Co hledáte?
Unbenannt

Jak změní Green Deal stavební sektor

„Green Deal“ , jehož cílem je dosáhnout klimatické neutrality nejpozději do roku 2050, znamená významné změny v požadavcích na budovy: CO₂ se stává novou měnou a hodnota CO₂ budovy se stává hlavním kritériem pro všechny budoucí investice a výběrová řízení. 

Schueco CO₂ Neutral

Klíčové pro budoucí životaschopnost: dokládání dekarbonizace u jednotlivých objektů

V budoucnu se bude hodnocení budov odvíjet od takzvané hodnoty GWP, "Global Warming Potential" budovy po celou dobu její životnosti. Od 1. ledna 2027 jsou účastníci výstavby povinni vypočítat "potenciál skleníkového efektu" během životního cyklu každé budovy jako hodnotu GWP a zveřejnit ji v průkazu energetické náročnosti. 


Tento požadavek se vztahuje na nové budovy s podlahovou plochou větší než 2 000 m² a od roku 2030 obecně na všechny nové budovy. Možnost kontrolovat hodnotu GWP a tím i dekarbonizaci specifickou pro danou nemovitost, se stává klíčovou pro udržitelnost budov.

Minimalizace CO₂ pro jednotlivé objekty ve všech fázích výstavby: Schüco Carbon Control

Schüco Carbon Control umožňuje řídit dekarbonizaci obvodového pláště budovy (okna, dveře a fasáda). Modulární princip umožňuje minimalizovat emise CO₂ pro jednotlivé objekty ve všech fázích výstavby - při plánování, výstavbě, provozu i recyklaci. S naším komplexním sortimentem, který kombinuje výrobky a služby společnosti Schüco snižující emise CO₂, aktivně podporujeme účastníky stavebního procesu během celého životního cyklu budovy při plnění požadavků stavebních předpisů v rámci politiky ochrany klimatu.

CO₂-Minimierung

Design to Decarb

Build to Decarb

Operate to Decarb

Recycle to Decarb

Carbon Control Phase Design
Carbon Control Phase Design
Carbon Control Phase Build
Carbon Control Phase Operate
Carbon Control Phase Recycle

Doprovázíme naše partnery na cestě k CO₂-neutrální budoucnosti

Schüco Carbon Control umožňuje architektům, výrobcům, provozovatelům a investorům splnit zvyšující se zákonné požadavky a nároky klientů na udržitelnost, najít konkurenceschopná řešení pro stále složitější výběrová řízení a vyhnout se investičním rizikům.

Schüco Carbon Control umožňuje architektům, výrobcům, provozovatelům a investorům splnit rostoucí zákonné požadavky a požadavky klientů na udržitelnost, najít konkurenceschopná řešení pro stále složitější výběrová řízení a vyhnout se investičním rizikům.

Dekarbonisierungs-Lösungen für Architekten
Řešení dekarbonizace pro architekty

Schüco Carbon Control umožňuje architektům a projektantům významně ovlivnit emise CO₂, a tím i udržitelnost budovy prostřednictvím tvaru budovy, konstrukce obvodového pláště, materiálů nebo dokonce funkčností instalovaných systémů.

Dekarbonisierungs-Lösungen für Verarbeiter
Řešení dekarbonizace pro zpracovatele

Použitím materiálů se sníženým obsahem CO₂ nebo hybridních konstrukcí umožňuje Schüco Carbon Control minimalizovat emise CO₂ a splnit rostoucí požadavky trhu na pokles emisí CO₂.

Řešení dekarbonizace pro investory

Díky systému Schüco Carbon Control mohou investoři, developeři, provozovatelé a majitelé bytů řídit bilanci  CO₂ od fáze komplexního plánování přes efektivní proces výstavby až po nákladově efektivní provoz a materiálový cyklus. To pomáhá udržitelně zabezpečit investici jako celek - s pevným ohledem na vývoj výnosů a produktivitu.

Thomas Schlenker, Schüco

"Velkého cíle cirkulárního stavebnictví s klimaticky neutrálními budovami můžeme dosáhnout pouze tehdy, pokud budeme budovy navrhovat, stavět a provozovat komplexně udržitelným způsobem a při jejich demontáži budeme vracet použité materiály do oběhu."

Dr. Thomas Schlenker, Senior Vice President, Digitalisation & Sustainability, Schüco

Proč Schüco Carbon Control?

Existuje mnoho dobrých důvodů, proč plánovat a realizovat stavební projekty s technologií Schüco Carbon Control. S našimi produkty a službami snižujícími emise CO₂ se dekarbonizace opláštění budovy podle konkrétního projektu daří ve všech fázích výstavby.

CO₂ stopa stisknutím tlačítka

Náš 3D kalkulační software SchüCal poprvé poskytuje uživatelům plnou transparentnost hodnot CO₂ použitých materiálů a konstrukčních prvků kdykoli během procesu plánování a výstavby.

Výroba energie

Budova, která se sama stává dodavatelem energie, snižuje emise CO₂ při svém provozu. Fotovoltaické resp. BIPV moduly jsou efektivním řešením pro nemovitosti budoucnosti, které se vyplatí investorům, provozovatelům i životnímu prostředí.

Materiály

Výběrem správného materiálu mohou účastníci stavebního procesu aktivně ovlivnit zabudované emise. Low Carbon Aluminium (LC), Ultra Low Carbon Aluminium (ULC) a PVC prvky nabízejí profily s obzvláště nízkou hodnotou CO₂.

FAQ

Co znamená Green Deal pro stavebnictví?

Co znamená Green Deal pro stavebnictví?

V rámci Green Dealu si EU dala za úkol stát se do roku 2050 klimaticky neutrální. Kontrola a minimalizace emisí CO₂ se tak stává klíčovým kritériem pro stavební průmysl, který se zavázal nabízet klimaticky optimalizované a klimaticky neutrální budovy.

Proč je kontrola CO₂ tak důležitá?

Proč je kontrola CO₂ tak důležitá?

"Evropská zelená dohoda" požaduje snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 a klimatickou neutralitu do roku 2050. Požadavek EU na snížení emisí CO₂ se bude vztahovat na nové budovy s užitnou plochou větší než 2 000 m² již od roku 2027 a na všechny nové budovy obecně od roku 2030.

Co znamená hodnota GWP?

Co znamená hodnota GWP?

Hodnota GWP (Global Warming Potential) kvantifikuje "potenciál globálního oteplování" budovy po celou dobu její životnosti. Základem pro stanovení hodnoty GWP jsou dva typy emisí CO₂: uhlík jako vstupní emise, který je obsažen v použitých materiálech, a provozní uhlík, který vzniká provozním využitím a např. spotřebou energie budovy. Hodnota GWP se uvádí jako CO₂e - ekvivalent CO₂.


Co znamená Carbon Control?

Co znamená Carbon Control?

Carbon Control od společnosti Schüco umožňuje řídit dekarbonizaci obvodového pláště budovy. Modulární princip umožňuje minimalizovat emise CO₂ podle konkrétního objektu v průběhu celého životního cyklu budovy - při plánování, výstavbě, provozu a recyklaci.