Schüco Arama
...

Sorumluluktan doğan kali̇te

Etkin bir kalite, çevre, enerji ve ayrıca çalışma güvenliği yönetimi, Schüco yönetim politikasının önemli bir unsurudur. Bu arada ürünlerin ve ham maddelerin tedariğinden geliştirme, üretim, pazarlama, satış ve lojistiğe ve imha işlemine kadar tüm önemli yaklaşımları inceliyoruz.

Bu unsurların hedefi, tüm ürünler ve servis hizmetleri ile birlikte tüm alanlarda ve süreçlerde en yüksek standartları sağlar. Bu, sadece hataları önlemeye değil, aynı zamanda tüm ürünlerde ve süreçlerde sürekli bir iyileştirme sağlamaya yarar.

Schüco International KG, yönetim sistemi çerçevesinde uluslar arası kalite standartları DIN EN ISO 9001, çevre koruması DIN EN ISO 14001, enerji yönetimi DIN EN ISO 50001 taleplerine ve ayrıca iş güvenliğinin yasal yönetmeliklerine dayanmaktadır.
Bu sırada ilgili ulusal, yasal ve düzen politikası ile ilgili hükümler minimum gereksinimler olarak anlaşılır. Schüco grubunun tamamında güvenlik, sağlık ve çevre koruması ile ilgili bir ölçü aranmaktadır.

Odak noktasi i̇nsan

Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı ve güvenliği ve ayrıca halka karşı sosyal sorumluluk, şirket hedeflerimizin bir parçasıdır ve şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Schüco, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve ayrıca çevrenin iyiliğini sağlamak için tüm çalışanları; yasalara, standartlara ve yönetmeliklere ait talepleri yerine getirmekle yükümlü kılmıştır. Bu sırada deneyimler, sorumluluk bilinci ve ayrıca temel yaklaşımlarımızın günlük uygulaması, çalışanlarımızın ve sözleşme ortaklarımızın faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır.

İnançtan gelen i̇lerleme

Kalite, çevre, enerji, sağlık ve güvenlik yönetiminin bir parçası olarak, tanımlanmış bir geçerlilik alanı içindeki tüm prosedürler ele alınacaktır. Bu, mal ve hammaddelerin tedarikinden geliştirme, üretim, pazarlama, lojistik ve atık bertarafına kadar uzanır. Kalite yönetimi, yalnızca hata işleme prosedürünü tamamlamanın ötesine geçer. Aksine, tutarlı hata önleme ilkesini içerir. Kalite yönetiminin önemli bir görevi, hataların maliyetini düşürmektir, bu da daha iyi sonuçlara yol açacaktır.

Çevreyi korumak, çevreye verilen zararı önlemek ve mevcut enerji kaynaklarını verimli kullanmak şirket politikasının bir diğer önemli bileşenini oluşturmaktadır. Schüco, bir yandan ürünleriyle sürdürülebilir bir bina tasarımı için sistem çözümleri sunmaktadır. Öte yandan Schüco, ihtiyaç duyulan enerji miktarını azaltarak veya tüketimini optimize ederek enerjiyi sürekli olarak daha verimli kullanmaya çalışır.

Sürdürülebi̇li̇rli̇ği̇ yaşamak

Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve mevcut enerji kaynaklarının verimli kullanımı, şirket politikasının önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Schüco bunun için ürünleri ile, enerjiyi verimli kullanıma katkıda bulunan sürdürülebilir bina donanımna yönelik sistem çözümleri sunar. Bu, enerji ihtiyacının azaltılması ve / veya daha iyi bir enerji kullanımı ile gerçekleşebilir. Çevre koruması ve güvenlik, ekonomik başarı ve sosyal faaliyet, Schüco için aynı değerdedir.

Schüco International KG'nin şirket yönetimi, amaçlanan hedeflere ulaşmak için gerekli ihtiyaçların kullanıma sunulduğunu garanti eder. Burada belirtilen temel yaklaşımların tanımlanması, uygulanması ve tasarlanmasından sorumludur ve bunları sürekli olarak kontrol eder ve günceller.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Broşürü indirebilirsiniz

Gelecek odaklı

Schüco'nun günümüzün küresel zorluklarıyla başa çıkmak için üstlendiği sürdürülebilirlik önlemleri hakkında daha fazla bilgi edinin.