhogen van de winst en de productiviteit belangrijke uitgangspunten zijn.

Thomas Schlenker, Schüco

Thomas Schlenker, Schüco

“We kunnen het doel van een circulaire economie in de bouw alleen bereiken met klimaatneutrale gebouwen als het hele proces duurzaam is. Van ontwerp, planning, bouw en exploitatie van gebouwen tot het terugbrengen van de gebruikte materialen in de materiaalkringloop.”

Dhr. Thomas Schlenker, Senior Vice President, Digitalisation & Sustainability, Schüco

Waarom Carbon Control van Schüco?

Er zijn veel redenen om bouwprojecten met Carbon Control te ontwerpen en uit te voeren. Met onze CO₂-reducerende producten en diensten kan in alle fasen van de bouw en per project de meest optimale reductie van CO₂ door de gevels van gebouwen worden bereikt.

CO₂ voetafdruk met één druk op de knop

Op elk moment in het ontwerp- en bouwproces biedt onze 3D-berekeningssoftware SchüCal alle gebruikers volledige transparantie over de CO₂-waarden van de gebruikte materialen en gevelsystemen.

Energieopwekking

Door zelf energie te leveren, vermindert de CO₂-uitstoot van een gebouw drastisch. Het toepassen van in de gevel geïntegreerde zonnecellen (BIPV) zijn efficiënte en rendabele oplossingen voor investeerders, exploitanten en het milieu.

Materiaal

Door het juiste materiaal te kiezen, kunnen de betrokkenen bij het bouwproces actief invloed uitoefenen op het niveau van de emissies. Met profielen gemaakt van Low Carbon aluminium (LC) of Ultra Low Carbon aluminium (ULC) wordt een bijzonder lage CO₂-waarde bereikt.

FAQ

Wat betekent de Europese Green Deal voor de bouwsector?

Wat betekent de Europese Green Deal voor de bouwsector?

Met de Europese Green Deal heeft de EU zich gecommitteerd om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Het beheersen en verminderen van de CO₂-uitstoot wordt daarmee een belangrijke factor in de bouwsector, die zich inzet om klimaatgeoptimaliseerde en klimaatneutrale gebouwen aan te bieden.

Waarom is het zo belangrijk om CO₂ te monitoren?

Waarom is het zo belangrijk om CO₂ te monitoren?

De Europese Green Deal streeft naar een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 55% in 2030 en naar klimaatneutraliteit in 2050. De EU-eis voor CO₂-reductie geldt vanaf 2027 voor nieuwbouw met meer dan 2000 m² bruikbare ruimte en vanaf 2030 voor alle nieuwbouw.


Wat is de GWP-waarde?

Wat is de GWP-waarde?

De GWP-waarde kwantificeert het opwarmend vermogen (Global Warming Potential) van een gebouw. De basis voor het bepalen van de GWP-waarde omvat twee soorten CO₂-emissies: Embodied Carbon welke ontstaat gedurende de bouw van een project door de gebruikte materialen en Operational Carbon, die ontstaat tijdens het gebruik van het gebouw, bijvoorbeeld door verwarming of koeling. De GWP-waarde wordt weergegeven als de CO₂e, oftewel het CO₂-equivalent.

Wat is Carbon Control?

Wat is Carbon Control?

Carbon Control maakt de CO₂-uitstoot door de gevels van gebouw beheersbaar. Door gebruik te maken van een modulaire opbouw maakt het gerichte CO₂-reductie mogelijk in alle fasen van de bouw: planning, constructie, gebruik en recycling.