Čo hľadáte?
...

PlanToBuild

Spravujte svoje stavebné projekty so zapojením všetkých zainteresovaných strán na jednej platforme

Spolupráca na jednej platforme zvyšuje spoľahlivosť plánovania, vytvára transparentnosť a pomáha predchádzať zbytočným chybám a z nich vyplývajúcim nákladom. PlanToBuild ponúka dokonalé riešenie, ktoré prináša výhody generálnym dodávateľom, architektom a všetkým ostatným účastníkom projektu. Určujte tempo a kontrolujte všetky profesie prostredníctvom jednej platformy.

PlanToBuild quote

"PlanToBuild používame ako rozhranie medzi všetkými účastníkmi plánovania pri projektovaní stavieb. Integrácia funkcií projektového riadenia do projektového servera nám otvára mnoho výhod z hľadiska komunikácie a koordinácie v rámci plánovacieho procesu. Predovšetkým sme sa ešte v takomto rozsahu nestretli s intuitívnym prepojením úloh s obsahom plánu a komponentmi 3D modelu."

Pascal Völz
Brüchner-Hüttemann Pasch bhp Architekten + Generalplaner GmbH, Bielefeld

Protokoly a správy

Vytvárajte denné stavebné správy, stavebné denníky a zápisnice z porád a rýchlo a jednoducho zaznamenávajte a spravujte chyby a poruchy.

Plánovanie termínu

Používajte plánovanie ako centrálny riadiaci nástroj a zdieľajte ho so všetkými účastníkmi projektu.

Prehľad projektu

Vyhrajte projekty s PlanToBuild. Spravujte svoje projekty vo všetkých fázach služieb s PlanToBuild.

Náklady

Štartovací balík od 100 €

Program PlanToBuild sa skladá z rôznych pracovných priestorov a môžete si vybrať z rôznych balíkov. Vyberte si jeden z našich balíkov - sme veľmi flexibilní. Rovnako ako náš softvér.

Informationen

Dobré vedieť

Mnoho ďalších videí nájdete na kanáli YouTube spoločnosti PlanToBuild.