Čo hľadáte?
BR_SCH_ADS 90 FR 30_ Kancelária_požiar
BR_SCH_ADS 90 FR 30_ Kancelária_požiar
BR_SCH_ADS 90 FR_ University_fire
M01c - Fader pre javiskové médiá
Protipožiarna odolnosť
Ochrana proti dymu

Naše protipožiarne systémy sú optimálnym riešením na ochranu toho, čo je nám drahé. Či už v nemocniciach, materských školách, nákupných centrách alebo kancelárskych budovách, s našimi systémami ste vždy na bezpečnej strane.

Hrozbu predstavuje nielen oheň a teplo, ale najmä dym a toxické splodiny požiaru. So systémami ochrany proti dymu Schüco možno z technického hľadiska dokonale splniť širokú škálu požiadaviek na ochranu proti dymu.

...

Protipožiarna odolnosť a dymotesnosť

Protipožiarne systémy: inovatívna ochrana proti požiaru a dymu

Požiar a s ním spojený dym môžu nadobudnúť život ohrozujúce rozmery. Preto je veľmi potrebné, aby ste boli pred takýmito nebezpečenstvami dobre chránení, a to aj v budovách. Premýšľame a vyvíjame protipožiarnu ochranu budov naprieč produktmi. Spoločnosť Schüco ponúka kompletne otestované systémové riešenia pre dvere, fasády, okná a deliace steny vrátane kovania a zasklenia. Vďaka nim možno z technického hľadiska dokonale splniť najrôznejšie požiadavky na ochranu pred požiarom a dymom.

Dvojnásobné zabezpečenie z jedného zdroja

Bezpečnostný koncept Schüco zahŕňa protipožiarne a dymové systémy, ktoré zároveň zabezpečujú zvukovú izoláciu, bezbariérový prístup, bezpečnosť dopravy a ochranu proti vlámaniu a vandalizmu. Individuálne prispôsobiteľné akejkoľvek konštrukčnej situácii.

Najlepšie kombinovateľné

Kompatibilita systému Schüco vytvára elegantné a plynulé prechody medzi protipožiarnymi a štandardnými priestormi, ktoré sú vizuálne neviditeľné.

Celkom inteligentné

Protipožiarne a dymové systémy Schüco možno bez problémov integrovať do automatizácie budov. Či už ide o SHEV alebo automaticky ovládané multifunkčné dvere, centrálne alebo decentrálne ovládané: takto sa naplno využíva potenciál moderných budov.

Dobrý dizajn, určite

Široká škála geometrií profilov, široká škála farieb a krycích plášťov a povrchových úprav, ktoré sú jedinečné svojou rozmanitosťou, poskytujú práve tú slobodu dizajnu, ktorá robí budovy jedinečnými. A je mimoriadne udržateľná, pretože mnohé výrobky už majú certifikát "od kolísky po kolísku".

Iste, ale nie viditeľné.

Protipožiarne a dymové jednotky Schüco odolávajú teplu, plameňom a dymu a zároveň spĺňajú požiadavky modernej architektúry - pre účinnú protipožiarnu ochranu s elegantným dizajnom a maximálnou bezpečnosťou.

Nechajte sa inšpirovať!

Dobrý dizajn by mal byť nezávislý od bezpečnostných požiadaviek. Protipožiarne systémy Schüco ako inteligentné systémové riešenia ponúkajú oboje: maximálnu bezpečnosť a vynikajúci dizajn. To umožňuje plynulé prechody medzi prvkami požiarnej ochrany a štandardnými priestormi.