Čo hľadáte?

...

Hodnotovo orientované perspektívy pre zelené budovy

Základom pre aktuálnu tému trvalej udržateľnosti je globálny politický vývoj s míľnikmi ako sú „Limits of Growth“ ("Limity rastu") Rímskeho klubu 1972, klimatická konferencia v Rio de Janeiro 1992 alebo Kjótsky protokol 1997 s klimatickými cieľmi. Tieto viedli k vzniku trvalo udržateľného rozvoja, k enviromentálnym smerniciam, nariadeniam a normám na globálnej, európskej a národnej úrovni.

Vyše 80% budov v Nemecku je starších než 25 rokov a svojou energetickou spotrebou vysoko prekračuje v EnEV požadovanú hranicu. Aktuálne sa na budove ušetrí 40% spotreby energie a s tým spojených CO2 emisií, čím tieto vytvárajú ťažisko deklarovaných opatrení ku klimatickým cieľom. Trhovo určujúce sú pritom právne podklady EPBD 2010 a ENEV 2012 so sprísnenými požiadavkami a od júla 2013 nariadenie o stavebných výrobkoch s trvalou udržateľnosťou ako novou základnou požiadavkou, a tiež ďalšie redukovanie zásob zdrojov energie a jej zdražovanie.

SUSTAINABILITY

Brochure to download

Fassade

Find out more about the sustainability measures Schüco is undertaking to tackle the global challenges of our time.

Hodnotovo orientované perspektívy
Dashboard
Zatvoriť