Čo hľadáte?
...
image cmcid:137837

Schüco ADS 90.SI SimplySmart Design Edition predstavuje v bytovej výstavbe vypracovanú estetiku: Nové hliníkové domové dvere sa vyznačujú do profilu integrovanou osvetlenou priehlbinou pre kľučku a hliníkovou výplňou dverí, ktorá obojstranne prekrýva krídlo. Týmto spôsobom vzniká z vonkajšieho pohľadu vizuálne plošne zalícovaný celok dverí a kľučky. Kompletne vysvietený obrys priehlbiny pre kľučku vnáša ušľachtilý akcent a vďaka priehľadnému prekrytiu svetelných LED prúžkov ponúka príjemné hmatové charakteristiky. Rovný pohľad zo strany interiéru zabezpečujú rozopierateľné valčekové pánty, ktoré harmonicky splývajú s vertikálne prebiehajúcimi líniami profilu. Ďalšie výhody nájde spracovateľ kovových konštrukcií v hospodárnom zhotovovaní a montáži týchto dverí.

Rovný pohľad zo strany interiéru zabezpečujú rozopierateľné valčekové pánty, ktoré harmonicky splývajú s vertikálne prebiehajúcimi líniami profilu. Použitím novej techniky kotvenia rozopretím sa výrazne minimalizujú také spracovateľské postupy ako frézovanie a vŕtanie.

Výhoda pri projektovaní

  • Úplne do profilu integrovaná hliníková dverná kľučka s nepriamym osvetlením ako vysokohodnotný dizajnový prvok s vynikajúcou odolnosťou
  • Kombinácia a integrácia systémovej stavebnice Schüco, napr. prostredníctvom  úplnej, plošne zalícovanej integrácie prvku Schüco Door Control System (DCS)
  • Dvojité, priebežné stredové tesnenie pre vynikajúce izolačné a tesniace vlastnosti: hodnoty U1 do 1,4 W/(m² K)
  • Individuálnosť pre zvýšené nároky v bytovej a objektovej výstavbe
  • Dlhá životnosť a vysoká zaťažiteľnosť v systéme

Galéria

Technické informácie