Čo hľadáte?
image cmcid:140827

Falcovo otvorená trojkomorová geometria profilu: vysoká flexibilita pri minimálnej komplexnosti

Inovatívna, falcovo otvorená trojkomorová geometria profilu so stavebnou hĺbkou 90 mm umožňuje flexibilitu pri užívateľských zmenách za bežiacej prevádzky. Bez veľkej námahy možno zrealizovať dodatočné vloženie káblov na elektrifikáciu dverí alebo výmena techniky zámku, napr. z uzatvárania v jednom bezpečnostnom bode na uzatváranie vo viacerých bezpečnostných bodoch. Tak sa v spojení s ďalšími prispôsobeniami dajú protipožiarne dvere vybaviť, napríklad, komponentmi pre zvýšenie odolnosti voči vlámaniu.

Najštíhlejšie profily v pohľade pri hliníkových protipožiarnych dverách s pohľadovou šírkou len 127 mm ako aj rozšírenie systémových veľkostí na svetlé prechodové rozmery až do  1500 mm šírky a 3100 mm výšky umožňujú nové rozmery v konštrukčnom usporiadaní. To sú výhody, ktoré ponúkajú vyšší komfort, napríklad, pri použití dverí v nemocniciach. 

Ďalšia inovácia Schüco: Po prvý raz sa dverné varianty skúšali bez nasadenia zámkov (so zohľadnením osvedčení špecifických pre danú krajinu) Výhoda nasadenia bez zámkov je zrejmá. Dvere sú vždy voľne priechodné - komfort, ktorý vedia veľmi oceniť špeciálne užívatelia veľmi frekventovaných interiérových dverí. Dá sa zrealizovať aj využitie spojenia s pohonom otváravých dverí. Vtedy nie je potrebné použitie elektronického otvárania dverí.

Rozhodujúcou pridanou hodnotou nového systému je jeho hospodárnosť: Dverné prvky sú presvedčivé vysokým stupňom predzhotovenia v dielni a racionálnou montážou. To zaručuje jednoduché, rýchle a bezpečné zabudovanie na mieste v objekte.

Ocenenia

award cmcid:134742

Ocenenia

award cmcid:144757

Ocenenia

award cmcid:151550

Ocenenia

award cmcid:163351

Výhoda pri projektovaní

  • Najužšie pohľadové šírky od 127 mm: nový stupeň voľnosti pri stvárňovaní vďaka maximálnej priehľadnosti
  • Skryté kovania: možno vytvoriť atraktívnu kombináciu protipožiarnej ochrany a dizajnu
  • Nové rozmery pre veľkosť a priehľadnosť: Dverné varianty so svetlými prechodovými rozmermi do 1500 mm x 3100 mm, otestované pevné zasklenia s veľkosťami skiel do 1500x3000mm
  • Novinka: voľne priechodné dverné varianty bez použitia zámkovej techniky
  • Nasadenie trojitého izolačného skla: vylepšenie hodnoty koeficienta Uf

Galéria

Technické informácie

Dokumentácia

Prospekty