Schüco Arama
...

Amaç: İnsanları, alanı ve çevreyi bir uyum içinde buluşturmak

Kentleşmenin artması, iş ve özel hayatın birleşmesi ve çevre bilincinin artması gibi küresel mega eğilimler, inşaat sektörünün geleceğini belirlemektedir. Arzu, insanları, mekanı ve çevreyi uyumlu hale getirmek amacıyla sosyo-kültürel yönleri ekonomik ve ekolojik niteliklerle aynı derecede dikkate alan sürdürülebilir mimari için.


İnsanların refahını yükseltmek ve korumak.

İnsanların sağlığı ve rahatlığı teşvik edilmeli ve sağlanmalıdır. Bunu, kullanıcılarını görsel, termik, akustik, ergonomik ve hijyenik kalitesi sayesinde etkileyen ve aynı zamanda uzun ömürlülüğe ve karlılığa yönelik ekonomik talepleri karşılayan binalar mümkün kılmaktadır. Bunun haricinde binalar ve ilgili yapı ürünleri, değerli ham maddeleri kullanımdan sonra ideal bir hammadde döngüsü ile elde etmek ve tekrar değerlendirmek için yaşam döngülerinin tamamı bakımından incelenebilir.

Schüco bu geliştirmeyi alarak, odağı insan olan ve doğa ile uyumlu teknolojiler yaratır. Yatırımcılar, mimarlar, inşaat sahipleri ve Partnerler, ilk fikirden cephenin sökümüne kadar projenin tüm aşamalarında desteklenir. Bu, sertifikalandırma tavsiyesini, sürdürülebilir sistemleri kullanan tasarımları, çevresel ürün beyanını ve bina kabuğunun geri dönüşümünü kapsar. Bu sırada Schüco sistemleri sürdürülebilir inşa için temel oluşturur. PVC, alüminyum ya da çelikten olmasına bakılmaksızın, her zaman sürdürülebilir ürün geliştirmesi için temel prensiplere tabidir. Schüco sistemleri maksimum tasarım özgürlüğü ve yüksek tasarım cazibesi sunar ve bunun haricinde yüksek kullanılabilirlik, kullanıcı konforu, enerji verimliliği, kaynak koruması ve iklim koruması üzerine tasarlanmıştır. Uzun süre dayanması ve geri dönüşümü sayesinde sürdürülebilir binaları gerçeğe taşırlar.

Schüco bir adım daha ileri gider ve sistemlerinden daha fazlası için sorumluluk alır. Şirket, sürdürülebilir bina projelerinin tüm aşamalarında yatırımcıları, mimarları, inşaat danışmanlarını ve ortakları destekler - ilk fikirden cephenin sökülmesine kadar. Bu, sertifikasyon, sürdürülebilir sistemler kullanan tasarımlar, çevresel ürün beyanları ve bina kabuğunun geri dönüştürülmesine ilişkin tavsiyeleri içerir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Broşürü indirebilirsiniz

Gelecek odaklı

Schüco'nun günümüzün küresel zorluklarıyla başa çıkmak için üstlendiği sürdürülebilirlik önlemleri hakkında daha fazla bilgi edinin.