Čo hľadáte?
...

Digitálne riešenia Schüco

Pre všetkých to správne riešenie

Cieľ digitalizácie je jasný: ide o zlepšenie celého hodnotového reťazca a jeho zefektívnenie. Svojimi digitálnymi riešeniami stojí Schüco pevne pri svojich zákazníkoch. Podporujeme všetkých našich používateľov, aby bol proces digitalizácie taký, aký by mal byť: jednoduchý, efektívny a prospešný.

Schüco je Vašim partnerom v oblasti digitalizácie

So Schüco získate náskok v oblasti digitalizácie

Cieľ digitalizácie je jasný: ide o zlepšenie a zefektívnenie celého hodnotového reťazca. V stavebnom priemysle sa to týka všetkých procesov – od návrhu a ponuky, cez fázu plánovania a výroby až po montáž na stavenisku a prevádzku budovy.


Schüco svojimi digitálnymi aplikáciami trvalo pomáha svojim zákazníkom. Nachádzame odpovede na jednotlivé výzvy a vyvíjame systematické optimalizácie – pre architektov, projektantov, spracovateľov a prevádzkovateľov budov. Naši zákazníci sa môžu spoľahnúť na to, že týmto požiadavkám rozumieme, riešime ich a implementujeme ich do aplikácií zameraných na budúcnosť. 


Schüco je Vašim partnerom pre budúcnosť. Nikto nesprevádza svojich partnerov na ceste k digitalizovanej budúcnosti tak úzko a komplexne, ako my. Naša činnosť je pritom zameraná na platformy a aplikácie, inteligentné stroje, používanie senzorov a využití dát pre udržateľné a efektívne procesy v stavebníctve.


Digitalizácia je komplikovaná a rôznorodá, a nemožno ju implementovať zo dňa na deň. Schüco si je toho vedomé. Podporujeme všetkých používateľov, aby digitalizácia bola taká, aká by mala byť: jednoduchá, efektívna a užitočná.


S prehľadom najväčšie portfólio digitálnych riešení v odbore - od plánovania po prevádzku

Schüco vníma digitalizáciu komplexne. Ale čo presne to znamená? 


Stavebné projekty sa schládajú z mnohých procesných krokov, ktoré sú vzájomne úzko prepojené. Schüco sa preto snaží neposudzovať jednotlivé procesy izolovane. Konzistentnosť dosahujeme pomocou digitálnych riešení v každom bode procesu  – od prvého nápadu cez výrobu až po použitie v budove. Prechodové body a rozhrania medzi jednotlivými systémami zaisťujú, že digitálne služby a produkty plynule zapadajú do seba. Tak Schüco vníma komplexnú digitalizáciu.


A čo to konkrétne znamená? 

Digitálne podklady od Schüco

V digitálnom katalógu produktov Schüco môžu architekti a projektanti rýchlo a jednoducho nájsť vhodné riešenia produktov a všetky relevantné informácie z oblasti fasád, okien, dverí, posuvných systémov a protislnečnej ochrany – a to centrálne na jednej platforme. Katalóg produktov, ktorý je koncipovaný ako inteligentný asistenčný systém od architektov pre architektov, umožňuje jedným kliknutím rýchle vyhľadanie a porovnanie produktov, ktoré perfektne vyhovujú príslušnému stavebnému zámeru – čo predstavuje dôležitú pomôcku pre zvýšenie produktivity vo fáze inspirácie a návrhu. Tento digitálny katalóg produktov je možné ako plugin integrovať priamo do plánovacieho softwaru. Týmto spôsobom je možné bezproblémovo načítať príslušné dáta, ako napr. informácie o produkte a vysoko detailné objekty BIM – a eliminovať tak prípadné chyby. Pomocou platformy Schüco BIM Manager je potom zvolená konfigurácia so všetkými pozíciami cez webové rozhranie odoslaná výrobcovi kovových konštrukcií na ďalšie spracovanie.

Plánovanie a kalkulácia

Po technickej špecifikácii fasádneho elementu nasleduje jeho podrobné plánovanie. SchüCal je našou odpoveďou na požiadavku kalkulačného a výrobného nástroja. So svojim 3D jadrom je najvýznamnejším softwarom pre kalkulácie a spracovanie objednávok v odbore. SchüCal Vám zjednoduší spracovanie ponúk a objednávok a zrýchli prácu – od kalkulácie až po výrobu. Výpočet doby výroby Vám bude garantovať rozpočtovú a cenovú istotu. So SchüCad Next, najnovšou generáciou CAD pre výrobcov kovových konštrukcií, dosiahnete rýchlo a spoľahlivo požadovaný výsledok. Optimalizované rozhrania zaisťujú flexibilný prenos dát a aktuálne dáta produktov vždy garantujú spoľahlivé navrhovanie. 

