Čo hľadáte?
VTT_Housing
M01c - Fader pre javiskové médiá
Aktívne

Vetracie zariadenie

Pasívne

Vetracie zariadenie

Hybrid

Vetracie zariadenie

Riadená výmena vzduchu v miestnosti bez otvorenia okna: Schüco VentoTherm Twist spĺňa najvyššie energetické požiadavky. S prívodom vzduchu, odvodom vzduchu a rekuperáciou tepla s účinnosťou až 80 % pre optimalizáciu úspor energie.

Samoregulačné okenné ventilátory Schüco VentoFrame, Schüco VentoFrame Asonic a Schüco VentoAir sa inštalujú takmer neviditeľne do rámu okna. Zabezpečujú dostatočný trvalý prívod čerstvého vzduchu, keď je okno zatvorené.

Schüco VentoTherm Twist s hybridným vetraním poskytuje základné vetranie. Dodatočné vetranie oknami sa dá inteligentne automatizovať pomocou pohonov Schüco TipTronic SimplySmart a poskytuje dodatočný čerstvý vzduch, napr. v prípade vysokej obsadenosti miestnosti.

...

Žiadna šanca na hustý vzduch -

Riešenia vetrania od spoločnosti Schüco.

Koncepty vetrania pre každú príležitosť

Vetranie budov je viac ako len výmena vzduchu. Ide o udržateľnú ochranu štruktúry budovy, zachovanie hodnoty nehnuteľnosti a efektívne využívanie energie. Predovšetkým však ide o zdravie ľudí, ktorí v budovách žijú a pracujú. Orientácia na potreby, odolnosť, jednoduchá integrácia - tieto a mnohé ďalšie výhody charakterizujú decentralizované vetracie riešenia od spoločnosti Schüco. Prostredníctvom cielenej inštalácie v jednotlivých miestnostiach možno systémy využiť na realizáciu individuálnych koncepcií vetrania, ktoré ľuďom umožnia trvalo si vydýchnuť.

Koncepcie vetrania obytných budov a budov podobných obytným budovám

V bytovej výstavbe sa pri navrhovaní vetrania kladie hlavný dôraz na ochranu proti vlhkosti - kľúčové slovo prevencia plesní. Na dostatočný prívod vzduchu sú vhodné difúzory čerstvého vzduchu integrované do okna, ako napríklad Schüco VentoFrame a Schüco VentoFrame Asonic. Okenný zásuvkový ventilátor Schüco VentoAir možno použiť na menšie objemové prietoky vzduchu.

Koncepcie vetrania kancelárskych a administratívnych budov

V kancelárskych a komerčných budovách s intenzívnym využívaním je najdôležitejším cieľom vetrania zníženie koncentrácie CO2 a VOC vo vnútornom vzduchu. S horným ventilátorom VentoTherm Twist ponúka spoločnosť Schüco optimálne a zároveň energeticky úsporné riešenie, ktoré možno integrovať do obvodového plášťa budovy bez toho, aby zaberalo príliš veľa miesta.

Koncepcie vetrania pre vzdelávacie budovy

V školách a škôlkach trávi veľa ľudí dlhý čas v interiéri. Dostatočné vetranie na odstránenie aerosólov a zníženie koncentrácie CO2 je preto nevyhnutné pre bezpečné a zdravé ovzdušie. Neustále vysokú kvalitu vzduchu možno dosiahnuť pomocou hybridného konceptu vetrania s ventilátorom Schüco VentoTherm Twist a automatického vetrania okien s pohonmi Schüco TipTronic SimplySmart.

Koncepcie vetrania pre zdravotnícke zariadenia

Pri vetraní lekárskych ordinácií, izieb pre pacientov a čakární sa kladie dôraz na hygienu vzduchu a zníženie emisií CO2. Obidve možnosti sa dajú realizovať pomocou hybridnej koncepcie mechanického a prirodzeného vetrania. Ventilátor Schüco VentoTherm Twist má integrované senzory, ktoré podľa potreby regulujú otáčky ventilátora. Dodatočné nárazové vetranie cez široko otvorené okná možno pohodlne a bezkontaktne zabezpečiť pomocou pohonov Schüco TipTronic SimplySmart alebo DriveTec.

Decentralizované riešenia vetrania

Ideálnu dávku vetrania určujú faktory, ako je typ a intenzita používania miestnosti a aktuálne ročné obdobie. Optimálne riešenie ponúkajú inteligentné vetracie systémy, s ktorými príjemná vnútorná klíma, vynikajúca kvalita vzduchu a udržateľná energetická účinnosť nie sú "buď-alebo". Účinok ventilátorov je rovnako silný ako nenápadný: Skryté v okne spĺňajú systémy Schüco najvyššie požiadavky na dizajn.