Vælg dit ønskede område
Vælg dit område
Schüco søgning
...

Schüco Carbon Control

Bæredygtig drift, vedligeholdelse og genanvendelse

Genanvendelse er en vigtig faktor, når det handler om at opnå klimaneutralitet. Det har et enormt potentiale for at reducere CO₂ - med op til 23% inden 2030 og så meget som 60% inden 2050. Det betyder, at genanvendeligheden af alle de materialer, der bruges til klimaskærmen, altid skal tages i betragtning ved både nybyggeri og renoveringsprojekter.

Fuld udnyttelse af maksimal forlænget levetid og genbrugspotentiale

Alle bygninger, der bygges fra nu af, skal opfylde strenge krav til bæredygtighed og cirkulær økonomi for at forblive bæredygtige og fremtidssikrede på lang sigt. En nøglefaktor for en vellykket CO₂-reduktion er den optimale genanvendelighed af installerede materialer, så de kan genbruges efter deres levetid. Her har aluminium som materiale et særligt stort potentiale. Aluminium er et alsidigt materiale, der kan genanvendes igen og igen med forholdsvis lave CO₂-udledninger - hvilket gør aluminium til et bæredygtigt genbrugsmateriale på lang sigt.


Bygnings- og klimaskærmenheder som f.eks. facaden er dog kun virkelig bæredygtige, hvis de kan bruges i lang tid. Det kan opnås gennem regelmæssig vedligeholdelse og, når det er nødvendigt, opgradering eller eftermontering af de enkelte komponenter. Først når alle muligheder for fortsat drift af den pågældende enhed er udtømt, giver det mening at genbruge de enkelte komponenter. Bygningen er så tilgængelig for genbrug gennem urban mining som "fremtidens råvarelager". 

Cradle to Cradle-certificerede systemer

Cradle to Cradle-certificerede systemer yder et afgørende bidrag til genbrug af aluminium. Materialerne adskilles, og det genanvendelige materiale makuleres og smeltes om, før det genbruges. Det betyder, at vinduer og døre efter endt levetid kan føres tilbage til A/U/F-kredsløbet (Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau - aluminium og miljø i vindues- og facadebyggeri), hvilket reducerer behovet for nyproduceret aluminium til facadekonstruktioner.  


Med 76 certificerede systemer er Schüco en af Cradle to Cradle-pionererne i byggesektoren. Schüco har også forpligtet sig til en bæredygtig aluminiumindustri og til at skabe bindende bæredygtighedsstandarder. Som belønning for dette engagement er Schüco en af de første virksomheder i byggesektoren, der er blevet certificeret i henhold til den internationalt anerkendte Chain of Custody Standard af Aluminium Stewardship Initiative (ASI).

Et lille klistermærke med stor effekt:

Digitalisering af bygningens klimaskærm med IoF (Internet of Façades)

For at disse råmaterialer hurtigt kan forberedes til genbrug, er det vigtigt at vide, hvilke komponenter i en enhed der kan genbruges og i hvilket omfang. Disse oplysninger skal derfor dokumenteres med det samme for nyinstallerede enheder, være tilgængelige for at forenkle udførelsen af vedligeholdelsesarbejde gennem hele levetiden og kunne hentes frem under nedtagningsprocessen, selv årtier efter at bygningen blev opført. 


Schüco tildeler en unik digital identitet til hver enhed med Internet of Façades (IoF) ID for at gøre alle vigtige data tilgængelige hurtigt. IoF-id'et er et lille mærke, der klæbes fast på de installerede Schüco-vinduer og -døre. Du kan f.eks. bruge IoF-id'et til at hente oplysninger på din smartphone om de installerede dele, dine garantikrav, vedligeholdelseshistorik eller genbrugsmuligheder for de anvendte materialer og komponenter. IoF ID'et forenkler også serviceanmodninger om reparationer, vedligeholdelse og opgraderinger af enheder.  


De gemte oplysninger er med til at øge levetiden for de enheder, der er mærket med et IoF ID, fremmer løbende bæredygtig drift og gør demontering lettere i årtier, da det giver nøjagtige oplysninger om, hvilke genanvendelige materialer der er installeret i bygningen i hvilken mængde.