Čo hľadáte?

Smart Home

Alexa...

... zapni kávovar a svetlá.

... otvor mačacie dvierka.

... aké bude počasie tento víkend?

... čo mám dnes v kalendári?


Alexa, zatvor okno!


Čo ešte dnes znie ako hudba budúcnosti, bude čoskoro úplne bežné. Viac ako 26 miliárd zariadení všade po svete sú už teraz súčasťou internetovej siete a tak vytvárajú pridanú hodnotu prostredníctvom inteligentného zosieťovania.

S inteligentnou technológiou Smart home môžu obytné stavby lepšie uspokojiť zvýšené požiadavky  ich užívateľov na pohodlie, bezpečnosť a správu energií. Takto sa zvýši udržateľnosť a použiteľnosť objektov aj v budúcnosti. Okrem skvelých užívateľských funkcií ako sú ovládanie domácej zábavy, inteligentných domácich spotrebičov a ovládanie osvetlenia a tienenia, všetky tieto technológie stanovujú štandardy pre svet budúcnosti.  Či je to zabezpečenie vstupu a správa prístupu, ochrana údajov, spojené dymové a pohybové detektory, sledovanie kvality ovzdušia alebo obsadenosti, všetko je možné, od jednouchých funkcií až po celé scenáre.

Smart Home

Digitalizácia robí náš svet inteligentnejším, a to aj doma. Pre klienta, ktorý k návrhu svojho stavebného projektu pristupuje strategicky je nemožné nezaoberať sa našimi inovatívnymi riešeniami pre inteligentnú domácnosť. Tieto riešenia robia Váš každodenný život ľahším, pohodlnejším a efektívnejším, chránia Vaše zdravie, domov a majetok. Z dlhodobého hľadiska zohrávajú dôležitú úlohu pri zvyšovaní a udržiavaní hodnoty budovy. Preto Vám Schueco ponúka inšpiratívne, inteligentné a vzájomne prepojené produkty a systémy, ktoré obohatia Váš život. Viac informácii o našich Smart home riešeniach tu.Ako digitalizácia mení naše životy?


Zábava a komunikácia, správa energií a bezpečnosť: aplikácie pre Smart home sa stávajú populárnejšie, vrátane Slovenska.

Rôzne nástroje digitalizácie hrajú čoraz dôležitejšiu úlohu v každodennom živote ľudí. Aplikácie Smart home, ktoré spĺňajú privátne a individuálne požiadavky a aplikácie pre inteligentné budovy, ktoré efektívne využívajú dáta na zabezpečenie udržateľnej prevádzky komerčných budov sú dobré známe. Smart aplikácie používané nielen v budovách, ale aj iných oblastiach sa zvyknú označovať pojmom „smart living“. Smart living je dôležitým rozvíjajúcim sa trhom pre nemecké hospodárstvo. Smart living aplikácie kombinujú dôležité rozvíjajúce sa oblasti ako sú smart zdravotná starostlivosť, smart doprava a smart mestá.

Smart zdravotná starostlivosť


Existujúci systém zdravotnej starostlivosti je zložitý a ťažkopádny. Vyžadujú sa nové smart stratégie, ako sú elektronické záznamy o pacientoch, plánovanie nasadenia personálu, vzdialená diagnostika, osobná starostlivosť pomocou fitnes aplikácií, ktoré sa dajú „nosiť“.


Smart doprava


Inteligentná doprava je viac ako len autonómne autá. V budúcnosti budú k dispozícii rôzne poloautomatické možnosti cestovania, ktoré budú riadené inteligentnou digitálnou dopravnou infraštruktúrou, od privátnych vozidiel až po miestnu hromadnú dopravu. Bude to zahŕňať analýzu údajov z vysielačov signálu, informačných služieb, semaforov, dopravných snímačov, ako aj analýzu inteligentného parkovania a logistiky.


Smart city


Koncepcia inteligentného mesta umožňuje mestám zlepšovať kvalitu života svojich obyvateľov z hľadiska životného prostredia, komunity, politickej účasti a iné.


Schüco poskytuje inteligentné produkty a systémy, ktoré obohatia Váš smart zosieťovaný život.

Smart home so Schüco

Viac informácií o našich riešeniach pre inteligentné domácnosti nájdete v smart home area.