Schüco Arama

Son günlerin trendi sertifikalı binalar

Merkezi yerlerdeki yüksek kaliteli ofis binaları bugün ekonomik değerlendirmeler nedeniyle sürdürülebilir planlanmaktadır, inşa edilmektedir ve sertifikalandırılmaktadır. Değerlendirmenin temelini ekonomik, ekolojik, sosyo kültürel yaklaşımlar ve ayrıca teknik nitelikler ve süreç kalitesi oluşturmaktadır. Hedef, mevcut ham maddelerin kullanımını kullanıcı odaklı, uzun ömürlü ve geri dönüşüm yeteneğine sahip yapı tarzı ile garanti altına almak ve böylece kaynakları, çevreyi korumak ve oturanların sağlığını teşvik etmektir. Bir yapının belgelendirilmesini sağlamak için bina kabuğu ve cephenin bütünsel planlamasına yönelik gelişmiş sistemler gereklidir. Schüco ürünleri Drees & Sommer tarafından bu amaçla uygunluk bakımından test edilmiştir. Belgelendirme sistemlerinin gereksinimlerini tam olarak karşılar. Schüco ürün doğrulamaları, Schüco ürünlerinin bina belgelendirmesi için uygun olduğunu onaylar.

Dayanıklı malzemeler, düşük bakım maliyeti ve az sayıda değiştirilebilir aşınmış parçalar, Schüco sistemlerinin uzun ömürlülüğünü sağlar ve böylece bir sertifikalandırma için ekonomik ön koşulları garanti eder. Schüco sistemleri; enerji verimliliği, mükemmel geri dönüştürülebilirliği ve kullanım kolaylığı ile rağbet görmektedir. Tüm iklim bölgelerindeki bireysel ihtiyaçları karşılamakla kalmaz, aynı zamanda fotovoltaik elemanlarla donatılmış olarak enerji bile kazanabilir.

Schüco ayrıca gün ışığı beslemesini, havalandırmayı ve gölgelendirmeyi optimize eden ve böylece bir bina sertifikalandırmasını dikkate alan sosyokültürel yaklaşımları ve kullanıcıların konforunu yükselten sistemler sunar. Schüco, onlarca yıldır kendi testleri ile DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) tarafından onaylanmış ve sistemlerin teknik kalitesini garanti eden sürekli gelişen teknoloji ve test merkezinde tüm ürün geliştirmelerine refakat eder. Schüco'nun 360° sürdürülebilirlik yaklaşımı, planlamadan üretime, montaja ve kullanımdan kapalı ham madde döngüsü içerisinde geri dönüşüm ile birlikte sökme işlemine kadar bir ürünün tüm yaşam döngüsünü kapsar.

En önemli̇ serti̇fi̇kalara genel bakiş

Uzun vadeli̇ bakiş açisi i̇le danişmanlik ve planlama - alümi̇nyum pencereler i̇çi̇n epd

Bütün sistemlerde çevresel ürünler beyanları (Environmental Product Declarations, EPDs) 360° sürdürülebilirlik için önemlidir. Alüminyum Sistemler için oluşturulmaları, Schüco'da SchüCal hesaplama yazılımına entegre edilmiştir. 

Schüco sistemleri için genel EPD'ler EPD program sahibimizin web sitesinde bulunabilir.

Sistemlerin sağladığı düşük enerji tüketimi ve köpüklerde, contalarda kullanılan yenilenebilir ham maddeler geri kalanını yapar. Yeni yapı malzemeleri yönetmeliği, yapı malzemelerindeki, artık sadece EPD'ler ile belgelenebilecek sürdürülebilirliği zorunlu kılacaktır. Konstrüksiyon ve hesaplamada entegre yaklaşım sayesinde ihalelerde planlama ve maliyet güvenilirliği sağlanır.

PLASTİK PENCERELER İÇİN BİRLEŞİK EPD'LER

PVC-U pencereler için, 70 mm'lik montaj derinliğine sahip PVC sistemleri için geçerli olan birleşik EPD'ler mevcuttur. ISO 14025 ve DIN EN 15804 uyarınca ≥ 80 mm'lik sistemler için üretimden kısa bir süre öncesi için diğer bir "Ortalama EPD" mevcuttur. Bu EPD'ler için Avrupa düzeyinde bir EPPA-çalışma grubunda Schüco’nun katılımı ile pvc pencereler için özel veri tabanı belirlendi, oluşturuldu ve değerlendirildi. Burada, PVC-U pencerelerin toplam ömrü boyunca potansiyel çevre etkileri; üretim, kullanım ve End of Life aşamasına göre yüzdesel olarak gösterilmektedir. Schüco, 70 mm'lik Schüco CT 70 AS ve Schüco CT 70 MD sistemleri bu birleşik EPD temel alınarak DGNB-Navigator'da temsil edilmektedir (www.dgnb-navigator.de). Burada, daha fazla bilgi edinilebilir.

SAMPLE EPD FOR STEEL WINDOWS, DOORS AND FAÇADES

As a provider of complete steel profile systems, Schüco Jansen steel systems ensure that buildings are designed, installed and, in particular, used sustainably. Industry-specific Environmental Product Declarations in accordance with ISO 14025 and EN 15804 for windows, doors, and façades can also be made available to the fabricator and developer. The customer and project-specific EPDs can be obtained quickly, easily and at a low cost from the ift Rosenheim test institute. The sample EPDs can be downloaded from the Jansen website.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Broşürü indirebilirsiniz

Gelecek odaklı

Schüco'nun günümüzün küresel zorluklarıyla başa çıkmak için üstlendiği sürdürülebilirlik önlemleri hakkında daha fazla bilgi edinin.