SchüCal MES

Naplánovaný a vykalkulovaný element ide teraz do výroby. So SchüCal MES (Manufacturing Execution System) je k dispozícii rozšírenie produktového radu SchüCal, ktoré umožňuje riadenie a kontrolu výrobných procesov. Všetky relevantné informácie pre prevedenie jednotlivých výrobných krokov sú k dispozícii v správny čas na správnych pracovných pozíciách. 


Toto riadenie výroby zaručuje úplnú procesnú transparentnosť. To výrazne šetrí čas a zvyšuje kvalitu výroby. MES je nevyhnutným krokom smerom k digitálnej, bezpapierovej výrobe bez nutnosti vyhľadávania informácií, ktoré potrebujete. Ako ideálny doplnok Fabrication Data Center umožňuje MES realizáciu riadeného výrobného procesu. Procesné vedomosti sú súčasne digitálne dokumentované. Tým je zaistená vysoká miera akceptovania – od vedenia podniku až po výrobnú dielňu. Vďaka jednoduchej obsluhe môžu s MES po krátkej dobe pracovať aj noví zamestnanci.

Automatizovaná výroba

MCO zo SchüCal – tri písmená, predstavujúce perfektné ovládanie strojov Schüco. Nový Machine Control Modus (MCO) zo SchüCalu teraz umožňuje našim zákazníkom robiť úpravy behom obrábania profilov vo vylepšenom režime úprav. Grafické používateľské rozhranie uľahčuje intuitívne ovládanie. To skracuje dobu spracovania a eliminuje chyby. 
So SchüCam a jeho integrovanými optimalizačnými algoritmami sa automaticky vypočíta, vizualizuje a do strojov Schüco prenesie najefektívnejší sled obrábania príslušného elementu. 


Stroje a software Schüco umožňujú obrábať každý element ešte efektívnejšie a podľa individuálnych požiadaviek. Pre perfektne zladené procesy sú vyžadované nielen stroje a software, ale taktiež špecifické dielenské koncepty. Plný výkon príslušnej výroby sa môže rozvinúť iba vtedy, keď sú stroje, software a pracovné kroky vzájomne harmonicky zladené.

Projektový manažment

PlanToBuild je naše riešenie pre efektívne riadenie projektov – od plánovania a výroby elementov až po prevzatie stavby. Preberte Váš skalkulovaný element so všetkými dôležitými informáciami priamo zo SchüCalu do svojho digitálneho plánovania. Software riadenia projektov All-in-one pre výrobu okien, dverí a fasád je koncipovaný pre rýchlu a bezpečnú kontrolu stavebných projektov – pre malé i veľké firmy.

Prevádzka

Viac než 90 % všetkých inštalovaných elementov nie je vybavených vlastnými inteligentnými prvkami. To znamená, že mnoho dát z fasádneho plášťa a jeho okolia nie je možné identifikovať a tým aj použiť. Dôležitou otázkou preto je: ako je možné tento veľký počet elementov implementovať do súčasnosti – a ako z týchto obyčajných elementov učiniť inteligentné elementy?

Digitalizáciu všetkých elementov fasádneho plášťa chce Schüco docieliťt pomocou konceptu Internet of Facades (IoF). Tento systém umožňuje správe zariadení lokalizovať vstavané prvky v existujúcom modele budovy, pristupovať k potrebným informáciám a iniciovať prevedenie údržby. Automaticky generované hlásenie o stave objektu v PlanToBuild potom poskytuje používateľom kedykoľvek prehľadný zoznam.

Tuse kruh uzatvára. Digitálne riešenia značky Schüco predstavujú podporu vo všetkých procesných oblastiach. Inovácie vznikajú preto, že sa nám darí uvádzať na trh vlastné plánovacie a stavebné produkty s pridanou hodnotou pre všetkých, ktorí sa podieľajú na stavbe, a tým plne využívať všetky možnosti prostredníctvom štandardizácie, automatizácie a digitalizácie. 

Tu sa kruh uzatvára. Digitálne riešenia značky Schüco predstavujú podporu vo všetkých procesných oblastiach. Inovácie vznikajú preto, že sa nám darí uvádzať na trh vlastné plánovacie a stavebné produkty s pridanou hodnotou pre všetkých, ktorí sa podieľajú na stavbe, a tým plne využívať všetky možnosti prostredníctvom štandardizácie, automatizácie a digitalizácie.