Čo hľadáte?

SchüCal

Najlepší kalkulačný software pre Schüco systémy

Vždy o krok vpred s najlepším výpočtovým softvérom pre systémy Schüco! So SchüCal nebol výpočet nákladov a času na okenné, dverové, skladacie, posuvné, fasádne a zimné záhrady nikdy jednoduchší. Integrované spracovanie cenových ponúk a objednávok umožňuje jednoduché, rýchle a efektívne spracovanie hotovej jednotky Schüco.

SchüCal je digitálnym srdcom spoločnosti Schüco a centrálnym východiskovým bodom pre jednoduchú a rýchlu prípravu kalkulácií a ponúk. 

Údaje o zákazke vytvorené v systéme SchüCal je možné bez obmedzenia prenášať do ďalších produktov Schüco, ako napríklad  SchüCad next,  Fabrication Data Center, SchüCal MES oder E.R.Plus ISE

"SchüCal je ideálnym kalkulačným nástrojom pre systémy Schüco, protože pracuje rýchlo a spoľahlivo. Vypočítané jednotky môžem tiež integrovať do svojich 2D a 3D plánov prostredníctvom rôznych digitálnych rozhraní. A ak máme nejaké otázky, tím podpory je vždy pripravený pomôcť. Bezstarostnosť po každej stránke!"

Christian Kühl
Technik- Seibel und Weyer GmbH

Udržateľná kalkulácia

Rozširujeme naše portfólio hliníka o dva typy hliníka s nízkou uhlíkovou stopou: Schüco Low Carbon Aluminium (LC) a Schüco Ultra Low Carbon Aluminium (ULC).

Každý výpočet elementu v aplikácii SchüCal teraz zahŕňa výpočet potenciálu globálneho otepľovania (GWP). Okrem toho získate podrobné a oficiálne certifikované environmentálne vyhlásenia o produktoch pre profily Schüco v súlade s aktuálnou metódou výpočtu

Týmto spôsobom sa zaväzujeme k udržateľnej výrobe v celom dodávateľskom reťazci, a tým zabezpečujeme, že naše portfólio výrobkov má vysokú mieru zníženia emisií CO₂e. Viac info

Na mieru Vašim potrebám

SchüCal používa viac ako 6000 používateľov na celom svete. Ďalší vývoj softvéru vychádza zo spätnej väzby od našich partnerov z oblasti kovových konštrukcií, a preto je optimálne prispôsobený vašim požiadavkám. Nové systémy Schüco sú implementované priamo v SchüCal a sprístupnené našim partnerom prostredníctvom servisných balíkov.

Plynulé prechody

SchüCal je ústredným prvkom digitálnych produktov spoločnosti Schüco, preto môžu naši partneri vďaka mnohým rozhraniam pracovať ešte lepšie. K údajom o zákazkách vytvoreným v SchüCal možno bez obmedzenia pristupovať v dátovom centre pre výrobu, prenášať ich do SchüCad next alebo ich používať v Connect.

Vždy aktuálne

SchüCal ponúka osvedčenú spoľahlivosť pri určovaní materiálu systémov Schüco vďaka neustálej kontrole kvality a koordinácii s vývojovými inžiniermi profilových systémov. Okrem toho prehľadnosť aktuálneho sortimentu výrobkov znižuje počet nesprávnych objednávok a šetrí náklady.

Neuer Inhalt (1)
Efektívna a práca s istotou

V aplikácii SchüCal sa k hotovému elementu dostanete niekoľkými kliknutiami. Vďaka integrovanému výpočtu výrobných a montážnych časov a bez duplicitných záznamov pracujete efektívne od kalkulácie až po realizáciu.

Náklady

Individuálne SchüCal licencie

Licencie SchüCal sú k dispozícii v základnej, rozšírenej a podnikovej verzii v závislosti od vašich požiadaviek. Radi vám osobne poradíme a zostavíme vám ponuku.

Informácie

Dobré vedieť

SchüCal je najlepší výpočtový softvér pre systémy Schüco. Našich partnerov podporujeme školeniami a podporou pre dosiahnutie optimálnych výsledkov.