Schüco Arama
...

Amaç: İnsanları, alanı ve çevreyi bir uyum içinde buluşturmak

Kentleşmenin artması, iş ve özel hayatın birleşmesi ve çevre bilincinin artması gibi küresel mega eğilimler, inşaat sektörünün geleceğini belirlemektedir. Arzu, insanları, mekanı ve çevreyi uyumlu hale getirmek amacıyla sosyo-kültürel yönleri ekonomik ve ekolojik niteliklerle aynı derecede dikkate alan sürdürülebilir mimari için.


İnsanların refahını yükseltmek ve korumak.

İnsanların sağlığı ve rahatlığı teşvik edilmeli ve sağlanmalıdır. Bunu, kullanıcılarını görsel, termik, akustik, ergonomik ve hijyenik kalitesi sayesinde etkileyen ve aynı zamanda uzun ömürlülüğe ve karlılığa yönelik ekonomik talepleri karşılayan binalar mümkün kılmaktadır. Bunun haricinde binalar ve ilgili yapı ürünleri, değerli ham maddeleri kullanımdan sonra ideal bir hammadde döngüsü ile elde etmek ve tekrar değerlendirmek için yaşam döngülerinin tamamı bakımından incelenebilir.

Schüco bu geliştirmeyi alarak, odağı insan olan ve doğa ile uyumlu teknolojiler yaratır. Yatırımcılar, mimarlar, inşaat sahipleri ve Partnerler, ilk fikirden cephenin sökümüne kadar projenin tüm aşamalarında desteklenir. Bu, sertifikalandırma tavsiyesini, sürdürülebilir sistemleri kullanan tasarımları, çevresel ürün beyanını ve bina kabuğunun geri dönüşümünü kapsar. Bu sırada Schüco sistemleri sürdürülebilir inşa için temel oluşturur. PVC, alüminyum ya da çelikten olmasına bakılmaksızın, her zaman sürdürülebilir ürün geliştirmesi için temel prensiplere tabidir. Schüco sistemleri maksimum tasarım özgürlüğü ve yüksek tasarım cazibesi sunar ve bunun haricinde yüksek kullanılabilirlik, kullanıcı konforu, enerji verimliliği, kaynak koruması ve iklim koruması üzerine tasarlanmıştır. Uzun süre dayanması ve geri dönüşümü sayesinde sürdürülebilir binaları gerçeğe taşırlar.

Schüco bir adım daha ileri gider ve sistemlerinden daha fazlası için sorumluluk alır. Şirket, sürdürülebilir bina projelerinin tüm aşamalarında yatırımcıları, mimarları, inşaat danışmanlarını ve ortakları destekler - ilk fikirden cephenin sökülmesine kadar. Bu, sertifikasyon, sürdürülebilir sistemler kullanan tasarımlar, çevresel ürün beyanları ve bina kabuğunun geri dönüştürülmesine ilişkin tavsiyeleri içerir.

Bilgi broşürü ve sürdürülebilirlik raporu

Schüco'nun zamanımızın küresel zorluklarının üstesinden gelmek için üstlendiği sürdürülebilirlik önlemleri hakkında daha fazla bilgi edinin. "Sürdürülebilirlik: Motivasyonumuz. Katkımız." bilgi broşürü, Schüco'nun kentsel alanların çevre dostu tasarımına yönelik değişen gereksinimleri karşılaması gereken fikirleri ve sürdürülebilir yapının sürece dahil olan herkes için neden uzun vadede fayda sağladığını okuyabilirsiniz.


2017/2018 sürdürülebilirlik raporunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Küresel Raporlama Girişimi'nin (GRI) uluslararası kabul görmüş standardının yönergelerine dayanan bu rapor, Schüco'da sürdürülebilirliğin nasıl organize edildiği, şirketin ekonomik, ekolojik ve sosyal faaliyetlerini dengelediği ve geleceğe yönelik hedefleri tanımladığı hakkında bilgi sağlar.

Sürdürülebilirlik Raporu 2019/20 (pdf, 4,7 MB)

Sürdürülebilirlik Raporu 2017/18 (pdf, 843,0 KB)

CRADLE TO CRADLE® - döngüsel katma değer

Cradle to Cradle, insanlara ve çevreye zararlı olmayan sürekli malzeme döngüleri ve pozitif tanımlanmış malzemeler anlamına gelir.

Cradle to Cradle tasarım konsepti veya kısaca C2C ile ürünler, gelecekte daha fazla atık birikmeyecek veya bertaraf gerektirmeyecek şekilde geliştirilir. Teknik malzemeler değerli kaynaklardır ve ürünlerin kullanım aşamasından sonra sürekli olarak yüksek kalite seviyesinde tamamen geri dönüştürülür. İçerikler, potansiyel zararlı maddeler için sistematik olarak test edilir. Amaç, insanlar ve doğa için sürekli olarak faydalı ürünlere sahip olmaktır. C2C böylelikle yenilik, kalite ve yaratıcılığın odak noktası olduğu yeni bir ekonomik sistemin yolunu açmaktadır. Bugün dünya çapında bu ilkeye göre geliştirilen birkaç bin ürün, bunun işe yarayacağını şimdiden gösteriyor.

C2C hakkında daha fazla bilgi edinin


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Broşürü indirebilirsiniz

Gelecek odaklı

Schüco'nun günümüzün küresel zorluklarıyla başa çıkmak için üstlendiği sürdürülebilirlik önlemleri hakkında daha fazla bilgi edinin.